Európai Unió Bírósága: Szükség esetén a nemzeti szabályozás mellőzésével az EU-s jogszabályt kell alkalmazni

2018 október 4., csütörtök 15:44

A magyar bíróságoknak szükség esetén a nemzeti szabályozást mellőzniük kell és kötelesek teljes egészében alkalmazni azon uniós jogszabályt, ami szerint a nehéz gépjárművekre kivetett útdíjak megfizetésének elmulasztása miatt kiszabott szankciónak arányosnak kell lennie a jogsértés súlyával – közölte az Európai Unió Bírósága.

A luxembourgi székhelyű bíróság a magyar Link Logistik N&N cég ügyében hozott ítéletében arra emlékeztetett, hogy a magyar szabályozás, ami az úthasználati díj megfizetésének elmulasztását a jogsértés súlyának figyelembevétele nélkül szankcionálja, ellentétes az uniós joggal. A magyar szankciórendszer ugyanis bizonyos közutak használatához a díj előzetes kifizetését írja elő, és ennek bármilyen megsértése esetén átalányösszegű bírság kiszabását.

A nehézgépjárművek útdíjfizetési kötelezettsége megsértésének visszaszorítására irányuló szankciók szigorúságának összhangban kell állnia a jogsértés súlyával, különösen a tényleges visszatartó erő biztosítása érdekében – közölték.

Ebben az ügyben a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt akarta megtudni, hogy az arányosság követelménye a tagállami bíróságok előtt folyó jogvitákban közvetlenül alkalmazandó irányelvi rendelkezésnek minősül-e.

Az ítéletében a bíróság kimondta: ha a nemzeti szabályozás az arányosság elvét előíró EU-s irányelv rendelkezésével összhangban álló értelmezése lehetetlen, úgy a nemzeti bíróság köteles teljes egészében alkalmazni az uniós jogot. Szükség esetén mellőznie kell a nemzeti szabályozás azon rendelkezéseinek alkalmazását, amik az adott ügy körülményei között az EU-s joggal ellentétes eredményre vezetnének. (MTI)