Az ombudsman elhalasztaná a hatévesek kötelező beiskolázását

2019 december 6., péntek 13:32

Miután számos panasz érkezett, megvizsgálta a köznevelési törvény 2020. január 1-jétől bevezetni tervezett új szabályozását az alapvető jogok biztosa és megállapította, hogy

a tankötelezettség kezdetének megállapítására vonatkozó új eljárásrend bevezetését el kellene halasztania az Emminek.

Kozma Ákos ombudsman pénteki közleményében ezt azzal indokolta, hogy a 2020. január 1-jétől érvényes új szabályozást november végén hirdették ki, az érintettek nem tudnak időben felkészülni „a családok életére jelentősen kiható kérdésre”. Szerinte

„az előírásokat csak olyan időponttól lehet bevezetni, amikor azokat minden érintett megismerhette és a jogalkalmazás is felkészülhetett rá. A halasztással elérhető lenne, hogy a megalapozott döntéshez, a tanulók tényleges iskolaérettségének megállapításához szükséges feltételrendszer teljeskörűen rendelkezésre álljon”.

Az Emmi új szabályozása szerint

  • a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelyben augusztus 31-éig betölti a hatodik életévét. 
  • Központi elbírálás után születhet engedély arra, hogy egy gyermek még egy évig óvodai nevelésben vehessen részt. 
  • A szülők ez irányú kérelmét az adott év január 15-éig nyújthatják be a Oktatási Hivatalhoz.