Ha ifj Knézy Jenő közvetítette volna XVI. Lajos király lefejezését


[Még oda sem kapcsoltak a térre, de már hallani a fülsüketítő fütyülést, dobolást és ordítozást, aztán megjön az élő párizsi kép az MTVA-tól] És végre megjelenik a téren királyt szállító hintó! A Place de le Révolutiont több tízezer néző tölti meg. Körben katonák, dobokkal és tüzelésre kész ágyúkkal, a zöld hintó most halad át a rendfenntartók között.

Kedves nézőink, a kereplőkkel, dudákkal, késekkel és szuronyokkal felszerelt szurkolótábor most körbeveszi a járművet. De nincs szurkolás, egy pisszenést sem hallani. [A közönség úgy ordít, hogy a kamera is beleremeg]. Az ilyeneket én nézőnek nevezem, nem szurkolónak. Érdekes kérdés, hogy miért nem szurkolnak a franciák.

De a király és kísérete végre kiszakítja magát a rajongók gyűrűjéből. [A háttérből halk pukkanás hallatszik, talán pezsgő] Jézus Mária, ez a hang borzasztó hatással volt rám. Talán érthető, hogy amikor mindenki a Terror veszélyével riogat és minden párizsi utcasarkon falragaszok harsogják, hogy mi a teendő, ha jakobinust látunk. Én ezennel be is bújtam egy káposztás dézsába és a fejemre húztam a fedelet, mostantól innen közvetítek egy lyukon keresztül. Elnézést, de ezt tényleg nem lehet idegekkel bírni, le is buktam a káposztfejek közé és inkább a hordó repedésén át követem a félelmetes eseményeket.

A király hintója odaér a guillotine-hoz. Kiszáll XVI. Lajos, akit Kádár Tamás követ szoros emberfogással. De mégsem, ez nem Kádár hanem Henry Essex Edgeworth de Firmont atya, a gyóntatópap! Vajon befelé fog törni a szélről és a lövést keresi, vagy klasszikus vonalpapként rohangál fel-alá? Egyiket sem, ha jól látom, együtt elindulnak a guillotine felé. Hoppá, a király mintha konfliktusba keveredne a negyedik asszisztenssel, de nem, végül tovább haladnak. Most Charles Henri Sanson, az állami ítéletvégrehajtó próbál keresztezni.

A király mond valamit, aztán letérdel, Sanson odalép a készülékhez és meghúz egy kart és az óriási penge lezuhan! De mintha ilyen közelről sem sikerült volna eltalálnia a királyt. Várjuk meg az ismétlést, érdekes lesz látni, hogy jól láttam, és tényleg Sanson hibázott-e. Nézzük csak! Igen, ahogy megmondtam: a szuperlassításból egyértelmű, hogy a guillotine pengéje az utolsó pillanatban gellert kapott és elkerülte XVI. Lajost, aki felpattant, leporolta a ruháját majd gyors mozdulattal eltűnt a tömegben. A bíró közben lefújta a félidőt, szünet után talákozunk!