A DK és a Párbeszéd törvényben korlátozná az egyházi személyek „speciális” jogait gyerekmolesztálási ügyekben

egyház
2021 június 16., 14:04

A szexuális visszaélést elkövető egyházi személyek - elsősorban katolikus papok - szigorúbb büntetése érdekében szinte egyszerre nyújtott be hasonló, de nem megegyező törvényjavaslatot a DK és a Párbeszéd. Tették ezt egy nappal azután, hogy a kormánypártok és a Jobbik megszavazták a pedofíliát és homoszexualitást összemosó törvényt.

Ez ugyanúgy elfogadhatatlan, mint a pedofília és a katolikus egyház összemosása - mondta a 444-nek Vadai Ágnes. A DK politikusa ugyanakkor a sajtótájékoztatóján úgy vezette fel a javaslatot, hogy „a Fidesz propagandacélú és a szexuális kisebbségeket sértő törvényének elfogadása után a DK ma egy valódi pedofilellenes törvényt nyújt be a parlamenthez, amely feltárná az egyházon belüli pedofil bűncselekményeket.” A Párbeszéd mai sajtóközleménye pedig úgy érvel: „Az egyházak, illetve az egyházi személyek speciális jellege - a napvilágra került ügyekből, illetve azok kezeléséből is kiindulva - elengedhetetlenné teszi speciális szabályozás bevezetését.”

Párbeszéd: Legyen kötelező jelenteni az állami hatóságoknak

A Szabó Tímea és Tordai Bence által már két hete benyújtott törvényjavaslat leszögezi, hogy „a pedofil ügyek más egyházakat is érintenek, de az elmúlt években a katolikus egyházról derült ki a legtöbb ilyen ügy, emiatt emeljük ki a módosító javaslatunk indoklásában ezen egyházat.”

A Párbeszéd a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényt módosítaná úgy, hogy

az egyházi személyek se mentesülhessenek a bejelentési kötelezettség alól ilyen ügyekben.

Így módosulna a törvény, dőlttel az új betoldás: „(2) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat – a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményre vonatkozó információk kivételével – nem köteles állami hatóság tudomására hozni.”

Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat nem köteles állami hatóság tudomására hozni - olvasható a javaslat indoklásában. „E titoktartási kötelezettség jelenleg sem korlátlan, célszerű azonban tovább szűkíteni oly módon, hogy az ne terjedjen ki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményre vonatkozó információkra.”

A gyónási titkokra mindjárt visszatérünk a DK-nál, de addig is egy további párbeszédes javaslat: „Az ismertté vált esetek egyházon belüli kezelése elengedhetetlenné teszi annak előírását, hogy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek belső szabályzatot fogadjanak el a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények megelőzése, az azokkal összefüggő bejelentések elintézése, valamint azok sértettjeinek segítése tárgyában, valamint annak előírását is, hogy e szabályzatot, valamint a bejelentések elintézésének eljárásrendjét közérthető megfogalmazásban a vallási közösség honlapján közzé kelljen tenni. E kötelezettség előírásával biztosítható a sértettek jogainak érvényesülése, valamint a kellő transzparencia megteremtése.”

DK: Törvény kötelezze az egyházat önvizsgálatra

Az elmúlt hónapokban több eset is napvilágot látott, amelyben egyházi személyek követtek el gyermekek elleni szexuális bűncselekményeket, következmények nélkül: a mai napig szabadlábon vannak, maradhattak az egyházban, sőt fiatalokkal, gyerekekkel is foglalkozhatnak - érvelt Vadai, miközben valójában sokkal régebb óta kerülnek elő ilyen esetek, és volt olyan, amelynek lett jogi következménye.

A Demokratikus Koalíció pedofilellenes törvényjavaslata értelmében, idézem a közleményüket:

  • „Aki gyermek elleni szexuális bűncselekményt követ el, azt egész életére el kell tiltani minden olyan tevékenységtől, amelyben fiatalkorúakkal foglalkozhat. Ez alól nem lehetnek kivételek az egyházi személyek sem!”

Kérdésemre Vadai azt mondta: itt arra gondoltak, hogy a pedofiltörvény nevesít helyzeteket és foglalkozásokat, mint például az állatkert és a strand, ahol nem dolgozhat elítélt ember. Ehhez tennék hozzá a hittanórákat és a templomokat.

  • „Aki gyermek elleni szexuális bűncselekményről tudomást szerez, és nem tesz az ügyben feljelentést, 3 év szabadságvesztéssel büntethető. Ez alól nem lehetnek kivételek azok sem, akiket a tevékenységük során titoktartási kötelezettség terhel, a pedofília nem lehet gyónási titok sem.”

Amikor felvetem Vadainak, hogy nem nagyon van olyan ország, ahol a gyónási titok feloldására köteleznének katolikus papokat, a képviselő sem tud ilyen példát említeni. Azt is megemlítem neki, hogy a szembenézésben általa is példának tekintett Ferenc pápa is mereven ellenzi ezt, mire Vadai hangsúlyozza, hogy ők nyitottak a párbeszédre, és el tudják képzelni, hogy van más megoldás. A Demokratikus Koalíció pedofilellenes törvényjavaslatát a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának is eljuttatja, egyben konzultációt kezdeményez arról, hogy az Országgyűlés milyen törvényjavaslattal segítse elő a katolikus egyház megtisztulását, amelyet Ferenc pápa is követel.

  • „Az Országgyűlés arra kötelezi a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, hogy a hatálybalépést követő 15 napon belül egy átfogó, belső vizsgálatában tárja fel a katolikus egyházon belül a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket, és a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozza.”

A törvényjavaslat azóta felkerült szövegéből egyértelmű, hogy a DK nem azt írná elő, hogy két hét alatt zavarják le a vizsgálatot, hanem hogy ennyi idő alatt induljon el belső vizsgálat, amelynek eredményét fél éven belül kell nyilvánosságra hozni. Az indoklásban az is szerepel, hogy nem csak az egyházi közegben akarnak tényfeltárást:

„A javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket érintően is kezdeményezi vizsgálat lefolytatását.”

Alapos múltfeltáró vizsgálatokra valóban nagy szükség lenne egyházon belül és kívül, de ezektől Gulyás Gergely nemrég elzárkózott.