Minisztériumi vizsgálatot kérnek a nyertes kutatók az OTKA-pénzek elosztása miatt

TUDOMÁNY
2020 szeptember 15., 17:59

Nyílt levélben követelnek lépéseket az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól és az alá tartozó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól a kutatók, akik támogatást nyertek az NKFIH idei OTKA kutatási pályázatán, amelynek támogatási listáját felülírta a Palkovics vezette minisztérium.

A levél szerint „az ITM eljárása súlyosan sértő a tudomány művelői számára, különös tekintettel azokra a kutatókra, akik ebben az évben OTKA pályázatot nyújtottak be. Az, hogy a pályázat kiírója és/vagy fenntartója utólag változtat a pályázati kiírásban megjelölt értékelési rendszeren, aláássa a folyamat átláthatóságát, megkérdőjelezi a zsűri munkáját”.

Utalva Palkovics korábbi magyarázatára, miszerint a minisztériumi kontroll fontos korlátja az OTKA zsűrije harminc éve „megkérdőjelezhetetlen hatalmának”, a kutatók hangsúlyozzák: elismerik, hogy „a fenntartónak nem csak joga, kötelessége is őrködnie afölött, hogy a különböző zsűrik azonos normák és mutatók alapján hozzák meg döntéseiket”.

„A jelenlegi, utólagos változtatás azonban éppen ellenkező hatású, hiszen csak fokozza az átláthatatlanságot, így csökkenti a pályázatok szakmai bírálatának értékét, rombolja az intézményrendszerbe vetett bizalmat, valamit rossz közérzetet teremt a tudományos közösségen belül. Egy ilyen rendszerben a nyertesek is vesztesnek érezhetik magukat. Könnyen belátható, hogy mindez a sokat hangoztatott tudományos minőség rovására megy”

- fogalmaznak.

A levelet aláíró több mint száz vezető kutató azt kéri az NKFIH vezetésétől,

  • az ITM indítson vizsgálatot a beavatkozás részleteinek feltárására. „A jelenleginél világosabb, publikus indoklást kérünk a kollégiumi döntés megváltoztatásának indokairól és mikéntjéről”.
  • „Amennyiben az ITM saját, a zsűriétől eltérő indokok alapján kíván egyes pályázatokat mégis támogatni, akkor azt ne más, a zsűrik által támogatandó pályázatok rovására, hanem egy külön, az OTKA programtól elkülönülő büdzséből tegye meg.”
  • „Annak érdekében pedig, hogy a jövőben az OTKA pályázatok rendje ne szenvedjen kárt a mostani beavatkozás okozta bizalomvesztés miatt”, kérik, kezdeményezzen a minisztérium törvénymódosítást, ami kizárja, hogy „pályázati rendszeren kívüli szereplők” változtathassák meg a támogatási rangsorokat.
link Forrás