A Nyugat árulója

vélemény
2021 április 27., 13:53

Sükösd Miklós írása

A kommunista Kína pártállami egyeteme nyugati országban – ilyet még nem látott a világ. Az európai és amerikai egyetemek egymás után zárják be a tanszabadságot lábbal taposó, ideologikus tankönyveket használó Konfuciusz intézeteket. Az intézkedések alapja: pekingi érdeket szolgálnak, kínai propagandát terjesztenek, kémkednek. Orbán viszont egy egész kínai pártállami intézményt telepítene Magyarországra. Az EU és a NATO tagállamába. Ráadásul a Budapest–Belgrád vasútvonal és a kínai egyetem is kínai hitelből, magyar államadósságból, vagyis magyar adófizetői pénzből épülne, súlyosan eladósítva hazánkat Kínának. A paksi atomerőmű bővítése miatt már nemzedékekre eladósodunk Oroszország felé. Orbán most nemzedékekre eladósítaná az országot az ázsiai diktatúrának is.

A kínai Budapest–Belgrád vasút és a Fudan-betelepítés terve az Orbán-rezsim Kína-barát stratégai lépéseinek hosszú sorába illeszkedik. (Mindez a Putyin érdekében Oroszországnak tett korrupt energiapolitikai és más geopolitikai stratégiai árulások hosszú sorát követi.) Ide tartozik többek között

  • a kínai hadügyminiszter szokatlan márciusi villámlátogatása Budapestre (miről kvaterkáztak Áderrel a Sándor-palotában?);
  • a korrupt letelepedési kötvényekkel több ezer, gyanús hátterű kínai és posztszovjet milliomos család Magyarországra telepítése (mit ténykednek itt az Európai Unióban?);
  • a kínai és orosz covid-vakcinák nyomatása, és a nyugati vakcinák becsmérlése teljes hangerővel, minden fronton a hazai propagandában (kinek az érdeke?);
  • az Európai Unió Kínát kritizáló közös állásfoglalásának megvétózása néhány napja Hongkong ügyében és korábban már több más hasonlóan fontos világpolitikai ügyben (ugyanígy, az Oroszországot elítélő EU-nyilatkozatok rendszeres megfúrása pl. Belorusz, Navalnij ügyében)
  • az Európai Unió egyre ellenségesebb, aljasabb nyelvezetű gyalázása: az EU költségvetését vétóval fenyegető Orbán 2020 decemberében például Adolf Hitler főhadiszállásának nevét használva Farkasveremnek nevezte az EU döntéshozói közösségét, akik ellen partraszállásra van szükség stb.

Ez már nem mehet így sokáig: Orbán korruptsága és beszámíthatatlansága már a nyugati szövetségi rendszerhez tartozásunkat veszélyezteti. Hamarosan választani kell.

Napról napra nő az esélye annak, hogy kizárnak bennünket az EU belső köréből (udvarias szavakkal: kétsebességes Európa lesz). A NATO-ban pedig leértékelik, a kevésbé megbízható, másodrangú szövetségesek közé sorolják Magyarországot.

A geopolitikai váltás kísérletével Orbán elárulja a magyar nemzetet. A magyarok ezer év folyamatos nyugati orientációja után a 2003-as EU-népszavazáson is a Nyugathoz tartozásra és a teljes jogú EU-tagságra szavaztak. A magyar közvélemény azóta is rendíthetetlenül EU-párti. Senki nem jogosította fel Orbánt a geopolitikai váltásra. Ez az egyszemélyi felelőssége.

De Orbán nemcsak a magyar népet árulja ki és el. Hanem elárulja az EU- és a NATO-tagságunkat is azzal, hogy kémekkel teli kínai és orosz stratégiai intézményeket hív Magyarországra, maffiózó/titkosszolgálati/pártállami hátterű kínai és orosz figurák tömkelegének betelepítésével együtt.

Civilizációs árulás

Nézzük mindezt kicsit távolabbról. Samuel Huntingtonnak nem volt teljesen igaza. A 21. század nem maguknak a civilizációknak a konfliktusát, hanem a civilizációk nevében fellépő birodalmak konfliktusát hozta. A civilizációk mint eredetileg világvallásokon alapuló kulturális és értékközösségek csak békésen versengenek egymással (és hatnak egymásra). A civilizációk nevében fellépő birodalmak viszont valóban szemben állnak egymással: politikailag, gazdaságilag, katonailag, a technológiában, sőt a kultúrában is.

Orbán azzal, hogy a diktatorikus kínai és orosz birodalommal fűzné szorosra Magyarország sorsát, kitépné hazánkat a nyugati szövetségi rendszer mögött álló nyugati, demokratikus civilizáció szövedékéből. A magyar miniszterelnök így nemcsak a magyar nemzetet, az EU-t és a NATO-t, hanem az egész nyugati civilizációt árulja el. Azzal, hogy a diktatorikus nagyhatalmaknak akar kiszolgáltatni bennünket, egyszersmind ezek diktatorikus értékeit akarja meghonosítani az évezred óta Nyugatra törekvő, nyugatos Magyarországon.

Magyarországnak pedig a nyugati civilizációban és az azt képviselő szövetségi rendszerben, az EU-ban és a NATO-ban a helye.

Mi a Nyugat, mi a nyugati civilizáció lényege?

A nyugati civilizáció a zsidó-keresztény egyistenhittől, a görög filozófiától és demokrácia-elvtől, a római jogrendtől indulva a pápaságon, a reneszánszon és humanizmuson, a felvilágosodáson (a természetjog, az emberi egyenlőség és a hatalmak elválasztásának elvén), a reformáción, a francia forradalom hármas jelszaván (szabadság, egyenlőség, testvériség) át a modern emberi jogokig, az alkotmányos demokráciáig és a jóléti államig ívelő eszmék és intézmények összessége. (Ld. pl. Philippe Nemo francia konzervatív történész: „Mi a Nyugat?” című könyvét és Bibó István „Az európai társadalomfejlődés értelme” című tanulmányát .)

A kínai civilizáció ettől eltérően a konfucianizmus, taoizmus és a buddhizmus hármasságán nyugvó kultúrkör. Kínában szinte teljesen elmaradt a felvilágosodás. (A csan-buddhista megvilágosodás többeknek megvolt, de az más dimenzió.) S a felvilágosodás elmaradásával elmaradt mindaz, ami a nyugati civilizációban és politikai kultúrában a felvilágosodás után – az emberi egyenlőség és az államhatalmak elválasztása eszméjének folyományaként – következett. Kínában nem fejlődtek ki, és ma sem érvényesülnek az emberi jogok, a sajtószabadság, a politikai versengés, a modern demokrácia elvei és gyakorlata. Ehelyett a kínai császárság évezredei után nem sokkal Mao császár vette át a hatalmat. A kínai civilizáció nevében ma Hszi Csin-ping császár vezetésével tör világuralomra Kína mint világbirodalom.

Csonttá cenzúrázott propagandamédia és tankönyvek, az egyet nem értőknek munkatáborok, digitális diktatúra és totalitarizmus, a Sztálin-Rákosi-Mao típusú módszereket big data eszközökkel turbózó megfigyelő-, rendőr- és pártállam.

Külpolitikában az egész világ cenzúrázásának igénye. A cél: a Kína által vezetett új világrend. Ez a mai Kínai Népköztársaság.

Az európai felvilágosodás, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség elvei csak kis elit körökben, importként jelentek meg az orosz civilizációban is. Az orthodox, keleti kereszténység és a cárizmus szövetségét szinte azonnal a bolsevik dogma és a kommunista pártállam kettőse követte. Cár atyuska helyére ott Lenin cár, majd hosszú időre Sztálin cár ült. A titkosszolgálatok cégérét épphogy csak átfesteni maradt idő a cáriból a kommunista időszakba való átmenetben. Ma Putyin cár indítja a Nyugat elleni támadásokra az orosz birodalom katonai és civil titkosszolgálatait az orosz-eurázsiai civilizáció nevében.

A kínai és az orosz történelem NEM A MI TÖRTÉNETÜNK.

Egy példa ennek alátámasztására: a magyar demokratikus hagyományban központi érték a sajtószabadság szeretete, a cenzúra utálata. „Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését” – nem véletlenül ez az első 1848. március 15. forradalmi 12 pontjából. S a 12 pontot kinyomtató Heckenast Gusztáv csak egy volt a szabad sajtót működtető nyomdászok százai között Misztótfalusi Kis Miklóstól Tevan Andorig. Az ő nemzedékeik a mai szabad magyar média elődei.

Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin az oszakai G20 találkozón, 2019 júniusában.
photo_camera Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin az oszakai G20 találkozón, 2019 júniusában. Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES/AFP

A kínai és orosz birodalmak teljes történetében azonban – a Nyugattal szemben – szinte soha nem volt sajtószabadság. Nem létezett a profitelvű vállalkozó, Johannes Gutenberg és a már 20 évvel utána a Budán működő Hess András nyomdászmester. Nem születtek mozgatható fémbetűkkel dolgozó, gomba módra szaporodó nyomdaműhelyek. Nem jött létre a Gutenberg találmánya nyomán évszázadokon át Nyugatról terjedő, szabad (vagy a cenzúrát kijátszó), széles körű nyomtatás-, könyv- és sajtókultúra, s az ezen alapuló szabad polgári nyilvánosság.

A kínai és orosz nyomdákat császári-cári és vallási hivatalok vezetői ellenőrizték. Mint ahogy Putyin és Hszi Csin-ping állampárti birodalma ma is agyoncenzúrázza a tévéket, rádiókat és digitális médiumokat. A diktatorikus birodalmak szolgai propagandaállamot, saját lakájmédiát működtetnek. A csillogó technológiai külső mögött lényegében feudális médiaviszonyokat tartanak fenn. A császári-cári cenzúra és feudális nyilvánosság hosszú évszázadait szinte azonnal a kommunista és posztkommunista cenzúra és lakájmédia máig tartó hosszú évtizedei követték, mind a mai napig.

A MI TÖRTÉNETÜNK ezzel szemben a Nyugat története,

annak keleti perifériáján zajlik. Amikor Orbán a kínai és az orosz birodalmakhoz akarja kötni Magyarországot, akkor letér a nyugati civilizáció útjáról. Nemcsak a nyugati szövetségünket, hanem az egész nyugati civilizációnk hagyományát is elárulja.

Az Európai Unió a nyugati civilizációt képviselő demokratikus birodalom. E demokratikus birodalom az évezredes nyugati civilizáció alapjaira épül. A Nyugat jogi, orvosi és biológiai rendszertani szaknyelve mind a mai napig teljesen megőrizte a közös latinunkat. Mint ahogy közös maradt európai szókincsünkben - valamennyi európai nyelvben - latin és görög alapszavaink és kifejezéseink rétege is. Mindez az antik örökségünk, a Római Birodalom és a görög tudás mindennapos jelenlétét jelzi mai is. Európai állampolgárokként a római és görög kulturális örökség keretei között élünk nap mint nap nap. Akkor is, ha nem vagyunk tudatában, nem vesszük észre. Hiszen a római jog fogalmai alapján kötött szerződések keretei közt zajlik az életünk. Az orvos is latinul írja fel diagnózisunkat és gyógyszereinket. Európa, diagnózis – ezek maguk is görög szavaink. Kultúra, civilizáció – ezek meg latin szavaink, rengeteg más latin szavunkkal együtt. Olyan természetes és otthonos a nyugati civilizációnk, mint a levegő amit minden egyes lélegzetvétellel belélegzünk.

Ezt a nyugati civilizációt árulja el most Orbán. És még ő beszél európai örökségről, konzervativizmusról, nyugati önvédelemről. Miközben a nap 24 órájában kínai és orosz érdeket szolgál a Nyugat szervezetei, az EU és a NATO ellenében.

A nyugatos magyarok nemzedékei forognak évszázados sírjukban. Őseink és hőseink Szent Istvántól Janus Pannoniuson, Csokonain, Kazinczyn és Széchenyin át Kossuthig és Petőfiig (és a cári seregek által lemészárolt többi 1848-49-es hazafiig) – és Deáktól Adyn át Bibó Istvánig és az 1956-os hősökig (akiket a szovjet végzett vagy végeztetett ki) nem nyugodhatnak békében a mai Nyugat-ellenes kormány tettei láttán.

Megnyílnak a temetők és mauzóleumok az egész országban. Nemzetünk nagyjai íves sugárban hánynak a Nyugat-áruló, Hszi Csin-ping- és Putyin-pincsi felcsúti diktátor fejére. Még Voltaire, Diderot, Kant is nyugtalanul forgolódik, sőt maga Michelangelo is megmoccant. Magyarként szégyenkezem emiatt.

Demokratikus civilizácionizmus

Kína gyarmatosító, kínai központú világrendet célzó világhatalmi törekvéseit a több ezer éves kínai civilizáció nevében, kínai civilizácionista alapon képviseli a Nyugattal szemben. A Putyin-rendszer eurázsiai ideológiát hangoztat Európa ellen. Ezekkel a diktatorikus, cenzúrázott birodalmakkal a több ezer éves nyugati fejlődésen alapuló mai demokratikus értékeink és szövetségeink állnak szemben. Velük szemben mi nyugatiak vagyunk. Ez a közös örökségünk, legyünk jobb- vagy baloldali demokraták, nemzeti konzervatívok, zöldek vagy szociáldemokraták. A Nyugat demokratikus civilizácionizmusát képviseljük két diktatorikus civilizácionizmussal szemben.

Az országunk mellett a civilizációnk is az otthonunk, a hazánk, még ha nem is gondolunk erre sokszor. Hiszen annyira természetes és otthonos, mint a levegő. Látatlanul ismerős, láthatatlanul éltet. Banális, magától értetődő a civilizációnk és annak fészekmelege. Csak akkor tűnik fel, hogy létezik, amikor átlépjük a civilizációs határokat, és mondjuk Kínába, Oroszországba, Indiába vagy más civilizációba utazunk vagy költözünk.

Orbán háromszintes, összkomfortos áruló: a magyar haza, nemzet és nép; az EU és a NATO; a nyugati civilizáció kiárusítója és elárulója. S mindezért olyan kevés, amit kapna: a túlárazott Paks, a kínai vasút és Fudan építésében alvállalkozók lehetnek Mészáros cégei. Hazai korrupciós know-how nemzetközi projektekben. Ezért a pár százmilliárdért tenné Magyarországot a kínai-orosz vágányra. Ez a júdáspénze. Végül is olyan szánalmas. Hiszen mi lesz a pénzzel? Offshore számlákon vesztegel, kisebb részéből orbánista szervezeteket pénzelnének, a nagyobb részét aztán Orbán, Mészáros, Rogán, Habony, Stumpf és bűntársaik gyerekei, unokái, oldalági rokonai öröklik majd. Ennyi. Ezért igazán kár egy nemzetet tönkretenni és egy civilizációt elárulni.

Az ellenzéki pártoknak és civileknek, valamint a nyugati szövetségek, az Európai Unió és a NATO vezetőinek most azonnal cselekedniük kell. Korrupt pénzéhségétől és hatalmi mámorától megrészegülve Orbán Viktor olyan geopolitikai folyamatokat indított el, amelyek évtizedekre meghatározhatják Magyarország jövőjét és nemzetközi szövetségesi helyzetét. Mindez már ma komoly hatással van az EU-orosz és az EU-kínai kapcsolatokra, és hamarosan hatással lesz (lehet) a nyugati-kínai erőegyensúlyra is.

A Kínai Faló és az Orosz Faló – e két falónak tárta ki a kaput, ezeket vontatja be Orbán az Európai Unióba és a NATO-ba. A kapunyitót, a magyar diktátort most kell megállítani és felelősségre vonni.

A szerző szociológus, a Koppenhágai Egyetem Kommunikáció Tanszékének docense