Ferenc pápa: A járvány megmutatta, hogy a szabad piac nem old meg minden problémát

444 Hírlevelek
Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Bárki, aki azt gondolja, hogy az egyetlen tanulság, amit le kell vonnunk, az az, hogy csak javítani kell azon, amit már eddig is csináltuk vagy finomhangolni kell a már létező rendszereken és szabályozásokon, az letagadja a valóságot - ezt írja vasárnap kiadott harmadik, Mindannyian testvérek (olaszul Fratelli Tutti) című enciklikájában Ferenc pápa. Levelében a katolikus egyház vezetője radikális nemzetközi társadalmi, politikai és gazdasági fordulatot sürget, többek között a piacgazdaság újragondolását, valamint az ENSZ reformját is szorgalmazva. Ferenc pápa vasárnap déli beszédében úgy foglalta össze az enciklika üzenetét, hogy

a koronavírus-járvány időszaka megmutatta, az emberi testvériség és a teremtett világ gondozása jelenti a közös fejlődés és a béke egyetlen útját."A járvány nem isteni büntetés, de rávilágított a hamis bizonyosságokra" - jelentette ki az egyházfő. Az enciklikát Ferenc pápa szombaton Szent Ferenc városában, Assisiben írta alá, szövegét azonban csak vasárnap közölték. Október 4-e Szent Ferenc halálának emléknapja, az enciklika címét pedig Szent Ferenc műve, az Intelmek egyik sora ihlette.

A nyolc fejezetből álló enciklika a katolikus egyházfő pápasága első hét éve összegzésének számít, több a pápa által korábban is felvetett és most elmélyített témával. A dokumentum arra az alapkérdésre keres választ, miként lehet igazságosabb és testvériesebb világot teremteni a mindennapi kapcsolatoktól kezdve a szélesebb társadalmon át egészen az államok és intézmények közötti kapcsolattartásig. Az enciklika célja a testvériség megteremtése a világban, mivel

 "testvérek vagyunk, egy Isten gyermekei, mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk, és egy globalizált és szoros kapcsolatban álló világban csakis együtt menthetjük meg magunkat".

A pápa a dokumentumban felszólal az egyre terjedő "rövidlátó, szélsőséges és agresszív nacionalizmus" ellen, ahogy az ellen is, hogy "a túlzás, a szélsőségesség és a polarizáció" sok országban politikai eszközökké váltak. A nacionalizmus és populizmus mellett a piaci fundamentalizmus "varázslatos elméletét" is problémásnak látja a pápa: "a világrendszerek járvánnyal szembeni sebezhetősége megmutatta, hogy nem lehet mindent a piac szabadságával megoldani."

Az enciklikában felvázolt akcióterv mindenekelőtt "jó politikát" jelent, amely a pénzügyi érdekek helyett a közös jót, az emberi méltóságot és a munkateremtést, populizmus helyett az emberi jogokat tartja szem előtt. A "globális problémák globális megoldást" igényelnek Ferenc pápa szerint, aki az emberi lelkeket és a társadalmat is manipuláló és torzító, az egyedül a piaci nyereség logikáját követő, a "falak kultúráját" hirdető "zárt világ" helyett "a nyitott világ" gondolkodását és megteremtését javasolja. Mint írja, 

betegnek és analfabétának számít a szenvedésnek hátat fordító társadalom, amely selejtnek tekinti a gyenge és kiszolgáltatott embereket.Az egyházfő hangsúlyozza, hogy az emberi jogokat az országhatárok nem korlátozhatják. "Senkit nem lehet kizárni születési helytől függően, a jogokat nem lehet megtagadni attól, aki máshonnan érkezik" - írja a pápa a bevándorlók befogadását, védelmét, integrációját sürgetve. Ferenc pápa hozzáteszi, "el kell kerülni a nem szükséges migrációt, helyben teremtve meg az ott maradáshoz szükséges életfeltételeket, de tiszteletben kell tartani a másik jogát, hogy máshol keressen jobb életet".

A pápa az ENSZ reformját is kezdeményezi úgy, hogy a szervezet "nemzetek családjává" alakuljon át. A katolikus egyház feje arról ír, hogy a szegény államok adósságát el kell törölni és egy éhezés elleni világalapot is föl kell állítani. Ferenc pápa a halálbüntetés világszintű eltörlését, valamint az általa az emberiség kudarcának tekintett háborúk azonnali leállítását kéri.

Ez Ferenc pápa harmadik enciklikája. A hitről szóló, a Hit világossága (latinul Lumen fidei) 2013-ban jelent meg, amelyet  XVI. Benedek nyugalmazott pápával együtt írt. A második enciklika a 2015-ben a teremtett világ védelméről közölt Áldott légy! (Laudato si) volt, amely szintén Szent Ferenchez kötődött. (MTI)