A civilek szerint nem népszavazással kellene eltörölni az őket megbélyegző törvényt

2017 november 14., kedd 13:35
91

A civileket megbélyegző törvény ellen tiltakozó szervezetek a TASZ honlapján jelentettek meg egy közleményt, miszerint bár üdvözlik, hogy a Momentum kiáll a kormány jogsértő civiltörvénye ellen, 

ugyanakkor a népszavazást alkalmatlan eszköznek tartják a törvény eltörlésére.

Ezt azzal indokolják, hogy mivel a törvény eleve jogsértő, ezért azt el sem lehetett volna fogadni. Így attól függetlenül is jogsértő marad, hogy a többség támogatja vagy sem. 

Egy alkotmányos demokráciában az alkotmányos jogok megsértéséről nem szabad népszavazást tartani. Ha például arról kezdeményeznének népszavazást, hogy bevezessük-e a rabszolgaságot, amennyiben a többség támogatná ezt, az Országgyűlés köteles lenne azt bevezetni - márpedig ez alapjogokat sértene, hasonlóan a civileket megbélyegző törvényhez” - teszik hozzá.

A civilek szerint népszavazás helyett inkább azoknak a bírói testületeknek kellene kimondaniuk, hogy a törvény jogsértő, amelyek elé került már a törvény, illetve amelyek elé a közeljövőben kerülni fog.

A bíróság dolga lenne

Augusztusban 23 civil szervezet közösen nyújtotta be az alkotmányjogi panaszát az Alkotmánybírósághoz, mivel szerintük a törvényben előírt „külföldről támogatott” jelző kizárólag arra alkalmas, hogy a szervezetek hitelességét és az irántuk megnyilvánuló közbizalmat aláássa. Mindez pedig sérti a civilek Alaptörvényben biztosított jó hírnévhez, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát, valamint csorbítja a véleménynyilvánítás és egyesülési jogukat. 

Ráadásul a szabályozás diszkriminatív is, hiszen bizonyos civil szervezeteket, például a sport vagy vallási egyesületeket nem kötelezi arra, hogy a külföldi források miatt az eddigiektől eltérő előírásoknak tegyenek eleget. A most kiadott közleményben jelezték, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is eljárást indítanak a kormány civiltörvénye miatt.

Kúria november elején hagyta jóvá a Momentum népszavazási kezdeményezését, amivel a civiltörvény eltörlését akarják elérni. A kérdés így hangzik: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?

A Kúria jóváhagyása után a Momentum jelezte, hogy minden erőforrását az aláírásgyűjtésre összpontosítja. Ugyanakkor a civilek most közölték, hogy nem kívánnak részt venni a párt népszavazási kampányában, „hanem saját eszközeikkel küzdenek tovább a jogsértő, civileket megbélyegző törvény ellen, miközben folytatják tevékenységüket”.