Senki sem mond köszönetet Palkovics Lászlónak

tudomány
2019 április 02., 03:03

Az MTA TTK dolgozójaként engem és több kutatótársamat nagyon felháborított, amikor kitudódott, hogy a SZTAKI alkalmazásában állva Palkovics László éveken át havi 800 ezer forint fizetést kapott egy olyan munkáért, amit - figyelembe véve a szerződésében feltüntetett feladatai közt szereplő évi két tudományos publikáció teljesítését – teljes körűen bizonyosan nem végzett el. Ez tényszerűen igaz, és könnyen ellenőrizhető, hiszen a SZTAKI az ott készült publikációkból nyilvánosan elérhető éves jelentést készít, ezekben pedig Palkovics László a 2015-től 2018-ig terjedő időszakban sehol sem szerepel cikk szerzőjeként.

Palkovics László nevében az ITM akkor ezt a botrányt annyival intézte el, hogy Palkovics miniszterré válása ellenére nem szűnt meg kutatóként működni, de ahogy írták „kutatási tevékenysége így azóta csak szakmai tanácsadásra terjedhet ki“, illetve hozzátették még, hogy „Palkovics László nem tartja elfogadhatónak azt az egyébként bevett gyakorlatot, hogy olyan publikációkon tüntesse fel a nevét szerzőként, amelyeknek csak az előkészítésében vagy koordinálásában vett részt.“ Vagyis gáláns gesztussal ő nem kérte, hogy szerzőként tüntessék fel a nevét a közreműködésével készült cikkekben, de ez nem jelenti azt, hogy ne vette volna ki a részét a munkából, amiért havi 800 000 forint fizetést vett fel évekig. 

Kutatói körökben azonban a tudományos munkához való hozzájárulást ha nem is társszerzőséggel, de minimum köszönetnyilvánítással (az Acknowledgement részben kifejezett név szerinti köszönetnyilvánítással) illik honorálni, elismerve az "előkészítésben illetve koordinálásban nyújtott segítséget". Ennek esetleges elmaradása etikai vétség. Ha részt vett a cikkek megalkotásában, legalább az „előkészítés[ük]ben vagy koordinálás[uk]ban”, de a szerzők semmilyen módon nem tesznek említést róla, az olyan, mintha az ő befektetett munkáját a sajátjukénak tekintenék, tudományos eredményeit kvázi ellopnák. Ha nem vett részt ennyire sem a cikkek alkotásában, akkor pedig Palkovics minisztériuma nem mondott igazat.

Az ITM Palkovics Lászlót védő nyilatkozata sajnos egyúttal azt is jelenti, hogy aki utána szeretne járni, hogy mi az igazság, nem elég, ha egyszerűen lekéri Palkovics publikációs listáját a SZTAKI, az MTMT, a Web of Science, vagy akár a Google Scholar adatbázisok valamelyikéből, hanem arra kényszerül, hogy a SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának évenkénti összes publikációját szerezze meg, és egyenként nézze át.

Ezt megtettem. A 2016-tól 2018-ig tartó időszakban ez összesen 193 tudományos publikációt jelentett, beleértve a folyóiratokban megjelent cikkeket, a könyveket, a tankönyveket és a szakmai konferenciákat. 

A publikációkat átvizsgálva azt találtam, hogy a Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium egyetlen közleménye sem említi Palkovics Lászlót szerzőként és egyetlen publikációban sem mondanak neki köszönetet semmiféle koordinációs vagy előkészítési feladatok elvégzéséért, tanácsadásért, egy esetlegesen végzett közös munka kapcsán. A három egymást követő év összes publikációjáról van szó, a tudományos konferenciákat is beleértve. Vagyis vagy az ott dolgozó kutatók követtek el etikai vétséget, vagy a miniszter munkájával a vizsgált három évben nem járult hozzá egyetlen kutatás sikeréhez sem.

Akadémiai dolgozóként úgy gondolom, a jelen helyzetben rendkívül fontos ennek az ügynek a tisztázása. Rossz hírét kelti az MTA-nak, és táplálja a kutatóhálózat nem kellően hatékony működését érintő vádakat az, ha egy semmilyen tudományos eredményt fel nem mutató "kutató munkatársat" az akadémiai kutatóhálózat nem képes kivetni magából, márpedig itt valószínűleg ez történt. Nem utolsósorban Palkovics László elhúzódó tudós karrierje rendkívül megalázó a SZTAKI és más akadémiai kutatóintézetek azon munkatársaival szemben, akik ténylegesen kutatómunkát végeznek, és rangos folyóiratokban publikálnak, az esetek nagy részében jelentősen kevesebb fizetésért.

A cikkhez tartozó táblázatban (lásd a cikk végén) rendszereztem a SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának három teljes évi összes publikációját, és ezekből kigyűjtve Palkovics László nevének minden egyes említését, vagyis valójában inkább annak hiányát. Maguk a tudományos közlemények nem mind szabadon elérhetők, így sajnos PDF formában nem adhatom közre ezeket, de a cikkek jelentős része bárki számára elérhető az interneten, a könyvek pedig a BME könyvtárban.

Kutatóként nem hagy nyugodni Palkovics László botrányos SZTAKI-beli pályafutása, és főleg, hogy kimutathatatlan teljesítményének és fizetése éveken át tartó felvételének végül semmiféle következménye nem lett, sem az Akadémián belül, sem a nagyobb nyilvánosság előtt, úgy látszik.

 Táblázatok

Palkovics László és a SZTAKI:

link Forrás

SZTAKI-hoz kötődő tudományos publikációk listája 2016-ból:

link Forrás

SZTAKI-hoz kötődő tudományos publikációk listája 2017-ből:

link Forrás

SZTAKI-hoz kötődő tudományos publikációk listája 2018-ból:

link Forrás

Az itt közölt adatbázis illetve a fenti kísérőszöveg elkészítéséhez adott hasznos tanácsokért köszönet illeti Tóth István Jánost, a CRCB igazgatóját.

Kozák Eszter

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.