A Corvinus a vizsgabotrányt kirobbantó oktató kirúgásáról: Az egyetem világos és jogszerű döntéseket hoz

belföld
2023 október 24., 20:53

„A Corvinus egyetem minden esetben a jogszabályok maximális betartására törekszik, világos, valós, okszerű és jogszerű döntéseket hoz” – ezt válaszolta az intézmény azután, hogy megírtuk: kedden azonnal hatállyal, rendkívüli felmondással elbocsátották Ádám Zoltán egyetemi docenst. Ő volt az, aki azt jelezte, hogy egy hallgatóval egy vizsgán kivételeztek, ami után a tavaszi félévben több etikai vizsgálat is zajlott a Corvinuson (ezek első fokon elmarasztaltak, másodfokon felmentettek három egyetemi vezetőt, köztük Takáts Előd akkori rektort; erre később még visszatérünk).

Az egyetem kérdésünkre azt írta, hogy „az egyes munkavállalókra vonatkozó foglakoztatási információk a hatályos jogszabályok értelmében személyes adatnak minősülnek”, így csak Ádám nevét nem említve válaszoltak. Bizonyos kérdésekre pedig – például hogy a docens elbocsátása összefüggésben van-e a Mol-szállal – nem reagáltak.

Azt viszont közölték, hogy az egyetem belső szabályainak megfelelő szabálytalansági eljárást is lefolytattak az ügyben, amely öt ponton talált szabálytalanságot. Az egyetem honlapján erről közzétett tájékoztatás szerint „öt ponton állapított meg szabálytalanságot az a most zárult vizsgálat, amelyet az etikai ügyekben másodfokon eljáró egyetemi vezető indított el nyáron.” Az egyetem vizsgálata szerint nem az ügyet kirobbantó esetben kivételeztek egy hallgatóval, hanem „több hallgató, köztük az etikai ügyekben érintett diák esetében nem tették lehetővé a vizsgára bocsátás feltételének számító pótkvíz megírását, míg egy másik hallgató esetében igen. Ezzel több hallgató is hátrányos megkülönböztetést szenvedett el.”

Az öt pontban főleg csekély és közepes súlyú szabálytalanságok szerepelnek, köztük olyan is, amiről maga a Corvinus is leírta: „széles körben elterjedt rossz gyakorlatról van szó”.

Figyelemre méltó, hogy az öt szabálytalanság egyik az alábbi volt:

„Hallgatói ügyekről harmadik féllel folytatott kommunikáció – beleértve a szülőket is – a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szerint nem megengedett. Ennek megszegése GDPR szempontból is rendkívül aggályos és jogszabálysértő; ebben az esetben közepes súlyúnak minősülő szabálytalanság történt.”

Erről az esetről Ádám Zoltán is beszélt a lapunknak nyáron adott nagyinterjúban, az ő elmondása szerint ez történt:

„Bejött a hallgató édesanyja az egyetemre, és az egyik szemináriumom végén egyszer csak ott állt előttem a teremben, bemutatkozott, és elkezdett amellett érvelni, hogy az ő gyerekét vizsgára kell bocsássuk. (...) Próbáltam a hallgató édesanyjával megértetni, hogy nem tehetek a gyerekével kivételt (...) Egy ponton a hölgy kvázi megfenyegetett: azt mondta, hogy az ő férje nagyon fontos ember, és nem lenne jó, ha neki kellene beleavatkoznia ebbe az ügybe.”

Érdekes adalék, hogy az etikai eljárásban másodfokon az eredetileg elmarasztalt vezetőket a rektorhelyettes és az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma mentette fel. Ez utóbbi vezetője Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, ami azért pikáns, mert a kivételezett hallgató családja köztudomásúlag Mol-részvényes volt az eset idején.

Az egyetem vizsgálata szerint végül aztán nem a „nagyon fontos ember” végül levizsgázott gyermeke javára kivételeztek, hanem épp ellenkezőleg: „A félév során több hallgató is kéréssel fordult az illetékes oktatókhoz annak érdekében, hogy a vizsgára bocsátás érdekében pótolhassanak kvízt. Ezt többek között az etikai ügyekben érintett hallgató esetében, a tantárgyi programban foglaltakra hivatkozva, nem tették lehetővé, míg ezzel egyidőben egy másik hallgató esetében – saját hatáskörben meghozott döntéssel – igen.” A Corvinus szerint ezzel „súlyos szabálytalanság történt, mert az ilyenkor érvényes méltányossági eljárást megkerülve olyan engedményt kapott egy hallgató a szorgalmi időszakban, amelyet a tantárgyi program nem tartalmazott”, ráadásul szerintük diszkriminatív volt, hogy „ezt az engedményt csak egyetlen hallgató esetében alkalmazták a félév során”.

Az etikai eljárások kapcsán az egyetem a mostani levelében megjegyezte: azok határozatait bíróságon megtámadta a bejelentő, de a keresetet a bíróság első fokon elutasította. Az egyetem egy másik közleményben bejelentette: a szabálytalansági vizsgálat eredménye nyomán a munkavállalói jogkör gyakorlói „szóbeli és írásbeli figyelmeztetések adtak ki, illetve az eljárás során tanúsított munkavállalói kötelezettszegések okán munkaviszony megszüntetés is történt”, és hogy ezzel az ügyet a maga részéről lezártnak tekinti.