A melegekre és a transzokra is kiterjesztette a munkahelyi diszkrimináció tilalmát az USA legfelsőbb bírósága

2020 június 15., hétfő 15:19
Meleg és transz aktivisták tüntetése 2019. októberében, amikor a meghallgatásokat tartották a munkahelyi nemi diszkrimináció kérdéséről. Mai ítéletében a bíróság úgy döntött, hogy a nemi diszkrimináció tilalma a melegekkel és transz emberekkel szembeni jogsértésekre is kiterjed. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az Egyesült Államok egyik legmeghatározóbb törvénye, az 1964-ben elfogadott polgárjogi törvény nemi alapú diszkriminációra vonatkozó tilalma a szexuális orientáción és genderidentitáson alapuló diszkriminációra is kiterjed, döntött 2020. június 15-én az amerikai legfelsőbb bíróság. Vagyis úgy ítélték meg, hogy a diszkriminációt tiltó jogszabályok a melegekkel és transzokkal szembeni munkahelyi diszkriminációt ugyanúgy tiltják, mint a nőkkel szembenit. Ez utóbbi, szűk értelmezés a konzervatívokhoz állt közel, épp ezért meglepő, hogy az LB 6:3-as szavazati aránnyal hozta meg a döntését.

Vagyis a bíróság négy liberális bírója - Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor és Elena Kagan -, illetve a George W. Bush idején kinevezett, majd legfőbb bíróvá választott, az elmúlt években egyre centristábbá. ingadozóvá vált John G. Roberts mellett a konzervatív frakció egyik tagja, a Donald Trump által kinevezett két bíró egyike, Neil Gorsuch is megszavazta.

Mi több, Gorsuch jegyzi a többségi véleményt, melyben kifejtette, hogy az átfogó polgárjogi törvény VII. főcímében foglalt védelem, mely tiltja a faji, vallási, nemzetiségi és nemi alapú diszkriminációt, az az utolsó pontja megfogalmazásában - "because of sex" - vonatkozik-e a meleg és transz munkavállalókra. A munkáltatók és Trump kormányának ügyvédei azzal érveltek, hogy a 64-es törvényben a szexuális diszkrimináció férfiakra és nőkre vonatkozott, és nem a szexuális orientációra vagy nemi identitásra. Vagyis szerintük ha a törvényhozók ez utóbbi csoportokat is védeni akarják a diszkriminációval szemben, hozzanak új törvényt.

Amúgy az alsóbb szintű szövetségi bíróságok is inkább így értelmezték, kivéve a New York-i és a chicagói kerületi szövetségi bíróságokat, melyek a melegekkel szembeni diszkriminációt is "because of sex"-ként értelmezték. A New York-i ítélet indoklása szerint ugyanis a szexuális orientáció miatti diszkrimináció is részben nemi alapú, vagyis része a nemi alapú diszkriminációnak. A transz emberekkel szembeni diszkriminációt pedig a cincinnati körzeti szövetségi bíróság ítélte meg a nemi diszkrimináció részeként, mivel "a nem miatti diszkrimináció magától értetődően magában foglalja azt, ha valakit nemváltása miatt diszkriminálnak".

A legfelsőbb bíróság most szintén úgy ítélte meg, hogy a nemi diszkrimináció fogalma kiterjed a szexuális orientációra és a nemi identitásra is. (Via The New York Times)