Pártközlemény-szagú kormányhatározatban reagált a kormány a homofób törvény uniós kritikáira

POLITIKA
2021 július 06., 13:32

A Magyar Közlönyben általában a laikus számára viszonylag unalmas, száraz jogi szövegeket lehet olvasni. Kedden viszont egy olyan szöveg jelent meg, ami inkább hasonlít egy pártközleményre, mint egy kormányhatározatra.

„A Kormány 1438/2021. (VII. 6.) Korm. határozata a Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról” című határozatot Orbán Viktor jegyzi, és azokra a kritikákra reagál, amiket a gyermekvédelminek hívott melegellenes törvény kapott az EU-s vezetőktől.

A szokásos jogi megfogalmazások helyett pedig olyan mondatok vannak benne, hogy

"Az a hangnem és azok az állítások, amelyeket megfogalmaztak, rég letűntnek hitt korok gyarmatosító beidegződéseit és magukat felsőbbrendűnek tartó szereplők minden tiszteletet nélkülöző hatalmi megnyilatkozásait idézik."

és

"A kommunistáknak sem engedtük ezt meg, nem engedjük hát, hogy a liberális demokrácia önjelölt apostolai a magyar szülők helyett neveljék a gyermekeket."

A pártközlemény-szagú szövegből pedig úgy lesz kormányhatározat, hogy a kormány felkérte Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy a szöveg tartalmát „az európai uniós politikai élet szereplőivel ismertesse meg”, és tájékoztassa az EU-s tisztviselőket a törvény tartalmáról és a kormány gyermekvédelmi politikájáról.

Érdemes lehet a határozat 1. pontját teljes terjedelmében is elolvasni, itt van:

„1. A Kormány az Európai Unió, illetve annak több tagállama magas rangú vezető tisztségviselője által a törvénnyel kapcsolatban megfogalmazott észrevételét megvizsgálva a következőket állapítja meg:

a) Számos európai uniós tagország kormányfője, más kormányzati képviselője, illetve több európai uniós tisztségviselő olyan durva és antidemokratikus kijelentésekre ragadtatta magát a magyar Országgyűlés által elfogadott gyermekvédelmi törvény kapcsán, amellyel átléptek egy vörös vonalat. Az a hangnem és azok az állítások, amelyeket megfogalmaztak, rég letűntnek hitt korok gyarmatosító beidegződéseit és magukat felsőbbrendűnek tartó szereplők minden tiszteletet nélkülöző hatalmi megnyilatkozásait idézik. A Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai és hatalmi támadásokkal szemben hazánknak minden rendelkezésre álló európai jogi eszköz alkalmazásával meg kell védenie magát. A gyűlöletbeszéd Magyarországgal szemben is tilos! Elfogadhatatlan, hogy egyes európai bürokraták napi ideológiai csatározásokra használják a közösségi jogot. Mindez szöges ellentétben áll a jóhiszemű és tisztességes együttműködés és a méltányosság európai követelményével.

b) A mindannyiunk számára fontos közös európai értékekre és alapvető jogokra nem lehet egy olyan étlapként tekinteni, amelyből az európai ideológiai fősodor képviselői önkényesen válogathatnak aszerint, hogy mi az, ami a szívüknek kedves, és mi az, amelyre fittyet hánynak. Az őshonos nemzeti kisebbséghez tartozók egyéni és közösségi jogainak védelme, az európai uniós tagországok nemzeti és alkotmányos szuverenitásának, önállóságának maradéktalan elismerése, a közösségek önrendelkezéshez való joga, illetve a gyermekvédelem értéke nem szabadon választható, hanem mindenkire nézve irányadó európai jog és érték!

c) Mi, közép-európaiak ismerjük jól, hogy milyen az, amikor az állampárt, illetve az általa működtetett diktatórikus rendszer vagy karhatalmi erő akarja a szülők helyett nevelni a gyermekeket. A kommunistáknak sem engedtük ezt meg, nem engedjük hát, hogy a liberális demokrácia önjelölt apostolai a magyar szülők helyett neveljék a gyermekeket. Nem engedhetjük, hogy a szülők helyett civil szervezetek gyámsága alá helyezzék a gyermekeinket.”