A németek és a franciák az Európai Tanácsban Magyarország meghallgatását kérték

Több 444 videó?
Szeretném

A magyarországi jogállam helyzetéről ismét vitát rendezett a tagállamok Európa-ügyi minisztereiből álló Európai Tanács. A 7-es cikkes eljárásban zajlott tárgyaláson Németország és Franciaország közös nyilatkozatot tett, amit a Népszava ismertetett. A dokumentumban ezek szerepelnek:

  • Az EU-s intézmények és a közös értékek tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, ideje volt, hogy a magyar kormány beszüntesse a Bizottság tagjaival szemben indított lejárató kampányát.
  • Az EP-választások előtt a francia és a német állampolgárok (és minden tagállam polgárai) szoros figyelemmel kísérik a jogállamiság helyzetét az EU-ban.
  • 7 hónappal az EP 7. cikkről szóló állásfoglalása után készen állnak rá, hogy konstruktív és tartalmas párbeszédet folytassanak Magyarországgal.
  • Az EP jelentése sok aggasztó jelenségre hívja fel a figyelmet az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval, a média szabadságával, a tanszabadsággal, a vallásszabadsággal, a szólásszabadsággal és a kisebbségek és a menekültek jogaival kapcsolatban.
  • Nem csak egyes törvényeket tartanak aggasztónak, az alapvető értékek tiszteletben tartásáról szóló EP-jelentés által festett teljes kép nagyon aggasztó.
  • A tény, hogy NGO-k és egyetemek kénytelenek elhagyni az országot a kormány korlátozó intézkedései miatt, mindenkinek aggodalomra adnak okot.
  • Külön aggályokat vet fel a CEU helyzete, ami jogos kérdéseket vet fel: tiszteletben tartják-e a tudományos és tanszabadságot az EU Alapjogi Chartájában foglaltaknak megfelelően? A küszöbönálló meghallgatáson üdvözölnék, ha Magyarország megmagyarázná, a hatóságok milyen konkrét intézkedéseket fognak tenni azért, hogy a CEU továbbra is folytathassa a tevékenységét Budapesten.
  • A magyar média élénk és változatos volt, de most egyre egysíkúbbnak tűnik, a független újságírók egyre nehezebben tudnak érvényesülni a magyarországi médiában, ami szintén aggasztó.
  • Ezért szükséges, hogy a Tanácsban meghallgassák a magyar kormányt az alapértékek és a jogállamiság tiszteletben tartásáról, és támogatják, hogy júniusban, közvetlenül az EP-választások után megrendezzék ezt a vitát. Egy ilyen meghallgatás lehetőséget nyújtana az EP jelentésén alapuló konstruktív eszmecserére.