A Magyar Honvédség leforgatott egy Jancsó-filmet

Ami a kétezres évek elején még művészfilmnek számított volna, az ma már a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hétköznapi valósága a H145M-es helikopter előtt tárogatózó  törzszászlóssal és a néptáncoló hadnaggyal. 

A produkció egyébként a MH 25. Klapka György Lövészdandár kihívására adott válaszként született, ahol az egyik tiszt a  Magyar Nemzeti Táncegyüttes Legényesezz otthon felhívására kezdett táncolni: