A Széll Kálmán téren ütközött a Margit hidat eltorlaszoló csuklós busz, csak a sofőr nem vette észre - ezért kellett visszafordulnia

Keresztbe állt egy csuklós busz ma délután a Margit híd kellős közepén.

busz12a

Senki nem tudta, mit akarhatott, a helyszínen megjelenő szakemberek nem voltak hajlandóak nyilatkozni. A BKK sajtóosztálya most válaszolt, közleményüket szó szerint közöljük:

"Ma délután 1 óra körül az egyik nagykörúti villamospótló autóbuszt a menetirányító diszpécser utasította arra, hogy álljon ki a forgalomból, mert korábban

a Széll Kálmán téren részese volt egy koccanásos balesetnek, amelyet nem vett észre.

Az utasítás értelmében a járművezetőnek az utasok leszállítása után

egy arra alkalmas helyen

visszafordulva a koccanás helyszínére kellett volna visszatérnie az ilyenkor szokásos vizsgálatok elvégzéséhez. A buszsofőr ugyanakkor a KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva a Margit hídon akart megfordulni, ám mivel az útpálya ott ehhez nem elég széles, az autóbusz egyik biztonsági berendezése fordulás közben megállította a járművet, amit csak 38 perccel később a BKV Zrt. műszaki szakemberei tudtak újraindítani. Az eset körülményeit a BKV Zrt. vizsgálja."

A Margit hídon való megfordulásra vonatkozó KRESZ-szabályok egyébként így hangzanak:

Megfordulás, hátramenet

33. § (1) Járművel megfordulni, illetőleg hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármű és az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza. Az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenet azonban elvégezhető abban az esetben is, ha az a járműforgalmat - anélkül, hogy a járműveket veszélyeztetné - rövid ideig akadályozza.
(2)214 Autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni tilos. Egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban, autópályán és autóúton - egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve - hátramenetet végezni tilos.215
(3)216 Ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a járművezetőnek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közreműködéséről. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet és a jármű vezetőjével is kapcsolata legyen.

Közlekedés villamospályával ellátott úttesten

38. § (1) Villamospályára más járművel - a (3) és a (4) bekezdésben említett esetet kivéve - ráhajtani, azon folyamatosan haladni vagy előzni csak abban az esetben szabad, ha a vezetőt a látási viszonyok nem akadályozzák a közeledő villamos kellő távolságból való észlelésében és a jármű a villamosforgalmat nem zavarja.
(2) Ahol a villamosvágányok az úttest közepén egymás mellett vannak,
- ha az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmas és a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve vannak, a villamospályára,
- egyéb úttesten az ellentétes irányú villamosforgalom részére szolgáló villamosvágányra, a bekanyarodás és a megfordulás esetét kivéve, ráhajtani nem szabad.
(3) Az egyenesen haladó jármű és a menetirányt változtató villamos egymás közti viszonyában a 29. § (1) bekezdésének rendelkezése az irányadó.
(4) Útkereszteződésben villamos és más jármű egymás közti viszonyában az elsőbbségre és a bekanyarodásra a 28. §-nak és a 31. § (5) bekezdésének rendelkezései az irányadók azzal, hogy az egyenesen haladó járműnek a vele azonos irányból érkező és bekanyarodó villamossal szemben is elsőbbsége van.
(5) A párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt része nem minősül forgalmi sávnak.
(6)233 Ha útburkolati jel (terelő- vagy záróvonal) a villamospályára vezeti az egyéb járművek forgalmát, a (2) bekezdésben foglalt tilalom nem érvényesül; a villamospályára - a villamosforgalom zavarása nélkül - más jármű is ráhajthat. Ilyen esetben a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe kell venni.