Református értelmiségiek kérik Balogot, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is

belföld
március 21., 09:20

„Anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye” – áll abban a nyilatkozatban, amit 24 református értelmiségi írt alá, és amit eljuttattak a Válasz Online-nak.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A nyilatkozatban azt írják, „Balog Zoltán püspöknek az úgynevezett kegyelmi botrányban való érintettsége és püspöki tisztségéhez való ragaszkodása miatt egyházunk napról napra veszít hiteléből, és ez akadályozza alapvető küldetésének teljesítését, az evangélium hirdetését”.

Idézik Balogot, aki a kegyelmi üggyel kapcsolatos döntéseit „kárt okozónak”, „súlyos hibának”, az egyházra nézve „tehertételnek” nevezte, és azt írják: „Mi még súlyosabbnak látjuk, mint ahogyan azt is, hogy az egyházra terhelte személyes vétkét. Hitelességünket, az egyházon belül megbomlott testvéri közösséget tehát nem Balog Zoltán lemondása, ellenkezőleg, hivatalban maradása rombolja tovább. Az ügyet hatalmi szóval lezárni nem lehet, következményei – a lemondott keresztelők, a kilépő egyháztagok, társadalmi támogatottságunk drasztikus csökkenése – velünk maradnak. Végső soron az a kérdés, hogy remélhetjük-e így Isten áldását?”

Ezért kérik „hangsúlyosan” Balogot, hogy mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is.

Azt írták, a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetének elküldik a nyilatkozatot, amit aláírt:

 • Dr. Ablonczy Balázs történész, egyetemi oktató
 • Ablonczy Bálint újságíró
 • Dr. Ambrózy Gábor történész, egyetemi oktató
 • Dr. Balogh Lídia társadalomtudományi kutató
 • Dr. Daróczi Anikó irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató
 • Dr. Éliás Sára ügyvéd
 • Dr. Gonda László lelkész, teológus, egyetemi oktató
 • Gyimóthy Géza agrármérnök
 • Horváth-Sántha Hanga jogász, egyetemi oktató
 • Kiss Judit Ágnes író, költő, tanár
 • Dr. Körösényi András politológus, kutatóprofesszor
 • Dr. Kustár Zoltán lelkész, teológus, egyetemi tanár
 • Miklós Attila vallásoktató
 • Molnár Illés költő, műfordító
 • Naszádi Kriszta iskolaprojekt-koordinátor
 • Nádori Gergely tanár
 • Dr. Orosz Ferenc biokémikus, az MTA doktora
 • Dr. Simonfi Zsuzsanna egyetemi oktató
 • Dr. Szabó Róbert csillagász, az MTA doktora
 • Tarr Zoltán lelkész (rendelkezési állományú)
 • Dr. Tóth Sára bölcsész, egyetemi oktató
 • ifj. Victor István lelkész
 • Dr. Zalatnay István lelkész, teológus, filozófus, egyetemi oktató
 • Zelenka Eszter néderlandisztika szakos bölcsész, egyetemi oktató
 • Balog Zoltán február közepén azt mondta, nem mond le a református egyház vezetéséről a kegyelmi ügyben játszott szerepe miatt, majd végül lemondott a zsinati lelkészi elnöki tisztségéről, vagyis arról, hogy ő legyen a Magyar Református Egyház első embere. Maradt viszont dunamelléki püspök, és március elején „a személyét és egyházat érintő közéleti botrány kapcsán” azt mondta, minden egyházkerületi lelkész számára igyekszik fórumot teremteni arra, hogy megbeszéljék a közelmúlt történéseit, ezért elmegy minden egyházmegye lelkészi karához.