A kormány azokat is megadóztatja, akik „pozitív színben tüntetik fel” a bevándorlást

Kedd délután Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a parlamentnek az adótörvények törvények módosításáról szóló javaslatát, ami közé becsempészte a bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslatot is. 

A parlament honlapjára kedd délután felkerült törvényjavaslat szerint 25 százalékos különadót kell fizetni minden olyan támogatás után , ami „bevándorlást segítő tevékenységet” vagy  „Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet bevándorlást segítő tevékenységét” támogatja anyagilag.  

Meghatározza azt is, mit tekint bevándorlást segítő tevékenységnek: „Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció,tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve előmozdítja a bevándorlást”

Külön kiemeli a médiakampányok, médiaszemináriumok folytatását, és az abban való részvételt, a hálózatépítést és működtetést és „a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenységet”. 

Ezeknek a támogatására is 25 százalékos különadót vetne ki a kormány, ha  ha ezeket a bevándorlás (emberek véglegesnek szánt áttelepülése lakóhelyük szerinti országból más országba) ösztönzése érdekében végzik. 

Az indoklás azért kiköti, hogy  a bevándorlás fogalmába nem tartozik bele a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek áttelepülése. Vagyis az uniós állampolgárok jöhetnek.  

Támogatásnak  számít a szervezetnek átutalt pénzösszeg vagy a neki juttatott ingóság is. A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a NAV látja el. A törvény szerint a különadóból befolyt pénzt az állam határvédelmi feladatokra költi. 

A 25 százalékos különadó megfizetése alól csak a pártotokat, pártalapítványokat és nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján mentességet élvező szervezeteket menti fel. A viszonosságról az adóügyi államtitkár és a külügyminiszter dönt. 

Az adó alanya elsődlegesen a támogatást nyújtó szervezet, aminek legkésőbb a támogatás átutalása utáni hónap 15. napjáig kell nyilatkoznia a támogatás címzettje felé, hogy a bevándorlási különadó kötelezettségét teljesítette. Ha a támogató szervezet ezt a nyilatkozattételt elmulasztja, a támogatás címzettje, vagyis  támogatott szervezet válik adóalannyá.  A különadó megfizetése alól csak a pártotokat, pártalapítványokat és nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján mentességet élvező szervezeteket menti fel. A viszonosságról az adóügyi államtitkár és a külügyminiszter dönt. 

A különadó ötletét már a választások előtt bedobták, a bevándorlási finanszírozási illetékről szóló javaslat azt mondta volna ki, hogy a migrációt segítő szervezetek külföldi támogatásának 25 százalékát elveszi az állam. A mostani javaslat már nem csak a külföldről érkező támogatásokra vonatkozik, független „a támogató és a bevándorlást segítő szervezet honosságától”.