Megszavazta az uniós migrációs csomagot az EP

eu
április 10., 16:30

Nyolc évnyi tárgyalás után szerdán jóvá hagyta az Európai Parlament (EP) az uniós menekültügyi és migrációs csomagot. Ahogy a BBC írja: 2015 óta tervezték, és két év múlva lép hatályba, a csomag célja a menekültügyi eljárás felgyorsítása és az illegális bevándorlók hazatérésének ösztönzése. Ezek mellett az EU tagállamainak osztozniuk kell a felelősségen a menedékkérőket illetően.

2023-ban 380 000 ember lépte át illegálisan az EU határait, ez 2016 óta a legmagasabb szám. A migrációs csomagot a jobbközép Európai Néppárt képviselőcsoportja és a balközép Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége támogatta, a baloldali és a szélsőjobboldali csoportok ellenezték.

Az Amnesty International arra figyelmeztetett, hogy a migrációs csomag a menedékkérők „szenvedésének növekedéséhez” vezet.

Roberta Metsola, az EP elnöke szerint ezzel szemben a megállapodás „egyensúlyt teremtett a szolidaritás és a felelősségvállalás között”.

20:10 - Frissítés: Az EP sajtóközleménye szerint tíz, az uniós migrációs és menekültügyi politikát megreformáló jogszabályjavaslatot fogadtak el.

Szolidaritás és közös felelősségvállalás

A migrációs nyomásnak kitett uniós országok segítséget fognak kapni a többi tagállamtól. A tagállamok által nyújtott támogatás formája lehet menedékkérők átvétele saját területükre, vagy pénzügyi hozzájárulás a fogadáshoz, vagy operatív és szakmai támogatás nyújtása. Az új paktummal az úgynevezett dublini szabályok is módosulnak. Eddig ezek határozták meg, hogy melyik uniós tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért.

A válsághelyzetek kezelése

A válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről szóló rendelet az érkezők számának hirtelen megemelkedése esetére vezet be új mechanizmust. Így a harmadik országok állampolgárainak rendkívüli beáramlásával szembesülő tagállamok is megfelelő támogatásra és szolidaritásra számíthatnak. Az új szabályok azokra a helyzetekre is kiterjednek, amikor valamely harmadik ország vagy ártó szándékú nem állami szereplő eszközként próbálja felhasználni a migránsokat az EU destabilizálására.

A harmadik országbeli állampolgárok előszűrése a külső határokon

Előszűrési eljárásnak fognak alávetni minden olyan személyt, aki nem felel meg az Unióba való belépés feltételeinek. A legfeljebb hét napig tartó eljárásnak része lesz a személyazonosság megállapítása, a biometrikus adatok felvétele, valamint az egészségügyi és biztonsági ellenőrzés. A tagállamoknak továbbá független ellenőrzési mechanizmust kell létrehozniuk annak biztosítására, hogy az alapvető jogok az eljárás egésze során érvényesüljenek.

Gyorsabb menekültügyi eljárások

Új közös eljárás jön létre, hogy az Unió egészében egységes legyen a nemzetközi védelem megadásának és visszavonásának az elbírálása. A jövőben a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb feldolgozására lesz szükség az EU külső határain, így a tagállamoknak szigorúbb határidőkkel kell majd számolniuk a megalapozatlan és elfogadhatatlan kérelmek elutasítására.

Az Eurodac-rendelet

Az Unióba való beutazás feltételeit nem teljesítők adatait – többek között az ujjnyomatokat és hatéves kor felett az arcképmásokat – a hatóságok egy megújított Eurodac adatbázisban fogják tárolni. Az adatbázis annak a rögzítését is lehetővé teszi, ha valaki veszélyt jelent az Unión belüli biztonságra, fellépése erőszakos, vagy fegyvert visel.

Kvalifikációs szabályok

A Parlament a menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmet biztosító jogállás elismerésére, valamint a védelmet élvezőket megillető jogokra vonatkozó új, Unió-szerte egységes szabályokat is jóváhagyta. Ezek értelmében a tagállamok az EU Menekültügyi Ügynökségétől kapott információk alapján a kérelmek elbírálásakor kötelesek lesznek figyelembe venni a származási ország helyzetét, valamint rendszeresen felülvizsgálni az adott személy jogállását. A védelemért folyamodóknak a kérelem elbírálásáért felelős, vagy a számukra védelmet nyújtó tagállamban kell tartózkodniuk.

A menedékkérők befogadása

A tagállamoknak egyenértékű befogadási normákat kell alkalmazniuk például a menedékkérők elszállásolása, iskoláztatása és egészségügyi ellátása terén. Emellett a menedékért folyamodók számára legkésőbb a kérelmük nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül biztosítaniuk kell a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Az új szabályok kiterjednek majd az őrizetre vonatkozó feltételekre és a szabad mozgás korlátozására is, hogy elejét lehessen venni a menedékkérők Unión belüli továbbutazásának.

Biztonságos és jogszerű beutazás Európába

Az áttelepítésről és humanitárius befogadásról szóló új uniós keret értelmében a tagállamok önkéntes alapon fogják kivenni a részüket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által elismert harmadik országbeli menekültek befogadásából, akik jogszerű, szervezett és biztonságos módon érkeznek az Unió területére.

A következő lépések

Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a jogszabálycsomagot, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően hatályba lép. A rendeletek alkalmazása várhatóan két év múlva kezdődik meg.