Jogsértően hagyták jóvá a kormányzati médiabirodalom összeolvadását

2020 január 29., szerda 10:15

A Fővárosi Törvényszék határozata szerint jogsértően hagyta jóvá a versenyhatóság a kormánypárti sajtóbirodalom összeolvadását, amivel 476 médiatermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonába. A KESMA-hoz tartozik többek között a komplett megyei lappiac, a Hír TV, az Origo.hu kiadóvállalata, a Magyar Nemzet, az Opus Press, a Bors, a Nemzeti Sport, a Lokál, a Figyelő, a Ripost is. 

A megyei lapok címlapja 2019 karácsonyán Fotó: 444.hu

Bár a médiaalapítvány 2018-as létrehozásakor a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított az összefonódás jogszerűségének vizsgálatára, de a kormány egy héttel később, december 5-én rendeletet adott ki, ami nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette az üzletet, kizárva ezzel a versenyjogi vizsgálatot. A rendelet indoklásában mindössze annyi szerepel, hogy „közérdekből” döntött így a kormány. Másnap a GVH saját hatáskörének hiányára hivatkozva lezárta az eljárást, és zöld utat adott a KESMA tulajdonszerzésének.

A bíróságon a TASZ képviselte a Szabad Pécset, ami pert indított, mivel jelentős hátrányba került a helyi hirdetési piacon a KESMA-val szemben. Keresetükben azt kérték a bíróságtól, hogy semmisítse meg a GVH döntését, és kötelezze a hivatalt a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatására.

A versenyjogi vizsgálat során a GVH azt ellenőrzi, hogy a cégek összeolvadása veszélyezteti-e a szabad piaci versenyt, egy nagy konglomerátum létrejötte jár-e versenytorzító hatással. Márpedig a Mérték Médiaelemző Műhely számítása szerint a KESMA kezében összpontosul a hír- és közéleti médiapiac árbevételének 40 százaléka (a közmédiát nem számítva).  A TASZ azzal érvelt, hogy a médiapiacon kialakuló koncentráció pedig nem csak a szabad versenyt, de a szabad tájékoztatást és információszerzést, a sajtószabadságot is aláássa. Ráadásul a KESMA esetében a versenyjogi és a médiapiaci vizsgálat is elmaradt.

A GVH hatósági bizonyítványt adott ki, amivel igazolta, hogy a KESMA tulajdonszerzése nem veszélyezteti a szabad piaci versenyt és jóváhagyta az összefonódást. 

A bíróság most kimondta, hogy a GVH ezt jogsértő módon tette, ugyanis semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott. Mindössze saját hatáskörének hiányát állapította meg, és még az összefonódást nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánító kormányrendeletet sem említette, ehelyett egy olyan jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva szüntette meg az eljárását, amelyet nem lehet erre az ügyre alkalmazni. Arra is felhívta a figyelmet a törvényszék, hogy ha a GVH azzal érvel, hogy nincs hatásköre eljárni, akkor hatósági bizonyítvány kiadására sem jogosult. 

Így a Fővárosi Törvényszék a döntésével megsemmisítette az egyik jogi feltételét annak, hogy a KESMA tulajdonszerzését bíróságon bejegyezhessék.Ahhoz ugyanis, hogy a KESMA a számára „felajánlott” lapkiadó és médiaszolgáltató cégek tulajdonosává válhasson, szükség volt a GVH által kiállított hatósági bizonyítványra. Ugyanez a bizonyítvány tette lehetővé azt is, hogy a KESMA 2019 szeptemberében jelentős összevonást hajtson végre – 11 cégét olvasztotta be a szintén tulajdonában lévő Mediaworks Zrt-be. A hatósági bizonyítvány bíróság általi megsemmisítése azt jelenti, hogy ezen ügyletek végrehajtásának jogszerűsége is kérdéses.

A döntés ellen nem lehet fellebbezni. A GVH-nak két lehetősége van: felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához, vagy eleget tesz a törvényszék döntésének. Ha a Kúriához fordul, azzal néhány hónapig még elodázhatja a döntést. (TASZ/Szabad Pécs)