Megbillenhet az önkormányzati rendszer, ha elfogadják Semjén javaslatát

politika
2020 május 14., 04:36

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége sajnálattal vette tudomásul, hogy a kormány nem vette figyelembe a hétfői egyeztetésen tett javaslataikat, mielőtt kedd este Semjén Zsolt beterjesztette a törvényjavaslatot, ami az egész országban általánossá tenné a gödi modellt, vagyis a kormány különleges gazdasági övezetté nyilváníthatná azokat a területeket, ahol legalább ötmilliárd forintos, kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházás zajlik. A területet a fideszes többségű megyei önkormányzatok kapnák meg az ott beszedett iparűzési adóval együtt. Ahogy ez rendeleti úton Gödön is megtörtént

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége , ami a helyei önkormányzatok  több mint 50 százalékát képviseli, az oldalán arról ír, hogy  „aránytalan a települési önkormányzat vagyonába tartozó meghatározott ingatlanok tulajdonjogának – törvényjavaslat szerinti – törvénnyel, térítés- vagy kártalanítás nélküli elvétele és megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adása, mivel a támogatni kívánt beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok más módon is átkerülhetnek a megyei, fővárosi önkormányzathoz a hatályos jogi szabályozás szerint is (megállapodás, kisajátítás, ingyenes átadás)”

Valamint felhívták a figyelmet arra, hogy a törvény elfogadásával a megyei önkormányzatok települési önkormányzati feladatot is kapnának, pedig az önkormányzatokról szóló törvény szerint nem látnak el ilyet.

Problémának látják azt is, hogy ha a települési önkormányzatok kötelező feladatait a megyei önkormányzathoz telepítik, ami megtöri a településüzemeltetés, településfejlesztés egységes szemléletét a különleges övezetben, 

és ezekben az ügyekben a megyei, fővárosi önkormányzatnak semmilyen egyeztetési kötelezettsége nincs, nem kötik a településfejlesztésre vonatkozó települési önkormányzati tervek, szabályok, továbbá megtöri a településüzemeltetés egységes rendjét.Továbbá a különleges gazdasági övezet törvényjavaslatban javasolt módon való szabályozás a település egységét is megtöri: egy településen belül eltérő szabályozás érvényesülésére ad módot, amely jogalkalmazási gondokat is eredményezhet a település lakossága, valamint a településen működő vállalkozások, gazdálkodó és egyéb szervezetek számára (egy településen belül eltérő szabályok érvényesülnek például az adózásra, a helyiségek bérletére, az építési előírásokra, a közterület használatára, a parkolásra, a közösségi együttélési szabályokra, azok megsértésének szankciójára). 

A szervezet megjegyzi azt is, hogy a bevételek újraelosztása a „szakmai szempontokon túli, szubjektív, önkényes települések közötti elosztásának lehetőségét is eredményezhet, amely az adott települési önkormányzat működésének ellehetetlenüléséhez, a közszolgáltatások színvonalának csökkentéséhez, az önkéntes feladatvállalás lehetőségének megszűnéséhez vezethet”.

Úgy látják, hogy a törvény elfogadásával és a hatáskörök megvonásával 

„a hazánkban 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer jelenlegi struktúrája is megbillen, gyengül az egyes helyi – területi és települési – önkormányzatok közötti mellérendeltségi viszony”.