Csak tűz esetén mehetnek be a hatóságok a Türk Tanács budapesti irodájába, aminek a működését a magyar állam fizeti

POLITIKA
2019 december 13., 12:43

Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira a magyar kormány a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa titkárságot nyitott Budapesten - kezdődik a csütörtöki Magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból kiderült, hogy a magyar állam ingyen és bérmentve biztosítja az iroda épületét, közpénzből fizetik az iroda fenntartását, de teljes személyzetének bérét is.

Az türk titkárságról szóló megállapodásban kikötötték azt is, hogy a magyar hatóságok csak az iroda ügyvezető igazgatójának vagy helyettesének engedélyével léphetnek be az iroda helyiségeibe. 

És ezt csak tűz vagy egyéb, azonnali óvintézkedést igénylő katasztrófa esetén kerülhetik meg.

photo_camera Orbán Viktor és a többi türk vezető a Türk Tanács csúcstalálkozóján Bakuban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

De ha az épület mégsem gyullad ki, akkor a magyar hatóságok tényleg nem tudhatják meg, mit tárolnak ott, mivel a megállapodás értelmében „az Iroda, annak vagyona, eszközei és archívumai – függetlenül attól, hogy hol találhatók és kinek a  birtokában vannak – a  feladataival kapcsolatban mentesülnek a  házkutatás, lefoglalás, elkobzás, kisajátítás és a  végrehajtó, közigazgatási, bírói vagy igazságszolgáltatási szervek bármely egyéb beavatkozása, továbbá bármilyen jogi eljárás, közigazgatási vagy bírósági eljárás alól, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a Türk Tanács Külügyminisztereinek Tanácsa lemondott mentelmi jogáról”.

Valamint a magyar állam köteles minden megfelelő intézkedést megtenni az iroda helyiségeinek bármely behatolás vagy károsodás elleni védelme érdekében. Szükség esetén a  helyiségek számára további óvintézkedéseket lehet kérni.

De a magyar kormány biztosítja azt is, hogy  az Iroda az itthon alkalmazandó vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül bármilyen pénzeszközt vagy valutát birtokolhat, bármilyen pénznemben számlákat vezethet, és pénzeszközeit vagy valutáját szabadon átutalhatja a fogadó országon belül, vagy egyik országból a másikba, továbbá az általa birtokolt valutát bármilyen más valutára átválthatja. 

A Türk Tanács irodája, annak eszközei, bevételei és egyéb vagyona mentesülnek az összes közvetlen adó alól, beleértve a jövedelemadót és a társasági adót, valamint a különös fogyasztási adót, a gépjárműadót és egyéb hasonló közvetett adókat. A helyiségekre vonatkozó állami ingatlanadót a fogadó ország fizeti 

  • Az iroda személyzete és a nemzetközi személyzet hozzátartozói mentességet élveznek a  házastársaikkal és az  eltartott hozzátartozóikkal együtt a  bevándorlási korlátozások és az idegenrendészeti nyilvántartásba vétel alól, 
  • a fizetési eszközök beváltása tekintetében könnyítéseket élveznek,
  • nemzetközi vagy belső válság idején őket, házastársukat és eltartott hozzátartozóikat hazatérési könnyítések illetik meg, vagyis kívánságukra a lehető legkorábban távozhatnak. 
  • De joguk van a  bútoraikat, személyes és háztartási tárgyaikat – beleértve egy gépjárművet – vámmentesen behozni, amikor a  fogadó országban először hivatalba lépnek, illetve a  fentieket vámmentesen kivihetik az  Irodában betöltött tisztségük megszűnésekor. 

A megállapodás szerint az iroda feladata a fogadó ország és a  Türk Tanács tagállamai közötti együttműködés fejlesztése politikai, gazdasági, történelmi, társadalmi, kulturális és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. 

A Népszava korábban próbálta megtudni, hogy a Türk Tanács budapesti irodája pontosan hol, milyen ingatlant kapna meg, és hogy a képviselet éves fenntartása, a dolgozók, vezetők kifizetése mennyibe kerülne évente a magyar államnak, de a külügyminisztérium nem válaszolt.