Balog Zoltán támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, de nem mond le

POLITIKA
február 13., 17:05

Balog Zoltán videóüzenetben jelentette be, hogy nem mond le a református egyház vezetéséről a kegyelmi ügyben játszott szerepe miatt.

link Forrás

Balog elmondta, hogy

  • a szimpátiaszavazáson a jelenlévők 86 százaléka támogatta,
  • 4 püspök és 4 főgondnok viszont arra kérte, gondolja át közéleti szerepvállalását, kérésüknek eleget fog tenni,
  • a kegyelmi ügyben Novák Katalin döntött, és ezért az elnök vállalta a felelősséget,
  • K. Endre kegyelmi kérvényét nem ő nyújtotta be, de támogatta, hogy kegyelmet kapjon,
  • tévedett, hibázott, ezért bocsánatot kér,
  • de nem azért kell bocsánatot kérnie, hogy egy kegyelmet kérő ember mellé állt, hanem azért, mert a református egyháznak kárt okozott,
  • a következményekről nem a média, nem a kormány és nem is az ellenzék dönt, hanem kizárólag az egyházi tisztségviselők.
Balog Zoltán távozik a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalából
photo_camera Balog Zoltán távozik a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalából Fotó: Németh Dániel/444

Balogot a 444 hétfő este egy ausztriai kolostornál találta meg, mielőtt elindult Budapestre. Információnk szerint Orbán Viktor őt tartja a kegyelmi ügy egyik felelősének, ezért sokan arra számítottak, hogy le fog mondani hivataláról.

link Forrás

Balog videójának teljes szövege itt olvasható:

A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete a zsinat lelkészi elnökeként az Elnökségi Tanács nevében mára összehívtam egyházunk összes esperesét és egyházmegyei főgondnokát, hogy a személyemet és egyházunkat ért támadásokat megbeszéljük és azokra választ adjunk.

A tanácskozáson a tisztségviselők négyötöde vett részt. Ez véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86 százaléka bizalmáról biztosított. Ezt én nekik hálásan köszönöm.

Az elnökségi tanácson négy püspök és négy főgondnok határozottan arra kért, gondoljam át közéleti szerepvállalásaimat, hogy azok mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi elnöki megbízatásommal. Ennek a kérésnek eleget fogok tenni. Ha szükséges, kész vagyok összehívni a zsinat legfőbb törvényhozó testületünk ülését.

Tudatában vagyok annak, hogy a támadások ezzel nem érnek véget, de egyházunk kormányzóinak bizalma erőt ad ezek elviseléséhez. Elutasítunk minden olyan törekvést, amely egyházunkat egy olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs. Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott és nem is foglalkozik. Én, mint a zsinat lelkészi elnöke és egyben a köztársasági elnök tanácsadó testületének tagja, kötelességemnek tartom egyházunk nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra.

Természetesen mindenki által tudott, hogy elnök asszonnyal régi munka és jó emberi kapcsolatban vagyok. Ő egyházunk egyik hűséges tagja. Erről az elmúlt években határon innen és túl sokan meggyőződhettek. Az is tudható, hogy 15 ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt tagja vagyok a köztársasági elnök tanácsadó testületének.

Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen. Elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott. Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget. Tiszteletben tartom azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta.

Hangozzanak el a legfontosabb konkrétumok a vádakkal kapcsolatban. 2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által korábban Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök által aláírva. Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be.

Az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam.

Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott.

Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek, bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink.

Ezért is köszönöm támogatásukat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jóakaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek.

Kiemelt videóink