A jegybank szerint két pozíciót romlott Magyarország versenyképessége

gazdaság
március 21., 14:07

Matolcsy Györgyék rangsoroltak, és a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint nem látják azokat a sikereket, amiket a kormány igen.

Elkészült az MNB 140 oldalas, 2023-as Versenyképességi jelentése, amiben „160, szinte teljes mértékben (95 százalékban) objektív mutató segítségével mutatja be hazánk versenyképességi helyzetét európai uniós összehasonlításban, és azonosítja a fenntartható felzárkózáshoz szükséges növekedési tartalékokat”.

Az MNB Versenyképességi Indexe alapján Magyarország 2023-ban a az előző évhez képest két helyet rontva a 19. helyen végzett az EU 27 országának rangsorában.

„Relatív versenyképességi pozíciónk enyhén a visegrádi országok átlaga alá romlott. Versenyképességi helyzetünk továbbra is gyengébb az EU átlagánál, és jelentősen elmarad a leginkább fenntartható növekedési pályával rendelkező öt északi tagállam átlagától. Az ismertebb versenyképességi rangsorok többsége is visszaigazolja a fenti képet. A legátfogóbb versenyképességi összehasonlításban, az IMD globális rangsorában Magyarország 7 helyet veszített 2023-ban. Közben régiónkból a lengyelek ugyanennyit léptek előre, amivel visszaelőzték hazánkat” – írja az MNB.

Az MNB 2023-as Versenyképességi Indexének eredményei alapján a 14 vizsgált versenyképességi területből 9 esetében romlott Magyarország teljesítménye, köztük a 21. század olyan kulcsterületein, mint a humán tőke minősége és a digitalizáció. Számottevő visszaesés történt a Háztartási megtakarítások aktivizálása és a Külgazdaság és gazdaságszerkezet területeken, de romlott a Zöld gazdaság és a Versenyképes energiafelhasználás is.

Öt területen javult a pontszám, leginkább a Kkv stratégia és a Modern infrastruktúra esetében.

Jelentős maradt a lemaradás az EU és a közvetlen régiós versenytársaink átlagához képest is a humán tőke minőségét befolyásoló Egészséges társadalom és Tudásalapú társadalom területek esetében, köztük a digitális készségek terén.

Az MNB szerint a globális tényezők mellett hazánk versenyképességi hiányosságai jelentősen hozzájárultak az elmúlt időszak magas, a régiótól érdemben elszakadó inflációjához és a gazdasági növekedés megakadásához.

A visegrádi országokkal szemben kialakult inflációs többletünk közel kétharmadát az élelmiszerárak okozták, ebben számottevő szerepe volt a magyar élelmiszeripar alacsony termelékenységének és a szektorban jelentkező túlzott profitnövekedésnek. Ehhez jöttek hozzá az energiafelhasználás és -gazdálkodás terén azonosított versenyképességi hiányosságok. Az energiafüggőség az EU átlagát enyhén, de a régiós átlagot jelentősen meghaladja, érdemben csökkenteni kell energetikai és inflációs, illetve versenyképességi oldalról is.

Matolcsy György, az MNB elnöke  az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén 2019. november 18-án.
photo_camera Matolcsy György, az MNB elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén 2019. november 18-án. Fotó: Botos Tamás/444

Az MNB szerint ahhoz, hogy utolérjük az EU átlagos fejlettségi szintjét, az egyensúlyok mielőbbi helyreállítása és teljes versenyképességi fordulat kell. A versenyképességi fordulathoz és a tartós felzárkózáshoz nélkülözhetetlen a magyar gazdaság átállítása a mennyiségiről a minőségi növekedési modellre, amihez átfogó strukturális reformok szükségesek a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználása és a termelékenység dinamikusabb növelése érdekében.

Elengedhetetlen az elegendő számú, egészséges és képzett munkaerő, a vállalatok innovációs, digitalizációs és exportpiaci képességének erősítése, a finanszírozási források egyszerű és gyors hozzáférése, az állami bürokratikus terhek további csökkentése, valamint az energiahatékony és zöld gazdaság megteremtése – írja az MNB.