A hatóságok nem találják a problémás bulizókat a bulinegyedben

A magyar és a budapesti turizmus szempontjából is fontos a belső-erzsébetvárosi bulinegyed és az itt lévő szórakozóhelyek. De még a legnagyobb pártolóknak is feltűnhet, hogy kifejezetten igénytelenek az utcák, a vizelet és a kosz biztosan nem javítja a negyed turisztikai vonzerejét. 

Az itt élőket pedig az zavarhatja, hogy a legádázabban üvöltő legénybúcsús hordákhoz sem lép oda senki, hogy rendre intse őket. Mert egy dolog, hogy az emberek jól érzik magukat - eközben akár hangosabbak is az átlagosnál -, de eléggé úgy néz ki, hogy semminek sincsen következménye. A kukák borogatása, a parkoló autók megkárosítása, a köztéri vizelés és szemetelés mellett a legnagyobb gond a hangoskodás.

Belső-Erzsébetvárosnak pedig úgy néz ki, nincs gazdája, amit a statisztika is alátámaszt. Az ORFK-t megkértük, hogy küldjék meg, mennyi esetben léptek fel néhány, a bulinegyedben tipikus szabálysértéssel kapcsolatban. Bár a VII. kerület lakosságának negyedét adó városrészre nincsenek külön adataik, de a kerület egészére tudtak adatokat küldeni:

  • rendzavarás: 2016: 1 db, 2017: 0 db, 2018 1. n.é.: 0 db
  • garázdaság: 2016: 27 db, 2017: 34 db, 2018 1. n.é.: 2 db
  • tiltott prostitúció: 2016: 2 db, 2017: 5 db, 2018 1. n.é.: 1 db

Elég alacsony számok ezek, hiszen egy péntek esti félórás séta alatt jó eséllyel bárki megtapasztalhat ugyanannyi estet, mint amennyiszer a rendőrség eljárást indított 2016 óta. De nem csak önmagában tűnik ez kevésnek: a rendzavarási ügyek lakosságarányos száma 13-szor kevesebb, mint az országos átlag, ahogy a prostitúcióval kapcsolatos ügyekben is csak fele annyi esetben járnak el. Mindezt egy olyan vigalmi negyedben, ahol éjszakánként akár több tízezren szórakoznak! 

Az egyetlen kivétel a garázdaság, amivel kapcsolatban az országos átlaghoz képest közel kétszer annyi ügyben intézkednek. Azért ebben bőven nem csak a bulinegyed van benne, a kerülethez tartozik például a Keleti pályaudvar előtti parkoló, ahol a hiénának tartott taxisok között nem ritka a tettlegesség.

A rendőrségi adatokból az is kiolvasható, hogy a külföldi bulizókkal sok gond van: míg országos szinten a garázdaságok 2 százaléka köthető külföldiekhez, a VII. kerületben ez az arány 16 százalék. Prostitúciónál országosan 0, a kerületben 13 százalék  ez az arány, ami szintén a buliturizmus árnyoldalait emeli ki. Rendzavarás miatt azonban nem léptek fel külföldi ellen.

Érdekes megnézni, hogy a bulizók mennyire vonzzák a tolvajokat: az látszik, hogy 2013 és 2017 között folyamatosan csökkent a lopással okozott kár. Míg országosan kevesebb mint felére esett a lopások által okozott kár, addig a VII. kerületben inkább csak stagnálás volt. Ma már az országos átlag 3,6-szorosa az okozott kár.

Lopások értéke Magyarországon és Erzsébetvárosban (forintban)
2013 2014 2015 2016 2017
VII. kerület 395.746.044 410.312.370 310.795.818 316.453.886 358.307.272
Magyarország 44.182.386.237 38.046.373.067 28.357.112.556 23.238.402.728 18.504.655.987
VII. kerület lakosságarányosan az országos áltaghoz képest 1,6 2,0 2,0 2,5 3,6
Forrás: Bűnügyi Statisztikai Rendszer

A rendőrség nem foglalkozik tájékoztatásuk szerint a lakókat leginkább zavaró két problémával: a köztéri vizeléssel (szaknyelven: köztisztasági szabálysértés) és a csendháborítással. Ez azért furcsa, mert csendháborítás esetén csak a rendőrséget lehet hívni, de úgy látszik, ez semmit sem ér, hiszen még csak adatokat sem gyűjtenek róla.

A büntetések sem voltak igazán elrettentők: az említett szabálysértésekre az átlagos büntetés 2016-ban  4 997, 2017-ben 5 256 forint volt. Az erzsébetvárosi közterület felügyeletnél azt nem tartják nyilván, hogy mennyi volt a külföldi a megbüntettek közül. Csak ez után lehetne látni, hogy valóban igaz-e az a vélekedés, hogy a külföldi rendzavarókhoz már csak az idegen nyelv okozta problémák miatt sem szívesen mennek oda a közterület felügyelők.

Szabálysértési eljárások és büntetések a VII. kerületben
Esetek száma (db) Kiszabott büntetés (Ft)
2016 2017 2016 2017
Közterületen szabálytalan szeszesital fogyasztása 2 546 2 694 12 410 000 13880 000
Mások nyugalmát indokolatlan zajkeltéssel zavarta 17 28 90 000 180 000
Közterületen szemetelt, azt beszennyezte 477 623 2 690 000 3 520 000
Összesen 3 040 3 345 15 190 000 17580 000
Forrás: Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

Az is feltűnő lehet, hogy köztéri alkoholfogyasztás miatt viszonylag sok büntetést szabnak ki - napi 7 darabot, miközben mások nyugalmának megzavarása miatt már csak havi kettőt. Valószínűleg a lakók is boldogabbak lennének, ha nem az utcán söröző vagy borozó diákokat vegzálnák a közterület-felügyelők, hanem inkább az ordibálókat intenék csendre. 

A hatóságok semmittevése már a vendéglátósokat is arra sarkallta, hogy ők javasoljanak valamiféle éjszakai rendfenntartást. A Night Mayor BUD-ról a népszavazás kampányában lehetett hallani, azóta csak két bejegyzés jelent meg a honlapjukon. Viszont pont egy olyan problémára keresnek megoldást, ami alapvetően a hatóságoké volna: a Járókelő Egyesülettel közösen készítették el az ejszakaijarokelo.hu oldalt. Itt lehet az éjszakai élet által okozott köztéri
problémákról szóló bejelentéseket megtenni, amit továbbítanak az illetékes
hivataloknak, és a kapott válaszokat közzéteszik, ami a remények szerint cselekvésre sarkallja majd az illetékes szerveket.

Így összességében azt látni, hogy hiába volt a népszavazás, az óriási médiafigyelem a bulinegyed körül, semmi nem történt, csak egy civil kezdeményezés próbálkozik a megoldás keresésével. Az önkormányzatot megkérdeztük, hogy léptek idén bármit is, hogy a lakók és a vendéglátósok érdekeit is figyelembe véve jobb szabályozást alakítsanak ki, illetve hogyan értékelik a rendőrség és a közterület felügyelet tevékenységét, de választ nem kaptunk.

Szerző: Bucsky Péter

A címlapkép forrása: Élhető Erzsébetváros Facebook