A Vatikán szerint a nemátalakító műtétek, a béranyaság és a genderelmélet sértik az emberi méltóságot

vallás
április 08., 16:03

A Vatikán az emberi méltóság súlyos megsértésének nyilvánította a nemátalakító műtéteket és a béranyaságot, az abortusz és az eutanázia mellé sorolva ezeket mint Isten emberi életre vonatkozó tervét elutasító gyakorlatokat.

A Vatikán doktrínai hivatala kiadta a Végtelen méltóság című 20 oldalas nyilatkozatot, ami öt éve készült. Az elmúlt hónapok jelentős átdolgozása után Ferenc pápa március 25-én hagyta jóvá, és elrendelte a kiadását.

A Vatikán megismételte a genderelmélet elutasítását, vagyis azt az elképzelést, hogy az ember neme megváltoztatható. Azt írják, Isten a férfit és a nőt biológiailag különböző, különálló lényeknek teremtette, és az embereknek nem szabad belepiszkálniuk ebbe a tervbe, vagy megpróbálni „Istenné tenni magukat”.

„Ebből következik, hogy minden nemváltoztató beavatkozás általában azzal a kockázattal jár, hogy veszélyezteti azt az egyedi méltóságot, amit a személy a fogantatás pillanatától kezdve kapott” – áll a dokumentumban.

Ferenc pápa a pápamobillal érkezik a Szent Péter térre 2023. április 9-én.
photo_camera Ferenc pápa a pápamobillal érkezik a Szent Péter térre 2023. április 9-én. Fotó: Vatikán/AFP

A dokumentum különbséget tesz a nemet megerősítő műtétek (amiket elutasított) és a születéskor meglévő vagy később kialakuló „nemi rendellenességek” között, utóbbiak egészségügyi szakemberek segítségével „orvosolhatók”.

Az LMBTQ+ katolikusok szószólói bírálták a dokumentumot, ami szerintük elavult, káros, és ellentétes azzal a kinyilvánított céllal, hogy elismerjék Isten minden gyermekének „végtelen méltóságát”. Figyelmeztettek arra, hogy a dokumentumnak valós hatásai lehetnek a transznemű emberekre, és táplálhatja a transzellenes erőszakot és diszkriminációt.

„Miközben csodálatos indoklást fogalmaz meg arról, hogy miért kell minden emberi lényt, függetlenül az élethelyzetétől, tisztelni és szeretni, nem alkalmazza ezt az elvet a nemileg különböző emberekre” – mondta Francis DeBernardo a New Ways Ministrytől, ami az LMBT-katolikusokért száll síkra.

A dokumentum létezését, amiről 2019 óta pletykáltak, az elmúlt hetekben a Hittani Kongregáció új prefektusa, Víctor Manuel Fernández argentin bíboros, Ferenc közeli bizalmasa megerősítette.

Az új dokumentum „az emberi méltósággal ellentétesnek ítéli el azt a tényt, hogy egyes helyeken nem kevés embert bebörtönöznek, megkínoznak, sőt megfosztanak az élet javától pusztán szexuális irányultságuk miatt”.

A dokumentum egyfajta újracsomagolása a korábban megfogalmazott vatikáni álláspontoknak, amiket most az emberi méltóság felől nézve tálalnak. Újrafogalmazza az abortuszt és az eutanáziát ellenző jól ismert katolikus tanítást, és hozzáad a listához néhányat Ferenc pápa legfőbb aggodalmaiból: a szegénység, a háború, az emberkereskedelem és a kényszermigráció által az emberi méltóságra jelentett veszélyeket.

Újonnan megfogalmazott álláspontja szerint a béranyaság sérti mind a béranya, mind a gyerek méltóságát. Míg a béranyasággal kapcsolatban sok figyelem irányult a szegény nők béranyaként való esetleges kizsákmányolására, a vatikáni dokumentum azt állítja, hogy a gyereknek „joga van a teljesen emberi (és nem mesterségesen előidézett) származáshoz, és ahhoz, hogy olyan életet kapjon ajándékba, amiben az ajándékozó és a befogadó méltósága egyaránt megnyilvánul”.

„Ezt figyelembe véve a gyerekvállalás jogos vágya nem alakulhat át olyan »gyerekhez való joggá«, ami nem tartja tiszteletben a gyereknek mint az élet ajándéka címzettjének méltóságát” – írják.

A Vatikán korábban, 2019-ben tette közzé a legmarkánsabban megfogalmazott álláspontját a nemekkel kapcsolatban, amikor a Katolikus Nevelés Kongregációja elutasította azt az elképzelést, hogy az emberek megválaszthatják vagy megváltoztathatják nemüket, és ragaszkodott a biológiailag férfi és női nemi szervek komplementaritásához az új élet létrehozásához.

A tekintélyesebb Hittani Kongregáció új dokumentuma idézi azt a 2019-es oktatási dokumentumot, de mérsékli a hangnemet. Jelzésértékű, hogy nem ismétli meg egy korábbi doktrinális dokumentum 1986-os megfogalmazását, ami szerint a homoszexuális emberek megérdemlik a méltósággal és tisztelettel való bánásmódot, de a homoszexuális cselekedetek „eredendően rendellenesek”.

A dokumentumot bemutató sajtótájékoztatón Fernández elismerte, hogy az „eredendően rendellenes” megfogalmazás nagyon erős, és talán van jobb módja is „más szavakkal” kifejezni az egyház elképzelését a szexről mint a férj és feleség közötti tökéletes egyesülésről, ami új életet hoz létre. „Igaz, a kifejezés más szavakat is találhatna ennek a misztériumnak a leírására” – mondta.

Víctor Manuel Fernandez 2024. február 12-én a Vatikánban.
photo_camera Víctor Manuel Fernández 2024. február 12-én a Vatikánban. Fotó: MASSIMO VALICCHIA/NurPhoto via AFP

James Martin tiszteletes, aki felszólította a katolikus egyházat, hogy nyisson jobban az LMBT-katolikusok felé, azt mondta, hogy a nemi terminológia hasonló a korábbi nyilatkozatokhoz, viszont üdvözölte az LMBTQ+ emberek elleni törvényhozás és erőszak elítélését.

Ferenc a pápaságának egyik jellemzőjévé tette az LMBT-emberek felkeresését, szolgálatot tett a transznemű katolikusoknak, és ragaszkodott ahhoz, hogy a katolikus egyháznak Isten minden gyermekét be kell fogadnia. De elítélte a genderelméletet is mint a „legnagyobb veszélyt”, amivel az emberiség ma szembesül, egy „ronda ideológiát”, ami azzal fenyeget, hogy eltörli az Isten adta különbségeket férfi és nő között. A Nyugat „ideológiai gyarmatosításának” nevezte a fejlődő világban, ahol a fejlesztési segélyeket néha a nemekről és a reproduktív egészségről szóló nyugati elképzelések elfogadásához kötik.

A transznemű aktivisták azonnal „bántónak” nevezték a dokumentumot, ami nem veszi figyelembe a valódi transzneműek hangját és tapasztalatait, különösen a transzneműek és az interszexuálisok megkülönböztetése miatt.

„Az a felvetés, hogy a nemeket megerősítő egészségügyi ellátás – ami oly sok csodálatos transz ember életét mentette meg, és tette lehetővé számukra, hogy harmóniában éljenek a testükkel, a közösségeikkel és Istennel – veszélyeztetheti vagy csökkentheti a transz emberek méltóságát, nemcsak bántó, hanem veszélyesen tudatlan is” – mondta Mara Klein transznemű aktivista, aki részt vett a németországi egyházi reformprojektben.

„Az, hogy ezzel szemben az interszexuális embereken végzett sebészeti beavatkozásokat – amiket ha beleegyezés nélkül végeznek el, különösen kiskorúakon, gyakran mérhetetlen fizikai és pszichológiai károkat okoznak sok interszexuális embernek – pozitívan értékelik, csak még inkább leleplezi a mögöttes képmutatást” – mondta Klein.

A dokumentum olyan időszakban jelenik meg, amikor a transzneműek ellen némi visszatetszés tapasztalható, többek között az USA-ban, ahol a republikánusok vezette állami törvényhozások a transznemű fiatalok – és egyes esetekben a felnőttek – orvosi ellátását korlátozó törvényjavaslatok újabb körét fontolgatják. Emellett a fiatalok névmását, sportcsapatokat és iskolai mosdókat, valamint egyes könyveket és iskolai tanterveket szabályozó törvényjavaslatokat is fontolgatnak. (AP)