A szakma felhígításával kezelné a tanárhiányt az EMMI

Úgy oldaná meg a pedagógus- és gyógypedagógushiányt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy lazítaná  az követelményeket, és megengedné, hogy megfelelő képesítés nélkül is lehessen tanítani - írja a Magyar Nemzet köznevelési és a felsőoktatási törvény tervezett módosításairól. 

A lap szerint a jövőben már nemcsak gyógypedagógus tarthatna bizonyos tantárgyakat az enyhén, illetve középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak, hanem például rajzot, testnevelést, informatikát, technikát, ének-zenét, etikát, illetve „az egyes kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyakat” már szaktanári végzettséggel rendelkező tanár is oktathatna.

A javaslathoz csatolt indoklás szerint bizonyos esetekben „teljes gyógypedagógus-kényszer” van, és a módosítás segíthet a gyógypedagógus-hiány enyhítésében. 

De a lazítás nemcsak a gyógypedagógusokra vonatkozna. A javaslat szerint az

bizonyos régiókban, illetve meghatározott szakmai területeken tapasztalható pedagógushiány kezelésére könnyítenének a pedagógusi munkakör betöltésének feltételein. 

Vagyis ha egy tanári állásra nincs megfelelő végzettségű és szakképzettségű jelentkező, akkor legfeljebb 5 éven át alkalmazható olyan ember is, aki az enyhébb követelményeknek megfelel, valamint vállalja a szükséges tanári szakképzettség megszerzését. 

Így ha egy pedagógusi álláshely megfelelő végzettségű és szakképzettségű személlyel nem tölthető be, akkor legfeljebb öt éven át foglalkoztatható olyan személy is, aki az enyhébb követelményeknek megfelel, továbbá vállalja a szükséges tanári szakképzettség megszerzését.

A javaslat ugyanakkor megszüntetné, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok mentesüljenek az érdemjegyekkel és osztályzatokkal való minősítés alól. Az indoklás szerint erre a azért van szükség, mert a náluk az egyes tantárgyakból az értékelés alóli felmentés nagyszámú, szinte automatikus alkalmazása immár rendszerszintű problémákat okoz, mind a köznevelési tanulmányok, mind az érettségi vizsgák, mind a felvételi vizsgák során.

A módosítással teremtenék meg a lehetőségét arra, hogy a tranzitzónában tartózkodó menedékkérő gyermekek számára is lehessen ideiglenesen nevelési-oktatási intézményt létrehozni. 

A felsőoktatási törvény módosításával biztosítanák a tanársegéd munkakörben foglalkoztatottak előrehaladását. Ennek alapján ha a tanársegéd megfelel a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott feltételeknek, a doktori fokozat megszerzését követő négy éven belül adjunktusi munkakörbe kell majd átsorolni.