Ferge Zsuzsa és Szelényi Iván nyílt levélben tiltakozik az MTA-elnökjelölt Freund Tamás nyilatkozata miatt

tudomány
2020 július 04., 12:09

Közös nyílt levelet írt Ferge Zsuzsa és Szelényi Iván az MTA elnöki posztjára pályázó Freund Tamás neurobiológusnak, miután Freund ismét a magyar társadalomtudósok teljesítményét szidta egy interjúban.

Nem ez volt az első alkalom, korábban a Qubit idézett egy levelet, melyet Freund Orbán Viktornak írt, és melyben többek között azzal érvelt az akadémiai kutatóhálózati rendszer átszervezése ellen, hogy „a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalomtudományi kutatócsoportok, intézetek munkatársai – akiktől szerettünk volna megszabadulni – itt fognak maradni a nyakunkon, külföldön a kutyának sem kellenek, ha intézetük megszűnik, egyetemi állásaikon akkor is túl fognak élni, és onnan tovább mételyezik a közéletet és a fiatalságot.”

A levél így szól:

Freund Tamás, aki pályázik az MTA elnöki pozíciójára már korábban tett a társadalomtudósokra számunkra elfogadatlan megjegyzéseket (nemzetközileg színvonaltalanok s csak kormánykritikai álláspontjuk miatt van elismertségük). Mi idáig neki személyre szóló, nem a nyilvánosságra szánt levelekben hívtuk fel a figyelmét arra, hogy nem illetékes a társadalomtudományok értékelésére, meg kellene értenie, hogy a társadalomkutatásnak van fontos kritikai feladata s az MTA elnökének az akadémia különböző tudományágait kellő tisztelettel kellene kommentálnia.

Sajnos személyes közbenjárásunk eredménytelen volt, sőt a Mandinerben minden eddiginél szélsőségesebb kommentárt fűzött Freund Tamás a magyar társadalomkutatáshoz. Íme idézet az interjúból: 'Azok a társadalomtudósok, akik nemcsak híján vannak külföldi állásajánlatoknak, de a teljesítményük tényleges nemzetközi mércével mérve elégtelen, pusztán a kormánykritika álarca mögé bújva tudnak érvényesülni. Nem ritka, hogy egy-egy gyengén teljesítő társadalomtudós publikációját neves nemzetközi folyóiratok szakmai szempontból nem fogadnák el, némi kormány-kritikába csomagolva viszont tárt karokkal várják'.

Mindketten abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sokat publikálunk rangos nemzetközi folyóiratokban s tanítottunk jeles egyetemeken. Ismerjük magyar kollégáink külföldi publikációit és egyetemi szereplését. Szerzőként és szerkesztőként tanúsíthatjuk azt is, hogy neves nemzetközi folyóiratok kizárólag tudományos minőség alapján döntenek egy tanulmány publikálásáról, abban politika semmiféle szerepet nem játszik.

Hasznos lenne, ha Freund Tamás megnevezné azokat a neves nemzetközi folyóiratokat és az ott megjelent tanulmányokat, melyek az ő ítélete szerint nem érdemeltek publikációt. Enélkül nyilatkozata csak sértegetés és nem tudományos értékelés.

Az MTA elnökétől elvárjuk, hogy az MTA valamennyi nagy tudományterületéről, az elő és élettelen természettudományoktól a humán és társadalomtudományokig minden tudóst egyformán becsüljön és képviseljen.

Ferge Zsuzsa, az MTA rendes tagja, az Academia Europeae tagja, ELTE Emeritus Professzora

Szelényi Ivan, az MTA és az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja és a Yale Egyetem Emeritus Professzora”

Az MTA elnöki posztjára jelenleg ketten, Freund Tamás és Pléh Csaba pályáznak, miután június elején Szathmáry Eörs visszalépett az elnökjelöltségtől. Az MTA online közgyűlése július 6-án, hétfőn lesz.