Óriási a különbség a nagyvárosi és a kistelepülési iskolák között Magyarországon

2018 szeptember 2., vasárnap 7:00

Az Összkép által közölt adatok alapján drámaiak a különbség a magyarországi iskolák között. Már a hatodikosok szövegértési képességei is aszerint alakulnak, hogy a gyerekek hová születettek. Az Összképnél járásonként hasonlították össze a kompetencia-felmérések eredményeit.

A 12 évesek szövegértései tesztjei alapján az látszik, hogy a legjobb és a legrosszabb eredményű 20 járás átlagos eredménye között dupla akkora a különbség, mint egy jó és egy rossz iskola között egy átlagos járáson belül. Vagyis a szerencsés helyzetben lévő települések rosszabb iskolái is jobbak, mint a szegényebb vidékek helyben jónak számító iskolái.

A diákok teljesítménye szorosan összefügg a járás gazdasági helyzetével: Budapest és környéke, a Balaton környéke, Pécs, Debrecen és Szeged iskolásai jóval az országos átlag felett teljesítenek, míg a gönci, szikszói vagy kunhegyesi járás iskolásai érik el a legszerényebb eredményeket.

Minél sötétebbre színezett egy járás, annál jobbak az iskolái. Fotó: Összkép

A különbségek mélységét ez a táblázat mutatja:

A kistelepülések legjobb iskolái kevesebb pontot kaptak, mint a budapesti legrosszabb iskolák. Fotó: Összkép

Az elemzés kiemeli, hogy van néhány járás az országban, ahol az országos trenddel szemben sikerült az iskoláknak jobb teljesítményt elérniük, mint amit a térség gazdasági helyzete alapján várni lehetne. A pozitív kivételek listáját a budapesti 8. kerületi és zuglói, illetve a vásárosnaményi iskolák vezetik. Miközben a gönci, a hevesi és tiszavasvári járásokban még a gazdasági helyzetnél is rosszabb az iskolák színvonala.

A gazdasági helyzethez képest pozitívan kiugró iskolai teljesítmények alapján készült az alábbi térkép:

Minél sötétebb színeztek egy járást, annál jobb teljesítményt értek el az iskolások ahhoz képest, hogy a vidék gazdasági teljesítményéhez képest mire lehetett volna számítani. Fotó: Össszkép

Érdekes, hogy az ország déli részének iskolái sokkal inkább képesek jobb teljesítményt kihozni a diákokból, mint az ország más részein lévő iskolák. A gazdasági lemaradást kompenzálni képes iskolák többsége valamiért inkább délen működik.

Az alábbi ábra pedig azt mutatja, hogy ha a diákok teljesítményét és a szülők átlagos anyagi helyzetét is figyelembe vesszük, akkor hol vannak a legjobb és legrosszabb iskolák Magyarországon:

Minél zöldebb egy járás, annál jobbak az iskolái. Fotó: Összkép

A teljes tanulmányt itt lehet elolvasni.