Az SZFE-s hallgatók szerint nem érvényteleníthetik a félévüket az új kormányrendelettel, mert az ott felsorolt okok egyike sem áll fenn az intézményben

Reagáltak az SZFE hallgatói arra a szerdán megjelent kormányrendeletre, aminek segítségével a fenntartó azonnal érvénytelenítheti az félévet, akkor is, ha a döntés ellen keresetet nyújtanak be, aminek normális esetben halasztó hatálya lenne.

A kormányrendelet szerint az egyetem fenntartója "rendkívüli helyzet" esetén érvénytelenítheti a félévet. A rendkívüli helyzet lehet közegészségügyi vagy közbiztonsági ok, természeti csapás vagy "a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet".

Az SZFE-s diákok sajtóközleményükben azt írják, hogy "[a] Színház- és Filmművészeti Egyetem közössége a rendkívüli helyzet meghatározását értelmezve arra jutott, hogy intézményünkben nem áll fenn sem közegészségügyi-, sem közbiztonsági ok, sem természeti csapás, mely ellehetetlenítené a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítését. A tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül éppen a tanulmányi félév felfüggesztéseközvetve pedig az alapítványi átállás módja fenyegeti - 

ezen veszélyeket elháríthatónak találjuk, amennyiben az Innovációs- és Technológiai Minisztérium, az alapítói jogok törvényes gyakorlója, az ellenérdekű fenntartóval szemben fellép.

A Hallgatói Önkormányzat, november elején, amikor az illegitim vezetőség megkísérelte az oktatási tevékenység és a tanulmányi félév felfüggesztését, jogorvoslattal élt – a vonatkozó közigazgatási per halasztó hatálya jelen pillanatban is érvényes.

Bízunk benne, hogy a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma újonnan kapott felhatalmazásával nem él, az oktatás biztosított és fennálló feltételeit esetünkben ugyanis ellenőrizheti az Egyetem közössége által összeállított bizonyító erejű dokumentáció segítségével, melyet az Oktatási Hivatalhoz éppen a kuratórium által megbízott vezetőség feladata lenne eljuttatni - az általunk el nem ismert vezetőség és feltehetően a kuratórium is hetek óta birtokában van tehát a hivatkozott dokumentációnak.

Az egészségügyi veszélyhelyzet minél hatékonyabb elhárítása érdekében rendeleti kormányzás útján hozott rendelkezés, mely a hallgatói érdekképviseletek, a szenátusok és az akadémiai vezetések véleményezési jogát teljes mértékben figyelmen kívül hagyó fenntartói intézkedést lehetővé teszi, időlegesen az összes magyarországi felsőoktatási intézmény közösségét megfosztja autonómiájától."