Balog Zoltán levelet írt a lelkipásztoroknak K. Endre ügyében: A kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel

POLITIKA
február 13., 05:35

„Azért szólítalak meg Titeket levelemben, mert Nektek szeretnék számot adni, mert mi hordozzuk a felelősséget egyházunkért. Azokra a médiából jövő alaptalan vádaskodásokra és híresztelésekre, amelyek rajtam, mint a Zsinat lelkészi elnökén keresztül egyházunkat, annak zsinati testületét is be akarják mocskolni, a visszautasításon túl nem fogok válaszolni. De előttetek kész vagyok megállni. Bízzatok a lelkipásztori találkozások lehetőségében, legyetek türelmesek, és imádkozzatok!”

Így kezdődik az a körlevél, amelyet a Telex szerzett meg, és amelyben Balog Zoltán református püspök, az emberi erőforrások egykori minisztere fordult lelkipásztor és presbiter testvéreihez 2024. február 12-én, hétfőn. Két nappal Novák Katalin köztársasági elnök lemondása és Varga Judit volt igazságügyi miniszter közéletből való visszavonulása után.

A Telex által bemutatott levélben Balog azt írja:

A személyes támadás legalantasabb részeire talán nem érdemes szót vesztegetni.Majd felidézi, hogy 15 ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt tagja a köztársasági elnök tanácsadó testületének (bár ez a szám az utóbbi időben erős csökkenésbe kezdett), hozzátéve, hogy tanácsadói minőségében nem az egyházat képviseli. Balog szerint akár tévedett, akár nem, „amikor megbízóm kérésére bármilyen ügyben állást foglaltam, az kizárólag rá tartozik.”

Álláspontja szerint Novák Katalin a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott, Balog pedig tiszteletben tartja azt, ahogyan ezt az ügyet lezárta. Majd így folytatta:

„2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, s amikor gyanú merült fel ellene, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került.

Vele személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében (akit nem pedofilként ítéltek el) fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. A kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel. A pedofília bűnének mélységes elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja. A Református Egyházban ebben is egyek vagyunk.”

Balog jelezte azt is, minderről kedden a nyilvánosság előtt is nyilatkozatot tesz - ahogy azt egyébként tegnap este nekünk is elmondta.

Lelkipásztor és presbiter testvéreitől áldást, békességet kívánva búcsúzott levelében.

Ahogy az elmúlt napokban mi is megírtuk: Balogot, aki évtizedeken át bizalmasa és politikai mentora volt Nováknak, régi ismeretség fűzi K. Endréhez, egyes információk szerint szerepe volt abban, hogy a köztársasági elnök megfontolta és megadta a kegyelmet a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltusolási kísérletében volt bűnrészes.