Az Európai Bizottságot egyáltalán nem győzték meg a magyar kormány válaszai a homofób rendelkezésekkel kapcsolatban

eu
2021 december 02., 15:09

Az Európai Bizottság csütörtökön négy döntést is közzétett, melyeket Magyarországgal kapcsolatban hoztak. Kettő a magyar kormány homofób gyakorlatai ellen, egy a Klubrádió, míg egy az európai elektronikus útdíjszedési (EETS) szolgáltatókról szól.

Közleményük szerint a Bizottság többek között ma úgy határozott, hogy megteszi a következő lépést a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásban azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon egy LMBTIQ-tartalmú gyermekkönyvre figyelmeztetés elhelyezését írták elő.

A magyar fogyasztóvédelmi hatóság a közelmúltban arra kötelezte egy LMBTIQ-személyeket bemutató gyermekkönyv kiadóját, hogy a kiadványon tüntessen fel figyelmeztetést, miszerint a könyv „a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésformákat” jelenít meg. A Bizottság megítélése szerint Magyarország azáltal, hogy tájékoztatási kötelezettséget ír elő a „hagyományos nemi szerepektől” való eltérés tekintetében, korlátozza a szerzők és a könyvkiadók véleménynyilvánítási szabadságát (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke), szexuális irányultságon alapuló indokolatlan megkülönböztetést alkalmaz (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke), és helytelenül alkalmazza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó uniós szabályokat (2005/29/EK irányelv).

A Bizottság 2021 júliusában felszólító levelet küldve kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Magyarország válaszának alapos elemzését követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az aggályokat nem sikerült eloszlatni. Magyarország nem támasztotta alá a megkülönböztetésmentességhez és a véleménynyilvánítás szabadságához való alapvető jogok korlátozásának indokoltságát. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, két hónapot biztosítva számára a helyzet orvoslására. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Ezzel párhuzamosan Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa be az uniós jogszabályokat az LMBTIQ-tartalmak tilalma terén. Mint írják, indokolással ellátott véleményt küldenek Magyarországnak azon nemzeti szabályai miatt, amelyek a 18 év alatti fiatalok olyan tartalmakhoz való hozzáférését hivatottak megtiltani vagy korlátozni, melyek „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” jelenítik meg.

A Bizottság 2021. július 15-én indította meg a kötelezettségszegési eljárást az ügyben azzal, hogy felszólító levelet küldött Magyarországnak. A Bizottság álláspontja szerint a szóban forgó nemzeti szabályok számos uniós jogszabállyal ellentétesek.

Mint írják, Magyarország nem támasztotta alá ezeknek a korlátozásoknak az indokoltságát. A Bizottság úgy véli, hogy ezeken az uniós jog alkalmazási körébe tartozó területeken a magyar rendelkezések sértik az emberi méltóságot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a magánélet tiszteletben tartásához való jogot, valamint a megkülönböztetésmentességhez való jogot, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 7., 11., illetve 21. cikke rögzít. A Bizottság nem találta kielégítőnek a magyar hatóságok felszólító levélre adott válaszát. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy orvosolja a helyzetet, és válaszoljon a Bizottság indokolással ellátott véleményében megfogalmazott érvekre. Ha az ország ezt nem teszi meg, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Klubrádió

Emellett a Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak a Médiatanács azon – erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozó – döntésével kapcsolatban, hogy elutasította a Klubrádió rádióspektrum-használat iránti kérelmét.

A rádióspektrum használatának feltételei, illetve a kapcsolódó jogok odaítélésére, meghosszabbítására, megújítására vagy visszavonására vonatkozó eljárások az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben – az (EU) 2018/1972 irányelvben – lefektetett uniós hírközlési szabályok hatálya alá tartoznak. E szabályok meghatározó alapeleme az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elve. A Bizottság álláspontja szerint a magyar Médiatanács által a Klubrádió jogainak megújítása ügyében kiadott elutasító határozatok aránytalanok és átláthatatlanok voltak, tehát sértik az uniós jogot.

A Bizottság emellett úgy ítéli meg, hogy a magyar médiatörvényt ebben a konkrét esetben diszkriminatív módon alkalmazták. A Bizottság 2021. június 9-én indította meg a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy felszólító levelet küldött a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok válasza nem oszlatta el a Bizottság által felvetett aggályokat. Ha Magyarország két hónapon belül nem hozza összhangba a szóban forgó határozatot az uniós hírközlési szabályokkal, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Be kell engedni az európai elektronikus útdíjszedési (EETS) szolgáltatókat


A Bizottság emellett úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld ki, mivel Magyarország nem biztosította, hogy az útdíjszedők elfogadják az EETS-szolgáltatókat az útdíjköteles közúthálózataikon, és hogy elinduljanak és lezáruljanak a piacán működő EETS-szolgáltatókra vonatkozó akkreditációs folyamatok. Az európai szabályok kulcsszerepet játszanak az EETS-szolgáltatások közös európai piacának létrehozásában, valamint abban, hogy a felhasználók számára biztosított legyen az interoperabilitás. E szabályok értelmében az útdíjszedők és a szolgáltatók közötti szerződéses tárgyalásokat késedelem nélkül kell lefolytatni, hogy az EETS-szolgáltatók tisztességes és megkülönböztetésmentes körülmények között férhessenek hozzá az útdíjszedési piachoz. A Bizottság 2020 decemberében felszólító levelet küldött Magyarországnak, melyet most indokolással ellátott vélemény követ. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság által felvetett érvekre. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.