Megsemmisítette az üzletszerű eutanázia tilalmát a német alkotmánybíróság

2020 február 26., szerda 11:16

 A német alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánította az öngyilkosság üzletszerű elősegítését tiltó jogszabályt szerdán a német szövetségi alkotmánybíróság. Így szigorú feltételek mellett, lehetségessé válik az üzleti alapú segítségnyújtás az öngyilkosságnál. 

A bíróság a döntéssel megsemmisítette a büntetőtörvénykönyv 2015-ös kiegészítését, amely szerint három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtandó az eutanázia üzletszerű - nem feltétlenül nyereségre törekvő, de rendszeresen, professzionálisan végzett - támogatása, kivéve az életüknek véget vetni kívánók közeli hozzátartozóit.

Az indoklás szerint a tiltás ellentétes az úgynevezett általános személyiségi joggal, amelyet az alaptörvény kiemelten véd az emberi méltóság sérthetetlensége és a személyiség szabad kibontakoztatásának joga rögzítésével.

Az általános személyiségi joghoz hozzátartozik a halál önálló megválasztásának joga, amely az élet befejezésének szabadságát és az ehhez önkéntes alapon nyújtott segítség igénybe vételének szabadságát is jelenti.Az államnak és a társadalomnak tiszteletben kell tartania az ezen jog keretében hozott döntéseket. Azonban az üzletszerű eutanáziát tiltó jogszabály „gyakorlatilag kiüresíti” a segítséggel végrehajtott öngyilkosság lehetőségét, ezért az indoklás szerint nem fér össze az alaptörvénnyel.

Egy 2015-ös jogszabály bünteti  az öngyilkosság üzletszerű elősegítését, amiért börtönbüntetés vagy pénzbüntetés járhat. Csak az öngyilkosságnál segítséget nyújtó közeli hozzátartozók és rokonok maradhatnak büntetlenek. 

Andreas Voßkuhle alkotmánybírósági elnök elmondta, hogy üzletszerű ajánlat nélkül a betegek az orvosa egyéni segítőkészségére van utalva, hogy közreműködik-e az öngyilkosságánál. Ezzel pedig csak kivételes esetként lehet számolni.  

Hozzátették: mindez nem jelenti azt, hogy a törvényhozó nem szabályozhatja az öngyilkossághoz nyújtott segítséget, de biztosítania kell, hogy érvényesüljön az élet önálló, egyéni döntésen alapuló befejezésének szabadsága. Az alkotmánybíróság súlyos betegek, orvosok és az eutanáziát pártoló egyesületek indítványára vizsgálta meg a kérdést. (Spiegel/MTI)