Ferenc pápa: A járvány megmutatta, hogy a szabad piac nem old meg minden problémát

Járvány hírlevél
A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Bárki, aki azt gondolja, hogy az egyetlen tanulság, amit le kell vonnunk, az az, hogy csak javítani kell azon, amit már eddig is csináltuk vagy finomhangolni kell a már létező rendszereken és szabályozásokon, az letagadja a valóságot - ezt írja vasárnap kiadott harmadik, Mindannyian testvérek (olaszul Fratelli Tutti) című enciklikájában Ferenc pápa. Levelében a katolikus egyház vezetője radikális nemzetközi társadalmi, politikai és gazdasági fordulatot sürget, többek között a piacgazdaság újragondolását, valamint az ENSZ reformját is szorgalmazva. Ferenc pápa vasárnap déli beszédében úgy foglalta össze az enciklika üzenetét, hogy

a koronavírus-járvány időszaka megmutatta, az emberi testvériség és a teremtett világ gondozása jelenti a közös fejlődés és a béke egyetlen útját."A járvány nem isteni büntetés, de rávilágított a hamis bizonyosságokra" - jelentette ki az egyházfő. Az enciklikát Ferenc pápa szombaton Szent Ferenc városában, Assisiben írta alá, szövegét azonban csak vasárnap közölték. Október 4-e Szent Ferenc halálának emléknapja, az enciklika címét pedig Szent Ferenc műve, az Intelmek egyik sora ihlette.

A nyolc fejezetből álló enciklika a katolikus egyházfő pápasága első hét éve összegzésének számít, több a pápa által korábban is felvetett és most elmélyített témával. A dokumentum arra az alapkérdésre keres választ, miként lehet igazságosabb és testvériesebb világot teremteni a mindennapi kapcsolatoktól kezdve a szélesebb társadalmon át egészen az államok és intézmények közötti kapcsolattartásig. Az enciklika célja a testvériség megteremtése a világban, mivel

 "testvérek vagyunk, egy Isten gyermekei, mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk, és egy globalizált és szoros kapcsolatban álló világban csakis együtt menthetjük meg magunkat".

A pápa a dokumentumban felszólal az egyre terjedő "rövidlátó, szélsőséges és agresszív nacionalizmus" ellen, ahogy az ellen is, hogy "a túlzás, a szélsőségesség és a polarizáció" sok országban politikai eszközökké váltak. A nacionalizmus és populizmus mellett a piaci fundamentalizmus "varázslatos elméletét" is problémásnak látja a pápa: "a világrendszerek járvánnyal szembeni sebezhetősége megmutatta, hogy nem lehet mindent a piac szabadságával megoldani."

Az enciklikában felvázolt akcióterv mindenekelőtt "jó politikát" jelent, amely a pénzügyi érdekek helyett a közös jót, az emberi méltóságot és a munkateremtést, populizmus helyett az emberi jogokat tartja szem előtt. A "globális problémák globális megoldást" igényelnek Ferenc pápa szerint, aki az emberi lelkeket és a társadalmat is manipuláló és torzító, az egyedül a piaci nyereség logikáját követő, a "falak kultúráját" hirdető "zárt világ" helyett "a nyitott világ" gondolkodását és megteremtését javasolja. Mint írja, 

betegnek és analfabétának számít a szenvedésnek hátat fordító társadalom, amely selejtnek tekinti a gyenge és kiszolgáltatott embereket.Az egyházfő hangsúlyozza, hogy az emberi jogokat az országhatárok nem korlátozhatják. "Senkit nem lehet kizárni születési helytől függően, a jogokat nem lehet megtagadni attól, aki máshonnan érkezik" - írja a pápa a bevándorlók befogadását, védelmét, integrációját sürgetve. Ferenc pápa hozzáteszi, "el kell kerülni a nem szükséges migrációt, helyben teremtve meg az ott maradáshoz szükséges életfeltételeket, de tiszteletben kell tartani a másik jogát, hogy máshol keressen jobb életet".

A pápa az ENSZ reformját is kezdeményezi úgy, hogy a szervezet "nemzetek családjává" alakuljon át. A katolikus egyház feje arról ír, hogy a szegény államok adósságát el kell törölni és egy éhezés elleni világalapot is föl kell állítani. Ferenc pápa a halálbüntetés világszintű eltörlését, valamint az általa az emberiség kudarcának tekintett háborúk azonnali leállítását kéri.

Ez Ferenc pápa harmadik enciklikája. A hitről szóló, a Hit világossága (latinul Lumen fidei) 2013-ban jelent meg, amelyet  XVI. Benedek nyugalmazott pápával együtt írt. A második enciklika a 2015-ben a teremtett világ védelméről közölt Áldott légy! (Laudato si) volt, amely szintén Szent Ferenchez kötődött. (MTI)