Több mint 100 Lendület- és ERC-nyertes élvonalbeli magyar kutató az aláírásával tiltakozik Palkovics durva beavatkozása ellen

“Magyarország elemi érdeke, hogy a nemzetközileg is versenyképes, kiváló magyar kutatók következő generációja itthon képzelje el a jövőjét. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a tudományos kutatások értékelése pártatlanul, tudományos alapon, a szakma szabályai szerint történjen.”

Ez talán a legfontosabb mondat abban a pénteken délben publikált rövid nyílt levélben, amit cikkünk közléséig több mint 100 Lendület- és ERC-djas, vagyis a legkiválóbbak közé tartozó magyar kutató írt alá.

 “Alulírott Lendület- és ERC-nyertes kutatók tiltakozunk az NKFIH döntése ellen, amely az OTKA alapkutatási pályázatok esetében a szakértői testületek által felállított sorrendet a szakértőkkel való egyeztetés nélkül megváltoztatta.”

 - kezdődik a szöveg. 

Az aláírók ezzel a magyar tudományos életet felkavaró friss botrányra utalnak. Palkovics miniszter, illetve az általa irányított minisztérium egyik szerve ugyanis a magyar tudományos életben példátlan módon belenyúlt a tudományos alapkutatások támogatásáról szóló szakmai döntésbe. 

A lépés annyira példátlan és durva volt, hogy Freund Tamás, az Akadémia nemrég megválasztott, a kormányzattal egyébként jó kapcsolatokat ápoló elnöke is felháborodott levelet írt Palkovicsnak, amiben olyanokat írt, hogy 

„megdöbbenve értesültem arról, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az egyes alapkutatási pályázati esetében a szakértői testületek által felállított rangsort megváltoztatta és ennek legkirívóbb eseteként miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott”. 

A kutatók mostani közleménye az Alaptörvényból is idéz, úgyis mint:

““(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.” Magyarország Alaptörvénye X. cikk“

A nyílt levél azzal zárul, hogy 

 “Meggyőződésünk, hogy az Alaptörvénnyel, valamint a hazai és a nemzetközi tudományos közösség normáival is ellentétes döntést vissza kell vonni.”

 A dokumentum és az aláírók nevei itt olvashatók el.