Tűrni kell, és egyszer csak túlleszünk rajta: a legbrutálisabb órarendet kerestük

oktatás
2023 szeptember 15., 08:54

Őszintén mondom, soha egyetlen téma kapcsán sem kaptam még annyi olvasói levelet, mint most, amikor azt kértem, gyűjtsük össze a legbrutálisabb órarendeket.

Tanévnyitás alkalmából sorozatban gyűjtjük az oktatásban jelenleg tapasztalható anomáliákat (a tatarozásról szóló cikkünk itt olvasható, a tanárhiányról szóló pedig itt), a harmadik részben azt járjuk körül, mennyire túlterheltek a diákok.

Kaptunk leveleket állami, egyházi és alapítványi iskolákból, írt első osztályos tanuló szülője és 13. évfolyamra járó diák, láttunk órarendeket fővárosi elitgimnáziumból és vidéki kistelepülésről. Vagyis mindenhonnan, az oktatási rendszer minden szegletéből érkeztek beszámolók. Sokan érezték fontosnak, hogy jelezzék: valami nincs rendben.Hogy legyen mihez viszonyítanunk, idézném a Nemzeti alaptantervet (NAT), amely rögzíti a tanulók óraszámait. Emígy:

„8. § (1) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több

a) hat tanítási óránál az első–negyedik évfolyamon,

b) (ez a pont hatályon kívül lett helyezve)

c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik és a nyelvi előkészítő évfolyamon,

d) nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon.”

Illetve:

„(3) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – a (4)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – egy tanítási héten legfeljebb

a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy,

b) a negyedik évfolyamon huszonöt,

c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc,

d) a hetedik és a nyolcadik évfolyamon harminc,

e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon harmincnégy óra lehet.”

Innen indulunk tehát a 2023/24-es tanévben is.A beérkező levelekből (amiket itt szeretnék megköszönni minden olvasónknak, ugyanis képtelen voltam válaszolni valamennyiüknek, pedig általában törekszem erre) kaotikus kép rajzolódik ki, ami a legtöbbször papíron összhangban van a NAT-ban lefektetett szabályokkal, de a tanulók érdekei helyett más szempontok (például a tanárhiány vagy a felszereltség hiánya) határozzák meg, hogyan is alakul egy-egy órarend.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Légy része a közösségünknek, segítsd az újság működését!

Már tagja vagy a Körnek? Itt tudsz belépni.