Törvényesítenék az iskolai szegregációt?

Egy hete, november 18-án nyújtotta be a kormány T/2085 számú törvényjavaslatát (.pdf) a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról. A javaslat 27. paragrafusának (5) pontja alapján a kormány felhatalmazást kapna arra, hogy rendeletben szabályozza például_

a lemorzsolódással veszélyezetett tanulónak minősülés részletes feltételeit,

illetve azt, hogy

a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeit

A körmönfont megfogalmazásból több dolog is következhet. Én például nemzetiségi gimnázimban tanultam, bár nem tartozom az adott (horvát) nemzetiséghez. Talán ezt akarnák megakadályozni?

Egy szegregáció ellen küzdő jogvédő csoport, a CFCF szerint inkább annak a feltételeit teremthetik meg, hogy a kormány a jövőben felmentést adhasson a szegregációs tilalom alól.

Szerintük erre utal az is, hogy amikor november elején a CFCF jogerősen is megnyerte a nyíregyházi gettóiskola, a szegregált Huszár-telepi iskola felszámolásáért indított perét, az oktatást is felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményt adott ki arról, hogy az ügy "arra hívja fel a gigyelmet, hogy szükséges megvizsgálni, milyen jogszerű módjai lehetnek azon iskolák működtetésének, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek esélyteremtő felzárkóztató oktatását segítik".