McDonald's nyílt Kazahsztánban, KCF lett Tibetben

Szerdán Asztanában átadták Kazahsztán első McDonald's éttermét (korábban csak Burger King volt Almatiban), amit hosszú sorok vártak. Ezzel Kazahsztán lett a 120. ország, ahol van McDonald's. Az asztanai üzletnek saját Instagram-oldala is van.

Az elmúlt hónapokban a Starbucks és a francia Carrefour is megvetette a lábát az alacsony olajár miatt szenvedő Kazahsztánban.

Eközben a tibeti Lhászában megnyílt az első KFC, ami már 10 éve be szeretett volna jutni az országba, de eddig a kritikák miatt elállt a megvalósításától. Korábban a dalai láma például levélben fejezte ki ellenzését, mondván, hogy a felhasznált csirkék tartásának körülményei és kegyetlen leölésük sérti a tibeti kultúrát.

A mostani hír hallatán Washingtoni és lon­do­ni szék­he­lyű jog­vé­dő szer­ve­ze­tek a he­lyi­ek foglal­koz­ta­tá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a tu­laj­do­nos Yum! Brands ame­ri­kai vál­la­la­tot, és a tibeti kul­tú­ra ér­té­ke­i­nek szem előtt tar­tá­sá­ra, a ti­be­ti nyelv hasz­ná­la­tá­ra fi­gyel­mez­tet­tek.

A Hszinhua kí­nai hír­ügy­nök­ség szerint a he­lyiek az üz­let be­já­ra­ta előtt fény­ké­pez­ked­nek, és öröm­it­ta­san üd­vö­zöl­ték, hogy vég­re ná­luk is nyi­tott az ét­te­rem­lánc. (new.com.au, Yahoo News)