Három idősotthon is ugyanazt a választ adta a kérdésre, hogy hány fertőzött van náluk

Egészségügy
2020 április 24., 08:11

Három, az ország különböző pontján lévő idősotthon adta szó szerint ugyanazt a  választ a XVIII. kerületi önkormányzati képviselő, Kassai Dániel kérdésére, hogy hány koronavírusos beteg van az intézményben.

Kassai korábban közel 200 idősotthonnak küldött kérdőívet, amiben az ottani állapotokra kérdez rá. Körülbelül hatvan választ kapott, amiből az derült ki, hogy sem a tesztelésben, sem a védőfelszerelésekben nem kapnak segítséget az otthonok.

link Forrás

Hadházy Ákos most egy Facebook-posztban osztotta meg azt, hogy három intézmény teljesen ugyanazt a központi választ küldte vissza a képviselő kérdésére a fertőzöttek számát illetően.

A süttői, a tiszakécskei és a déványai idősotthonokból jött válasz így hangzik:

„Álláspontunk szerint ez nem közérdekű adat, tekintettel arra, hogy következtetést lehet vonni ellátottjaink különleges egészségügyi adatára vonatkozóan, adott esetben ezen információval és a rendelkezésére álló egyéb információkkal együtt természetes személy ellátottunk beazonosítható. A 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján – jogszabályi kötelezettség teljesítése alapján – ezen adatkörre az Operatív Törzs megkeresésére van válaszadási kötelezettségünk.”   

Hadházy Ákos szerint az idősotthonok központi segítséget kértek abban, hogy hogyan hallgassák el az adatokat. 

FRISSÍTÉS 2020.04.27. 17:40

Hadházy Facebook-posztja alatt kommentelt az idősotthonoknak tanácsot adó cég vezetője is, ezt:

Tisztelt dr. Hadházy Ákos Úr!

A bejegyzésében megjelent feltételezésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Nevezett intézmények számára cégünk adatvédelmi tanácsadó szolgáltatást biztosít, ennek keretében a közérdekű adatigénylések kapcsán is szakmai segítséget nyújtunk igény esetén ügyfeleinknek. Idézett kérdés esetében tényszerűen és nem valótlanságot állítva az ismertetett választ javasoltuk (mindhárom ügyfelünk esetében, mivel mindhármuk esetében a kérdés is azonos volt).

Valótlan emiatt az az állítás és téves a következtetés, miszerint a "kormánytól jött" a központi utasítás vagy segítség. Bejegyzésében jelezte, hogy kb. 60 helyről kapott Kassai Úr érdemi választ, ebből 3 esetében egyezett meg ez a válasz, amelynek logikus oka, hogy e három intézmény az ügyfelünk ezek közül, s kértek tőlünk segítséget a kérdés különösen érzékeny volta miatt.

Azt gondolom, hogy érthető az intézményvezetők aggodalma e téren, hiszen a válaszadás vagy annak elmulasztása egyaránt negatív következményekkel járhat a számukra (akár így, hogy a médiában bárhol nevesítésre kerülnek ilyen, nem megalapozottan pejoratív kontextusban).

Tény és nem valótlan állítás, hogy a közérdekű adat fogalma alá a különleges személyes adatok, az egészségügyi adatok nem tartoznak bele. A válasz első mondata ezt rögzítette.

Szintén tény és nem valótlan állítás, hogy a kérdésben szereplő információkról a hatályos jogszabályi előírások alapján az Operatív Törzs jogosult adatot kérni, erről szól a hivatkozott kormányrendelet, szövegszerűen idézve:

"93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

2. § Az Operatív Törzs feladatának teljesítése érdekében a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes. Az adatszolgáltatási kötelezettség járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze.

3. § (1) Az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátása céljából jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait."

A válasz második mondata pedig ezt rögzítette, szövegszerű idézet nélkül.
Cégünk politikától mentesen nyújtotta eddig is, s ezután is így kívánja nyújtani szolgáltatásait ügyfelei számára, következetesen és határozottan képviselve az alapvető személyiségi jogok védelmét és a jogszabályi előírások maradéktalan betartását, s törekedve arra, hogy véletlenül se kerüljön veszélybe egyetlen ügyfelünk munkavállalójának vagy ügyfeleinek, illetve ellátottjainak joga, védendő érdeke vagy akár jó hírneve.

Tisztelettel,

Kedves Zoltán
ügyvezető
HANGANOV Kft."