A gyermekvédelmi jelzőrendszerről tart órát a Pázmányon a pedofil bicskei exigazgatót mentegető Csókay László

belföld
február 22., 11:03

FRISSÍTÉS: Az egyetem azonali hatállyal felbontotta Csókay László szerződését.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tart négy gyermekvédelemmel kapcsolatos kurzust is Csókay László, aki a Tarlós-korszakban a bicskei gyermekotthont fenntartó fővárosi önkormányzat gyermekvédelmi osztályának vezetője volt.

Az a Csókay László, aki a Népszavának úgy nyilatkozott csütörtökön a bicskei gyermekotthon pedofil volt igazgatójáróról, Vásárhelyi Jánosról, hogy:

„Továbbra is úgy gondolom, hogy szakmailag értett a gyermekvédelemhez, a gyermekotthoni neveléshez, jól tudott bánni a gyerekekkel, jól tudta irányítani a rábízott intézményt. Az más kérdés, hogy valaki személyiségében milyenné válik. Nyilvánvalóan akkor kezd ez fontossá válni, amikor a személyiség defektusa elkezdi érinteni a szakmai tevékenységét.”

Az egyetem honlapja szerint Csókay négy órát is tart tanárszakosoknak:

  • Bevezetés a gyermekvédelembe
  • Óvodai és iskolai szociális munka
  • Észlelő- és jelzőrendszer a gyermekvédelemben
  • A gyermekjóléti alapellátás rendszere

A Bevezetés a gyermekvédelembe nevű kurzus céljáról az írják: „a további gyermekvédelmi tanulmányok megalapozása. A hallgatók megismertetése a gyermek- és ifjúságvédelem alapfogalmaival és alapelveivel, a magyar gyermekvédelmi rendszer általános felépítésével és működésével. Cél, hogy a hallgató megismerje a mai magyar társadalomban jelenlevő gyermekvédelmi problémákat és az azokra adható rendszerszintű válaszokat. ”

Az Észlelő- és jelzőrendszer a gyermekvédelemben kurzusnál pedig azt: „A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer célját, feladatait, szereplőit és a jelzőrendszer működését. Ismerjék meg veszélyeztetettség óvodai és iskolai keretek között észlelhető megnyilvánulási formáit, az elhanyagolás, bántalmazás gyanújeleit és az ezekkel kapcsolatos teendőket. Legyen tisztában a köznevelési intézmények, mint jelzőrendszeri tagok gyermekvédelmi feladataival, így a jelzési kötelezettség és az együttműködés tartalmi feladataival.”

A honlapon a tantárgyfelelőseként Csókay Lászlót tüntetik fel, de szintén a honlapról letölthető kurzusleírásban Barcsák Mariannát jelölik meg tantárgyfelelősnek, Csókayt pedig „tantárgy oktatásába bevont oktatónak”. Barcsák Mariannal Csókay egyébként 2019-ben adott közösen interjút a Magyar Kurírnak a gyermekvédelemről a katolikus köznevelésben, ahol Csókay nem mint a Pázmány oktatója, hanem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatójaként, valamint pszichológus minőségében szerepelt.

Csókay a marmyprofessor.hu-n is megtalálható, amely egy olyan platform, ahol a hallgatók a szubjektív véleményük alapján pontozhatják tanáraikat különböző szempontok szerint, és véleményt is írhatnak róluk. Ez alapján Csókay nem tűnik túl népszerű oktatónak, ugyanis az 5-ből mindössze 2,19-es átlaggal szerepel.

Az az ellentmondás, hogy Csókay a gyermekvédelemről tart órát, miközben egy pedofilt menteget, aki visszaélt a rá bízott gyerekek felügyeletével, másnak is feltűnhetett, ugyanis a legutóbbi (szerdai) értékeléshez azt írták oda:

Pedofil tamogato.Kerestük az egyetemet azzal kapcsolatban, hogy mennyiben összeegyeztethető Csókay Vásárhelyiről alkotott véleménye az egyetem értékrendjével és az oktatott tantárgyakkal. Ha kapunk választ, közöljük.

Csókay már 2012-ben is ilyeneket nyilatkozott

Mint azt korábban írtuk, a visszaélések első bejelentésének idején Csókay László, a Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának osztályvezetője volt, tehát 2011. szeptember 21-én ő vette fel a jegyzőkönyvet a bejelentésről.

Csókay Lászlóval 2012 decemberében a Magyar Narancs készített interjút az ügyről, miután nyilvánosságra került az az ombudsmani jelentés, amelyben már írnak szexuális visszaélésekről a bicskei igazgató kapcsán. Csókaytól megkérdezték, miért nem mentette fel az igazgatót, bár megtehette volna, miután a gyerekek rendszeres szexuális abúzusra, illetve arra is panaszkodtak, hogy többen megpróbálták őket befolyásolni a vallomásaik miatt. Erre azt válaszolta:

„Nem láttam megalapozottnak a gyanúkat. Felmenteni egy intézménynek a vezetőjét egy vélt bűntett miatt hatalmas felelősség. Elegendő intézkedésnek tartottam, hogy az igazgatót szabadságra küldöm, és haladéktalanul jelzem a problémát a szakszolgálatnak, különös tekintettel arra, hogy folyamatban volt a rendőrségi vizsgálat.”Csókayt arról is faggatták, nem látja-e problémásnak, hogy az igazgató továbbra is bent lakik az intézményben, és a vizsgálat idejére sem költözött ki onnan, csak három hétre.

„A bentlakást nem tiltják a szabályok. Általában nem ez a jellemző, és nem is ideális ez a helyzet, de nem volt rá felhatalmazásom, hogy ezt megtiltsam” – válaszolta az osztályvezető.

Az interjú végét érdemes még külön kiemelni:

  • MN: Az egyetlen problémának azt látja ebben a történetben, hogy későn szóltak a kollégái?
  • CSL: Igen.
  • MN: Nem érezte úgy, hogy az érintett igazgatóval való köztudottan jó személyes kapcsolata miatt végig az ő érdekeit tartotta szem előtt a gyerekek érdekei helyett?
  • CSL: Nem, mert a bejelentést követő héten megtettük a rendőrségi feljelentést. Egyformán képviseltem az érdekeket.
  • MN: Nyugodt a lelkiismerete?
  • CSL: Teljesen.

Adott tehát az üggyel kapcsolatban bejelentést kapó Csókay László, aki nem tagadta, hogy személyes jó kapcsolatot ápol Vásárhelyi Jánossal, és aki a bejelentés ellenére annyira nem találta megalapozottnak a gyanút, hogy felmentse az intézmény vezetőjét, a lelkiismerete pedig teljesen nyugodt volt.