A pápa nem zárkózott el attól, hogy az azonos nemű párok is áldást kaphassanak

ÉLET
2023 október 03., 09:06

Egy csoport bíboros kérdésére Ferenc pápa olyan választ adott, ami alapján a katolikus egyház feje azt sugalmazza, hogy nem szakad le az ég, ha a püspökök a saját belátásuk szerint néha megáldanak egy-egy, arra érdemesnek tartott meleg párt. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a homoszexualitás hivatalosan továbbra is bűn, és az egyház nem is tervezi elfogadni a melegházasságot.

A kérdés három okból merült fel éppen most:

  • A Vatikánban szerdától olyan globális konferencia kezdődik, ami az egyház jövőjével foglalkozik.
  • Az utóbbi időben több ország - például Belgium és Németország - egyes püspökei engedélyt adtak a fennhatóságuk alá tartozó papoknak, hogy párt alkotó meleg híveket is megáldjanak.
  • 2021-ban a Vatikán illetékes hivatala egy hasonló bíborosi kérdésre reagálva még explicite elítélte ezt a gyakorlatot.

A pápa válaszában nyitásnak leszögezte, hogy az egyház a házasságot továbbra is férfi és nő felbonthatatlan kapcsolatának tekinti, és a papjainak kerülniük kell "minden olyan rítust vagy szentség kiszolgáltatását, amely ellentmondhat ennek a meggyőződésnek".

Rögtön azzal folytatta ugyanakkor, hogy amikor egy hívő áldást kér, akkor azzal egy Istenhez intézett segítségkérést fejez ki, azért könyörögve, hogy jobban élhessen.

A pápa ezután ennél is konkrétabb - bár így is szándékosan homályos - utalást tett arra, hogy az ilyen kéréseket szerinte egyedileg lenne érdemes elbírálni, hiába elutasítók a melegekkel az érvényes egyházi törvények.

Azt mondta ugyanis, hogy

"az olyan döntések, amelyek bizonyos körülmények között a lelkipásztori bölcsesség részét képezhetik, nem feltétlenül válhatnak normává"illetve azt is, hogy

"A kánonjognak nem kell és nem is lehet mindent lefednie”. Majd azt is hozzátette, hogy az egyháznak mindig "kedvességgel, türelemmel, megértéssel, gyengédséggel és bátorítással" kell közelítenie az emberekhez.