Polt Péter úgy értékeli, hogy a főügyészség tavaly kiemelten foglalkozott a korrupció elleni küzdelemmel

444 Hírlevelek
Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Idén rendhagyó módon – az írásban benyújtott országgyűlési beszámolóval egyidejűleg – a legfőbb ügyész a kollégái felé videóüzenetben számolt be az ügyészség tavalyi tevékenységéről.

Dr. Polt Péter hangsúlyozta, hogy az ügyészség a törvények iránt elkötelezetten, 

magas színvonalon dolgozva ért el elismerésre méltó eredményeket 2019-ben.


A legfőbb ügyész a videóüzenetben kiemelte, hogy a 2019-es év volt az első teljes év, amikor a 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvényt (új Be.) alkalmazta az ügyészség. Az eljárások időszerű befejezése, a „hagyományos” vádemeléstől elterelő, illetve a sértetti jóvátételt eredményező intézmények alkalmazása az új Be. legfőbb célkitűzései közé tartoztak. Az ügyészség tevékenysége megfelelt az új eljárási környezetnek, valamint a törvényes működés elvárásainak.

Dr. Polt Péter legfontosabb szervezeti változásként 2019. február 1-jével kezdődően az ügyészségi nyomozás egységes struktúrába rendeződését említette. A kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozó bűncselekmények nyomozását átvette a Központi Nyomozó Főügyészség, és az alárendeltségében működő járási szintű regionális nyomozó ügyészségek, egyben a fővárosra kiterjedő illetékességgel létrejött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. 

A Központi Nyomozó Főügyészség kiemelten foglalkozott a korrupció elleni küzdelemmel. A hivatali korrupciós bűncselekmények miatt iktatott eljárások száma egyenletesen növekedett annak ellenére, hogy az összes regisztrált korrupciós bűncselekmény száma csökkent. (Ebben Szijjártó Péter nyaralása az állami milliárdokat elnyerő vállalkozó jachtján nem számított bele, mert ott elutasították a feljelentést.)

Bár a regisztrált összbűncselekmény-szám a korábbi évek tendenciáját követve csökkent, ennek ellenére jelentősen növekedett az ügyészségi ügyiratforgalom, mivel az új büntetőeljárási törvénnyel bevezetett jogintézmények számos pluszfeladatot róttak az ügyészekre.

A legfőbb ügyész azt is megemlítette, hogy tavaly jelentősen csökkent az ügyészségi határozatok elleni panaszok száma.

A legfőbb ügyész arra is kitért, hogy a beismerésen alapuló terhelti együttműködés meghatározhatja a vádemelés formáját, illetve a vádirat tartalmát. Az ügyészek tavaly 91 ügyben emeltek vádat nyomozás során létrejött egyezség alapján, továbbá 3984 esetben tettek indítványt a vádiratban az alkalmazandó joghátrány mértékére, ha a terhelt az előkészítő ülésen beismeri tettét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Az előkészítő ülésen – a hatékony ügyészi tárgyalási jelenlétnek köszönhetően – a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottak 88 százalékának esetében már első fokon jogerős marasztaló ítélet született.

A legfőbb ügyész megemlítette, hogy esetenként továbbra is érzékelhető volt, hogy az ítélkezési gyakorlat enyhe, ezért az ügyészek súlyosbításra irányuló fellebbezéssel igyekeztek a törvényi követelményeknek érvényt szerezni. Ezeknek a fellebbezéseknek az eredményessége 2019-ben 53,6 százalékra nőtt.

Polt Péter szerint az ügyészség 98,3 százalékos váderedményessége az utóbbi tíz év legmagasabb értéke.

Dr. Polt Péter külön kiemelte a magyar ügyészség és az Európai Csalás Elleni Hivatal, azaz az OLAF együttműködését. Az OLAF közigazgatási vizsgálatokat folytat az Európai Unió költségvetéséből származó pénzeszközök szabályszerű felhasználásáról, melynek eredményeképpen ajánlással fordulhat a tagállamok igazságügyi hatóságaihoz. Az OLAF tavaly 3 igazságügyi ajánlást küldött, ezeket már folyamatban lévő nyomozásokban értékelték a hatóságok. Polt szerint a magyar ügyészség 2015 és 2019 között az uniós átlagot (39 százalék) lényegesen meghaladó mértékben, az OLAF által kezdeményezett ügyek 47 százalékában emelt vádat.

Az EUROJUST-nak, a hágai Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének magyar nemzeti szekciója tavaly – a tagállami arányokat meghaladóan – összesen 386 ügyben járt el, amelyek közül 250 hazai, 136 külföldi kezdeményezésű ügy.

A legfőbb ügyész elmondta, hogy számunkra fontos tény, miszerint a munkánkra tényleges rálátással bíró két uniós szervezet nagyra értékeli és eredményesnek minősíti a magyar ügyészség bűnözés elleni küzdelmét. (Ügyészség)