Orbán útja az összeesküvés-elméletektől a valódi összeesküvésekig

POLITIKA
2020 május 15., 08:46

Van az úgy, hogy gondolunk valamit egy témáról:

Nem szabad az összeesküvés-elmélet szemüvegén keresztül nézni a világot, mert abból egy bunker, egy kettős fedezék következik, és egy nép nem élhet bunkermentalitással és kettős fedezék mögött. (Orbán Viktor, 2011. december 30.)Aztán eltelik egy is kis idő, és már kicsit másként látjuk ugyanazt, a közszolgálati rádió lelkes asszisztálása mellett:

Közszolgálati rádió munkatársa: Gondolja, hogy véletlen az, hogy pont azon a napon jelent meg az Európai Bíróság döntése a röszkei tranzitzónáról, amikor ez a bizonyos plenáris vita volt a magyar jogállamiságról?

Magyarország miniszterelnöke: Sajnos nem vagyok már olyan fiatal, hogy ezt hihessem. Talán ha néhány évvel ezelőtt kérdezi ezt - általában a magyar emberekben vagy egy jóindulat az európai intézmények, Brüsszel felé -, akkor azt válaszoltam volna, hogy persze, hát ne keressünk összeesküvés-elméleteket. De most már nem vagyok ilyen fiatal, és már sok mindent láttam, és kizártnak tartom, hogy a brüsszeli bürokraták időpontjai véletlenül esnének egybe egymással, egy összehangolt támadás.” (Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, 2020. május 15-én)

A megtett út valójában nem volt olyan rögös. Ez most nem az a cikk, amikor elővesszük, mint mondott Orbán még liberálisként a 90-es évek elején, ehhez képest most meg már annak a szöges ellentétét. Csak 11 évet ugrunk vissza az időben, és jutunk el onnan Orbán májusi rádiónyilatkozatáig, amiben arról beszél, hogy politikusok olyan „köldökzsinóron lógnak, amelybe Soros György pumpálja az életnedveket”.

„Összeesküvés-elméleteket gyártó balsors-szemlélet”

11 éve, 2009. november 10-én Orbán Viktor beszédet mondott a „Helyünk a világban” című könyv bemutatóján. Megismételhetetlen alkalom volt, abban a körben együtt újra már biztosan nem állnak ki közösen a nyilvánosság elé, a könyv szerzőinek (Csaba László - Jeszenszky Géza - Martonyi János) kétharmada azóta Orbán erős kritikusa lett, Martonyi János pedig visszavonult a politikától.

Orbán itt még - a szerzőkre hivatkozva - a magyar közgondolkodás két veszélyes szélsősége egyikeként említette „a világ összefogott a magyarok ellen” szemléletet.

A szerzők álláspontját osztva Orbán szerint két szemléletet említett. Az egyik az, ami „a magyar történelemben csak a bajokat, a kudarcokat és a csapásokat veszi észre úgy beállítva, minthogyha valami elkerülhetetlen végzete lenne a magyaroknak, vagyis minthogyha a világ összefogott volna ellene.

Ezt szokták összeesküvés-elméletnek is nevezni, ami nem jelenti azt, hogy azokat, akik az összeesküvés-elméletben szenvednek, ne üldözhetnék, és azok ellen ne esküdhetnének össze természetesen. De mégis talán, mint történelemszemlélet, ez a fajta »ellenünk van az egész világ« és ez szükségszerűen, sőt sorsszerűen van így, ez a gondolat kétségkívül torzító hatású, ráadásul restségre sarkall, mert ha így van, akkor mi a fészkes fenének kellene apró részletkérdések megértésével bíbelődnünk.

A másik szélsőség, amit a közgondolkodásban Trianon kapcsán a szerzők megemlítenek, egy klasszikus mondatban is össze tudom már foglalni – a baloldal érdemeit sem szabad elvitatni –, úgy hangzik, hogy «merjünk kicsik lenni!»” - mondta a Fidesz elnöke 2009 őszén.

Az ekkor már a 2010-es választások biztos győztesének látszó Orbán tanulságként azt szűrte le, hogy „kétségkívül mind a két szélsőség, illetve az ebből levezetett külpolitika csak és kizárólag zsákutcába vezethet bennünket, mert mind a kettő elfordul a valóságtól, elfordul az emberektől, és elfordul a józan észtől is. Elfordul az emberektől ez a két gondolkodásmód azért, mert az egyik azt mondja, hogy adjátok föl önmagatokat, próbáljatok mássá válni vagy másnak látszani, mint amik vagytok. És az is elfordul az emberektől, aki azt mondja nekik, hogy mindenki összeesküdött ellenetek, nincs semmi esélyetek a végzettel szemben. Ha ma úgy érezzük, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a magyarság nem találja a helyét a világban, akkor elsősorban ezt a két szélsőséges szemléletet és a rájuk épülő politikát kell az okok között első helyen említeni.”

Orbán vezeti a népét

Erről az alapról indulva 2020-ra Orbánnak sikerült megalkotni azt az új világszemléletet, hogy ugyan a világ továbbra is nagy összeesküvésben van a magyarok ellen, de Orbán vezetésével a magyarok nem hagyják magukat.

Ennek a magja már a 2009-es beszédben is ott volt: „az utóbbi évszázadban Magyarországon (…) hagytuk, hogy mások jelöljék ki a helyünket a világban. (…) Az önfeladás politikája eleve lemond arról, hogy maga jelölje ki a helyét. Az összeesküvés-elméleteket gyártó balsors-szemlélet pedig szintén abból indul ki, hogy a helyünket mások már úgyis kijelölték. (…) Az ember azonban, legalábbis én hiszek ebben, józan ésszel azt is választhatja, hogy vállalva magát, tiszteletben tartva másokat, kiáll a saját érdekei mellett, és becsülettel megküzd azokért.”

Már tény az összeesküvés

Orbán hosszú időre ejtette a témát, hogy aztán amikor ismét elővegye, akkor a történelmi léptékű, évszázadot felölelő összeesküvés-elméletek helyébe egy sokkal egyszerűbb világmagyarázattal álljon elő, háttérhatalommal, Sorossal, tényeknek beállítva mindezt:

„Én nem bonyolódnék ilyen összeesküvés-elméletekbe, csak a tényeket mondom”

- nyilatkozta Orbán 2016. május 25-én a Kossuth Rádióban, majd ki is fejtette bővebben: „A magyarországi ellenzék ereje elmarad a Soros György által finanszírozott magyarországi szervezetek politikai befolyásától. Ez egy háttérhatalom, nem választotta meg őket senki, mégis folyamatosan politikai befolyásra törekednek, és befolyást is gyakorolnak egyébként a politikai döntéshozatalra egy demokrácia természetes szabályai szerint. Na, de a pénz ezekhez a szervezetekhez, ezekhez a nyilvánosságfórumokhoz javarészben Soros György háttérhatalmi rendszerén keresztül érkezik. Ez nemcsak Magyarországon van így, más közép-európai országokban is ismert a jelenség. Nem szoktunk róla beszélni, most sem mi hoztuk fel, hanem Clinton elnök úr hozta fel, ezért azt gondolom, hogy ez egy jó apropó, hogy végre beszéljünk már erről a kérdésről, hogy akkor az amerikaiak Magyarországon kiket hogyan, miképpen finanszíroznak, és milyen befolyást akarnak itt gyakorolni.”

És azóta a magyar miniszterelnök egyre jobban belemegy a sűrűjébe, belekeverve Soros mellé a valakik által szervezet migrációt és valahogyan az Európai Egyesült Államokat is:

„Ha valahonnan segítséget remélhetnének a muszlim világból érkező migránsok, azok éppen a többi, jobb módú muszlim országok lennének, de azt látjuk, hogy nem, oda nem engedik be őket. Ausztrália nem engedi be őket. Oroszország nem engedi be. Kínának is van egy nagyon világos, migrációt elutasító politikája. Illegális migráció és beszállítás ma az egész világon csak és kizárólag Európában létezik.

És én nem tekintem összeesküvés elméletnek azt, hogyha az ember azt állítja, hogyha valami a világon csak és kizárólag itt létezik, annak kell, hogy legyen egy világos magyarázata.

Én ezt megtalálni is vélem abban a gondolatban, amit Európai Egyesült Államoknak nevezünk, és amely a nemzeteket is és a keresztény tradíciót is hátránynak és akadálynak tekinti. Nem abból és arra akar építkezni, hanem valami teljesen újat akar nyitni.” (2017. november 9., Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács VII. ülésén)

Törvényt is hoztak a leleplezett összeesküvés miatt

Pár hónappal később, 2018. március 30.-án a Kossuth Rádióban már leleplezett összeesküvést jelentett be.

Tényként hivatkozott arra, hogy Soros 2000 zsoldost alkalmaz Magyarországon, akiknek a célja a kormányának megbuktatása és egy új, bevándorláspárti, Sorosnak is megfelelő kormány megalakítása. Orbán a Magyar Időkben Bayer Zsolt neve alatt megjelent SorosLeaksre hivatkozott, ebben egy hangfelvétel alapján azt közölték, hogy Soros több milliárd dollárt költött a 2000 magyarországi zsoldosára. A hangfelvételen finoman fogalmazva sem egészen ez hangzott el, de esetleg azt is lehet róla mondani, hogy ordas nagy kamu. Azért a Figyelő elkezdte listázni a 2000 itthoni Soros-ügynököt, és Orbán is azt mondta, hogy információk, jelentések, elemzések alapján „mi is pontosan tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák, hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében”.

A miniszterelnök bevallása szerint a kormány Soros-hálózata miatt fogadtatta el a parlamenttel a „Stop Soros” törvényjavaslat-csomagot, amely nemzetbiztonsági kérdésnek minősíti a bevándorlást, és állami engedélyhez köti az ezen a területen tevékenykedő szervezetek működését. Merthogy védekezni kell a Soros-féle támadások ellen. A szélsőjobboldali heccként induló, alkotmánymódosítással végződő törvény börtönnel büntetné azokat a civileket, akik a menekülteken segítenek. A törvény miatt az Európai Bizottság feljelentette a magyar kormányt.

Visszatérve a rádióinterjúra, Orbán ezt hozta ki ebből az alapanyagból, Sorostól és a migrációtól indulva a drogliberalizáción keresztül eljutva a Soros zsoldjában álló Brüsszelig, majd Soros pénztárcájáig:

„Egymás után láttak napvilágot olyan hitelt érdemlő információk és hangfelvételek, amelyeken maguk a Soros-hadsereg tisztjei beszélnek. Tehát olyan emberek, akik a Soros György nevével leírható nemzetközi hálózathoz fontos beosztásban csatlakoznak, és lényeges munkát végeznek, és ők maguk elmondták, hogy mit csinálnak.

Tehát ha valaki eddig nem akart hinni nekem, vagy nem akart hinni összeesküvés-elméletekben, nem akart hinni politikusoknak, az most a saját fülével hallhatja, saját szemével láthatja, hogy mi is történik.”

Orbán fejében ekkora már összeállt a Soros-féle TERV. A részinformációkból már 2018. március 30-án bemutatta a nagy egészet a Kossuth Rádióban, ami átszövi az egész világot, támadja a nemzeteket és a kereszténységet, de persze a végén Soros gazdagodik meg rajta:

„Nem bonyolult a mechanizmus. A mechanizmus úgy néz ki, hogy először Soros György pénzéből finanszírozott aktivistákat szerveznek be, utána ezeket az aktivistákat úgynevezett NGO-kba, civil szervezetekbe tömörítik, utána ezek a szervezetek hivatalosan is fellépnek olyan célokért és témákért, amik Soros György birodalmának eszmerendszeréhez tartoznak. Ebből most a legfontosabb a bevándorlás kérdése, hogyan tegyük bevándorlókontinenssé Európát. Ezt persze humanitárius megközelítésben adják elő, de a lényege az, hogy meg kell szüntetni az eddig nemzetekre és keresztény életelvekre épülő Európát úgy, hogy kicserélik az európai élet szereplőit, vagy legalábbis mellénk hoznak még sok tízmillió embert, és ezzel megváltoztatják az emberi alapját az európai kultúrának.

De vannak más témák is, ezek nem kerültek elő a kampányban, de a drogliberalizáció mindig szerepel, a hagyományos családmodellek mellett új családi modellek népszerűsítése szintén szerepel, minden, amit nyitott társadalomnak szoktunk nevezni, az a követeléshalmaz megjelenik a most nyilvánosságra került információkban.

Utána, ha létrejöttek ezek az NGO-k, ezek megtámadják azokat a kormányokat, amelyek bevándorlásellenesek, védik a hagyományos családot, amelyek nem akarják nyitottá tenni, hanem inkább meg akarják védeni a saját világukat. Ezeket a támadásokat megindítják. Népmozgalmakat, érzelmeket gerjesztenek ezekkel a politikai erőkkel és kormányokkal szemben. Beépülnek Brüsszelbe, mert az európai politikát ma már nemcsak a tagállamok fővárosaiban, hanem Brüsszelben is csinálják. Onnan nyomást gyakorolnak aztán a kiszemelt országokra, ez esetben Magyarországra is, majd a választások befolyásolásával el akarják érni, hogy bevándorláspárti és Soros-párti képviselők kerüljenek a parlamentbe, ilyen kormány jöjjön létre, aztán beépülnek ezekbe a kormányokba. Hallhattuk ezeken a hangfelvételeken, hogy hogyan történik. Elfoglalnak ott fontos pozíciókat, és szépen, lépésről lépésre átalakítják ezeket az országokat, a végén persze az egész ország vagy az érintett országok működésének üzleti haszna mind Soros Györgyékhez kerül, mert végső soron azért egy pénzügyi spekuláns világáról beszélünk.

Külföldön is megvillanatotta összeesküvés-szakértelmét

Orbán aztán 2019. januárban nemzetközi sajtótájékoztatón is belement a Magyarország ellen szőtt összeesküvésbe, ami nem is elmélet, hanem gyakorlat:

„Az, hogy békeidőben, amikor nincs választási kampány, is folyamatosan, nehezen magyarázható szakmai megfontolásokból leértékeljék Magyarországot, ebben – nem vagyok híve az összeesküvés-elméleteknek, de – nehéz nem tendenciát látni. Én megmondom őszintén, ha még egy megjegyzést megenged, ez talán egy a kicsit a kelleténél is jobban bánt, mert ez nem a kormányról szól.” (2019. január 10., Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója.)

Műértő közönség előtt is előadta a meglátásait a háttérben zajló valódi folyamatokról, 2019 szeptemberben Olaszországban, a bevándorlásellenes Olasz Testvérek meghívására, amit a magyar köztévé közvetített.

„Tudom, hogy meg fognak vádolni sokan összeesküvés-elmélettel, de én szilárdan vallom, láttam, és ez a tapasztalatom, hogy a baloldal valójában szavazókat importál, amikor behozza a migránsokat.

Meg fogják adni nekik előbb-utóbb az állampolgárságot, a migránsokból szavazópolgárok lesznek, és ezek muszlim emberek, és sosem fognak keresztény alapokon álló politikát támogatni. Ez azt jelenti, hogyha sok migráns jön Európába, akkor lecsökken, és a végén megszűnik annak az esélye, hogy Európában keresztény alapokon politikát építve többséget lehessen szerezni, és a keresztény jobboldal kormányozhasson. Ezt a baloldal tudja, és amit tesz, éppen ezért teszi” - mondta Orbán.

A járványból is hasznot húz Soros

Így jutottunk el mostanra addig az összeesküvésig, hogy nemcsak a migrációt szervezi Soros, de a járványból is természetesen hasznot akar húzni, ezért megtámadja a magyarokat.

link Forrás

2012-ben Orbán Viktor még így látta a válság és az azt követően kölcsönök kapcsolatát, elutasítva az összeesküvés elméletet, nehogy elvesszen az értelem a beszélgetésből:

„A válság növekedésével vagy akár egy ország körüli válsághangulat fölerősödésével értelemszerűen az odaadott kölcsönök kamatai és hozamai nőnek. Ezért az államok eladósodásának ma az első számú nyertesei a pénzpiacok, akik finanszírozzák az eladósodó államokat.

Most az összeesküvés-elméleteknek azt a világát ne érintsük, amely arról szól, hogy tulajdonképpen az egész folyamatnak ez a célja. Most erről ne beszéljünk, mert akkor, azt gondolom, hogy az értelmes beszélgetés lehetőségét elveszítjük, hanem maradjunk egyszerűen csak annál a ténynél, hogy ma az államok, ha hitelre van szükségük, magánhiteleket kénytelenek felvenni.”

Mostanra pedig újra eljött az idő, hogy megvilágítsa, mi zajlik valójában a színfalak mögött. Bemelegítés május 1-én:

„Ami a külföldet illeti – hogy mondjam –, próbálom elkerülni, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy magam is az összeesküvés-elméletek hívévé szegődtem, habár meggyőződésem, hogy a világ számos tényét nem lehet összeesküvés-elmélettel magyarázni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének összeesküvések.” (Orbán Viktor, 2020. május 1.)

És erre jött a cikk elején idézett, péntek reggeli gondolatmenet arról, hogy már nem olyan naiv, mint fiatalabb korábban, amikor nem akart összeesküvés-elméleteket keresni. Mostanra már sok mindent látott. És az egész mögött valójában ez áll:

„Én mindig mondom, hogy most persze járványveszély van, meg van egy gazdasági verseny is az Európai Unióban, de a dolgoknak a mélyen, tehát az az ügy, ami mozgatja az európai politikát, az európai vezetőknek a gondolkodását, a brüsszeli bürokraták döntéseit, az továbbra is a migráció, ahol a kérdés az az, hogy el tudják-e érni a brüsszeli bürokraták, hogy rákényszerítsék a tagállamokat, így Magyarországot is arra, hogy akaratuk ellenére is be kelljen engedniük migránsokat.”