Hiába él Romániában több mint egymillió magyar, csak románul kommunikál a kormány a járványról

külföld
2020 április 6., 6:43

Romániában él Európa egyik legnagyobb kisebbsége, mintegy 1,25 millió magyar, mégis semmibe veszik a magyarok jogait Romániában, ezzel felrúgva az Emberi Jogok Európai Egyezményét is. A koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és hírek csak román nyelven érhetők el, a magyar diákok pedig az online oktatásból is kiestek, ami szintén csak román nyelven folyik - írja a CEMO (Civil Elkötelezettség Mozgalom) közleményében. Az Európa Tanács és a CEMO is próbál nyomást gyakorolni a román kormányra, hogy biztosítsák a magyarok anyanyelv használati jogát.  

„A bukaresti Stratégiai Kommunikációs Csoport és a kormány nem vette figyelembe a kisebbségek szempontjait a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kommunikáció során. A szükségállapot kihirdetése óta a Stratégiai Kommunikációs Csoport kizárólag román nyelven kommunikál, csak román nyelvű szórólapok, plakátok készülnek, a Belügyminisztérium által koordinált rendőrségi autókból és a városok központi terein sugárzott figyelmeztető szövegek kizárólag román nyelven hangzanak el” - írják a közleményben.

Például a lakosság által ingyen hívható zöld számon sem lehet magyar nyelven érdeklődni. Az Egészségügyi Minisztérium közleményei csak román nyelvűek, a Közegészségügyi Igazgatóságok honlapjain nincsenek magyar nyelvű tájékoztatók.Ez egynyelvű tájékoztatós azért is jelent hatalmas problémát, mert a magyarok így nem értesülnek életbevágóan fontos, sokszor életmentő információkról a járvánnyal kapcsolatban. Másrészt a magyarok így a román kormány által bevezetett rendszabályozásokról sem tudhatnak, ezért ha szabálysértést követnek el, akkor a rendőrség pénzbírsággal sújthatja őket. Például hatalmas pénzbírságot kaphatnak azok az állampolgárok, akik az igazoltatások során nem töltik és nem mutatják be a rendőrségnek a belügyminisztérium által kibocsátott lakossági nyilatkozatott, ami viszont csak román nyelvű.

Mindemellett a Tanügyminisztérium se vette figyelembe a magyar kisebbségi diákokat, akiknek nem biztosították az online oktatást. Míg a román tévében megszervezték az oktató műsorokat, addig ezt nem tették meg magyar nyelven, ezért a pedagógusok, a szülők és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége saját erőből oldotta meg a magyar fiatalok oktatását.

Március 30-án az Európa Tanács is kiadott egy közleményt, amelyben az ET Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szakértő Bizottsága megállapította, hogy a koronavírus-járvány idején az ET tagállamok
nagy része nem tartja be a Chartában szereplő kisebbségekre vonatkozó anyanyelvhasználati jogokat, sajnálatos, hogy a kormányok hivatalos kommunikációja csak az adott állam hivatalos nyelvén/nyelvein zajlik. 

Az Európa Tanácsa a magyar diákok oktatásból való kizárást diszkriminációnak minősítette, mert szerintük az oktatási szaktárca járvány idején is köteles a kisebbségek oktatási és nyelvi jogait biztosítani. A CEMO magyar közösséget ért jogsértések miatt hatósági eljárásokat kezdeményezett, amelyekben felszólította az érintett szaktárcákat a magyar közösség jogainak tiszteletben tartására.

Levelet írtak a Belügyminisztériumnak, az Egészségügyi, és az Oktatási Minisztériumnak, amikben arra kérték őket, hogy:

  • az állampolgárok által hívható zöld számon lehessen magyar nyelven is tájékoztatást kérni és kapni, továbbá a DSP2–Közegészségügyi Igazgatóságok weboldalain kötelező módon legyen magyar nyelven történő tájékoztatás azokban a megyékben, ahol jelentős számú magyar él,
  • a helyi és országos rendőrség tájékoztatása, a rendőrautók hangosbemondóin közzétett információk legyenek kétnyelvűek (román és magyar nyelvű),
  • tartsák tiszteletben a magyar nyelven tanuló diákok jogait egyrészt az online oktatás, másrészt a nyolcadik osztályosok felvételijét, valamint a végzősök érettségijét támogató intézkedések során.

Emellett panaszt emeltek az Oktatási Minisztérium Kisebbségi ügyekért felelős államtitkársága ellen, ugyanis az államtitkárság kollégái a napokban tájékoztatták a magyarul tanuló diákok iskoláit az Oktatási Minisztérium által közzétett érettségi gyakorló tesztekről, amelyek sajnálatos módon kizárólag román nyelven jelentek meg. Tanárok fordították le a diákok tesztjeit, holott ez az államtitkárság feladata lenne.