Visszaszóltak a bírák, akiket lehazaárulózott Handó Tünde

Nem maradt válasz nélkül, hogy Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal vezetője a lehető legsúlyosabb váddal (hazaárulással) illette azokat a kollégáit, akik felemelték a hangjukat a közigazgatási bíróságok létrehozása ellen. 

Aki nincs teljesen képben, hogy miről van szó és milyen belső háborúk folynak az igazságszolgáltatáson belül, és az miért gyengítheti a bíráskodás függetlenségét, az feltétlenül olvassa el ezt a cikket. Egy pár mankó:

  • a közigazgatási bíróságok lényegében azokban az ügyekben járnának el, amik politikailag vagy gazdasági érdekek mentén kiemelten fontosak a kormánynak, egy új bírósági szervezet fog dönteni. Legyen az például egy közbeszerzés, amit Mészáros Lőrinc nyer el vagy egy adatigénylés arról, hogy költi a közpénzt Rogán Antal. 
  • Az Országos Bírósági Hivatal irányítja az igazságszolgáltatást, ennek vezetője Handó Tünde. A vele harcban álló Országos Bírói Tanács feladata az OBH és Handó Tünde munkájának ellenőrzése.
  • Handó most ott tart, hogy sorosozni és hazaárulózni kezdett, mert vannak bírák, akiknek nem tetszik az igazságszolgáltatás megbuherálása a kormány számára kedves módon. 

Handó hazaárulózására az Országos Bírói Tanács közleményben válaszolt, mint írják: értetlenül állnak Handó Tünde folyamatos támadásai előtt.

A közleményben sokadszorra próbálják helyre tenni azt, hogy külföldi szervezetektől kértek volna beavatkozás a kormány tervei ellen, mindeddig hiába.

„Dr. Handó Tünde legutóbbi nyilatkozatában úgy minősítette egyes bíró társait, akik az OBT tagjai, hogy »külföldre szaladtak« és »elárulták hazájukat«. Idézett kijelentését annak tudatában tette, hogy mind az OBT, mind az Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) írásban cáfolta azt a sajtóban megjelent és az OBH elnöke által is hivatkozott álhírt, hogy az OBT az európai szervezet beavatkozását kérte volna bizonyos kormányzati tervek miatt.

A valóság ezzel szemben az, hogy az OBT, amely tagja az ENCJ-nek, látogatásra hívta meg a testület újonnan megválasztott elnökét. Az ENCJ közgyűlésén vagy a meghívás kapcsán a közigazgatási bíróságokat érintő tervek – melyeket dr. Handó Tünde 2016 őszén még a sajtóban is erőteljesen kritizált – szóba sem kerültek”.

De nemcsak ez a baj, hanem az is, hogy Handó nem ismeri el a munkája ellenőrzését:

„Az OBT különösen aggályosnak és a demokratikus működéssel összeegyeztethetetlennek tartja, hogy Handó Tünde önkényes jogértelmezéssel illegitimnek nevezi az őt Alaptörvény alapján felügyelni hivatott közjogi testületet, és erre hivatkozva nem szolgáltatja a testület felügyeleti jogkörének ellátásához szükséges adatokat, megtagadja az iratbetekintést. Az OBT a kérdésben kialakított álláspontját már közzétette, az üléstervnek megfelelően megtartja üléseit”. Ennek hátteréről itt írtunk bővebben, amikor fegyelmi eljárásokat kezdeményeznek ellenzékinek gondolt bírák ellen.

Handó nem először támadja az őt ellenőrző Országos Bírói Tanács tagjait, emiatt többen már le is mondtak:

„Az OBT tagokat megválasztásuk óta – részben dr. Handó Tünde, részben az általa kinevezett igazgatási vezetők részéről – folyamatos támadások érik, amelyek lemondásokhoz is vezettek. Az OBT tagok elleni fegyelmi kezdeményezések is valamennyi esetben az OBH elnökéhez köthetők, mindezek azonban csak eszközök arra, hogy a közbeszéd ne az OBT határozataiban tett megállapításokról szóljon”. 

És miközben Handó támad, nem válaszol semmilyen szakmai kritikára.

„Az OBT felhívja a figyelmet arra is, hogy az OBH elnöke az OBT által felügyeleti jogkörében megfogalmazott kritikákra érdemben a mai napig egyetlen alkalommal sem reagált.”