A hitleres videók készítésével meggyanúsított fiút máig üldözi a sértett igazgatónő bosszúja

jog
2019 augusztus 13., 12:19
  • A szekszárdi gimnáziumról szóló hitleres videók miatt indított bosszúhadjárat lassan két éve tart.
  • A gúnyos mém miatt indult botrány odáig fajult, hogy a gyámügy pártfogói és védelembe vételi eljárást indított a családdal szemben.
  • Az alapos vizsgálat megállapította, hogy a családdal minden rendben van, és lezárták az ügyet. Ennek ellenére most a hatóságok váratlanul újabb védelembevételi eljárást kezdeményeztek. 
  • Az igazgató által indított becsületsértési eljáráson számos hatóság dolgozik évek óta, a szülők viszont hiába próbálják védeni a gyereküket. A KLIK-től, az ügyészségen át, a minisztériumig minden intézmény kiáll az igazgatónő mellett.

Két év után sem zárult le a nyomozás, amit a Szekszárdi Garay János Gimnázium egyik diákja ellen indított az igazgató. Heilmann Józsefné azzal gyanúsítja egykori diákját, hogy gúnyolódó hitleres mém videókat készített róla és a tanárokról. Ilyesmikről van bennük szó:

  • „A kórusunk is olyan gyenge, mint a lepkefing. A diákok pedig szívből utálják.”

  • „Elszomorító a helyzet. Egyre több szülő íratja át a gyerekét a szomszédos gimnáziumba, szekszárdi ellenségünkbe az I. Bélába, na meg persze az Andorka vezette megyei vetélytársunkba, a Petőfi Gimibe, ahol nem tapossák ki a diákok lelkét.”

  • „A tesitanároknak is megmondtam, ne fogdossák a lányokat.”

  • „Szinte az egész osztálya 2-es történelemből, mert többet követel és kurvára szeret az elbaszott életéről pofázni töri helyett.”

Ákos ellen az eljárás még 2017. októberében indult, amikor behívatták az igazgatói irodába, ahol a tanárai arról győzködték, hogy vallja be, ő készítette a videókat, és írjon alá egy papírt, amiben beismeri tettét. A diák rendőrségi vallomásában arról beszélt, hogy 1,5 óra után már sírva kérte, hogy engedjék el, cserébe elismerte, hogy az egyik videó elkészítésében részt vett, majd a kihallgatásról készült feljegyzést aláírta. A szülők elmondása szerint Heilmann Józsefné ezt követően ultimátumot adott: vagy elviszik az iskolából Ákost, vagy fegyelmit indít, és feljelentést tesz ellene. A szülők, remélve, hogy elkerülhetik a gyerek további meghurcolását, úgy döntöttek, hogy átviszik Ákost Bonyhádra. Nem jött be a terv. Heilmann Józsefné ettől függetlenül a diák által aláírt jegyzőkönyvvel a kezében feljelentést tett becsületsértés miatt, majd utasította Ákos osztályfőnökét, Gulácsy Beátát, hogy utólag írjon be rovót a diáknak. Közben egy rakás igazolatlan hiányzás is bekerült a diák elektronikus naplójába, annak ellenére, hogy bizonyíthatóan részt vett az órákon. Ezt onnan is lehet tudni, hogy a napló szerint osztályzatokat is szerzett az ominózus napokon. Ákos tanárai és osztálytársai szerint is nagyon megviselte az igazgatói irodában lezajlott kihallgatás. Ennek tudják be, hogy a rákövetkező napon egy autó is elütötte. Ő volt a figyelmetlen. Nem sérült meg súlyosan.

Az október 18-ai becsületsértéssel kapcsolatos bírósági tárgyalás az igazgatónő számára nem várt eredménnyel zárult. A bíróság megállapította, hogy a Heilmann Józsefné által kicsikart, majd a bíróságon benyújtott kihallgatási jegyzőkönyv nem tekinthető okiratnak, hiszen azt szülő vagy törvényes képviselő nélkül írta alá a fiatalkorú tanuló. Ez a bíró véleménye szerint sérti a gyerekek jogairól szóló New Yorki-i egyezmény 40. cikkében foglaltakat. A bírósági jegyzőkönyv szerint az igazgató erre így reagált:

„Jól néznénk ki, ha minden ilyen elbeszélgetésről értesítenénk a szülőket. Különben is másnap már szóltam a szülőknek. Jegyzőkönyv nem készült az elbeszélgetésről, a gyerek az általam a bíróságnak megküldött feljegyzésből nem kapott egy példányt sem. Ennek a gyereknek mindent lehet, csak a gyereknek van joga? Nehogy már mi maradjunk alul ebben az ügyben.” A bíróság kihirdette, hogy az eljárást megszünteti. 

Egy pillanatra úgy tűnt, hogy az ügy nyugvópontra jut. De Heilmann Józsefné nem adta fel, és két tanárával együtt újabb feljelentést tettek, de már nem ismeretlen tettes, hanem személyesen Ákos ellen. A diákot az újabb eljárásban ismét kihallgatta a rendőrség. Ezzel párhuzamosan újabb hatóság csatlakozott be az ügybe. A szülőket levélben értesítették, hogy a Tolna Megyei Gyámügyi és Igazságügyi Osztály eljárást indított Ákos védelembe vételének és megelőző pártfogásának elrendelése ügyében. A gyámügy 2018. július 18-án délelőtt 10 órakor kiment a családhoz, hogy környezettanulmányt készítsen a diák családi körülményeiről. Közben a bűnüggyé dagasztott diákcsíny az országházig is elért. Rétvári Bence Emmi-államtitkár reagált a botrányra: „A fenntartó a bejelentést kivizsgálta, és megállapította, hogy a fenyegetéssel történő eltanácsolás esete nem támasztható alá.” 

A gyámhatósági vizsgálat, amit a szekszárdi rendőrség megbízásából indítottak, az egész családnak kellemetlen és megalázó procedúra, aminek során hivatalnokok állítanak be a család lakóhelyére, tüzetesen megvizsgálják, meghallgatnak minden érintettet, feltérképezik az egész család életét, a gyerek iskolai körülményeit, a tanárokat, a barátokat, a munkahelyet, az egészségi állapotot, a szabadidős tevékenységet, az esetleges korábbi szabálysértéseket, a gondolkodásmódot, a pszichológiai állapotot, jó és rossz szokásokat. Majd végül ítélkeznek, hogy jó vagy rossz családról van-e szó. Ebben az esetben még az osztályfőnök is hosszú iskolai jellemzést készített Ákosról. Ebben szerepel az alábbi rész:

„A megkeresésben szereplő ügy nagyon megviseli. Zárkózottá válik, ha erre terelődik a szó. Érzékeny személyisége nehezen dolgozza fel a vele történteket.”

A vizsgálat fontos része volt, hogy megállapítsák, fennáll-e a veszély, hogy a tanuló ismét elkövet a korábbihoz hasonló vagy más bűncselekményt. Mindezt úgy, hogy az ügyében máig nem született ítélet. Tehát nem bizonyított, hogy Ákos elkövette a diákcsínyt. A gyámügyi vizsgálatot 2018. augusztus 17-én a hivatal lezárta. A végzés szerint Ákos életkörülményei átlagon felüliek. Családi körülményei rendezettek. Szüleivel való érzelmi kapcsolata kiegyensúlyozott, kölcsönös bizalmon alapszik. A család és a gyerek erkölcsileg, intellektuálisan, érzelmileg, anyagilag, tehát mindenhogy rendben van.

Ákos szülei már azt hihették, hogy lassan lezárul a rémálom, amikor is levelet kaptak az ügyészségtől, hogy az eljárást elfogultság miatt Tolnából áthelyezik Baranyába, ahol újrakezdik, illetve folytatják a fiú elleni nyomozást. Ennek súlyos következménye, hogy a családot ismét megkereste a Tolna Megyei Kormányhivatal. Bejelentették, hogy  egy évvel a legutóbbi vizsgálatuk lezárta után újabb pártfogói, gyámügyi vizsgálatot indítanak Ákos ügyében, és ismételten látogatást kell tenniük a családnál. A fiú közben leérettségizett, elmúlt 18 éves, felvették egyetemre, így a pártfogásba vételnek, ha csak ő nem kéri, egyébként sincs sok veleje. 

Tehát az eljárás, amit az igazgatónő anno indított, még sokáig elhúzódik, ezzel szemben viszont folyt az ügyben egy másik nyomozás is, amit viszont villámgyorsan lezártak a hatóságok. A szülők feljelentést tettek a gyerekükkel szembeni szabálytalan iskolai eljárások miatt, az igazgatói irodában lezajlott kihallgatása miatt és a napló meghamisításának ügyében. A panasz mind a hatóságokról, mind a KLIK-ről, mind a minisztériumról lepattant. Mindenhol megszüntették az eljárást. Rétvári Bence államtitkár felszólította Heilmann Józsefnét, hogy „a jövőben szabályszerűen, a jogszabályokban és belső szabályzatokban leírtakat betartva, járjon el”, és ezzel az ügyet lezárta.

A botrányt elindító videó és Ákos édesapjával készített interjúnk:

link Forrás