Ha azt hiszi, hogy olyan egyszerű alapjogok megsértése nélkül osztálytalálkozót szervezni, téved!

2016 december 2., péntek 9:37
194

Hiszi vagy sem, de amikor legutóbb elküldte a körlevelét a volt osztálytársainak a közelgő osztálytalálkozóról, nagy valószínűséggel többek alapjogait is megsértette.

Vegyünk egy életszerű helyzetet. Osztálytalálkozót szervezne, de nem ismeri minden volt osztálytársa elérhetőségét. Volt iskolájában viszont még megvannak ezek a személyes adatok a volt diákokról. Mi sem tűnik egyszerűbbnek, mint kikérni ezeket.

Haha, nem is tévedhetne nagyobbat.

Mint azt Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének "az évfolyam- és osztálytalálkozók szervezéséhez kapcsolódó adatkezelésekről" című, öt oldalas ajánlásában (.pdf) írja, sem a köznevelésről, sem a felsőoktatásról szóló törvény nem ad felhatalmazást az oktatási intézményeknek ezeknek az adatoknak az átadására.

Az információszabadságról szóló törvény (infotörvény) rendelkezései alapján így ezeket az adatokat csak az érintett (volt osztálytárs) előzetes hozzájárulásával lehetne kiadni. Ezt a helyzetet még maga Péterfalvi is

életszerűtlennek

tartja, ezért ajánlásában felvázolta az osztálytalálkozók szervezésének alapjogsértés-mentes ügymenetét.

Érdekközösség

Az infotörvény 6. § (1) bekezdése szerint ha az érintett hozzájárulása beszerezhetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, el lehet tekinteni az előzetes hozzájárulástól. Péterfalvi meglátása szerint ez esetben a harmadik félnek (az osztálytalálkozó szervezőjének) jogos érdeke, hogy kapcsolatba léphessen volt osztálytársával. Sőt, Péterfalvi szerint ez esetben érdekközösség van a harmadik fél és az adatalany (volt osztálytárs) között, mert Péterfalvi szerint a volt osztálytárs érdekét szolgálja, hogy értesüljön az osztálytalálkozóról.

Pffff. Végre hozzájuthat volt osztálytársa elérhetőségéhez. De ezzel még nincs túl a nehezén.

Egyrészt az oktatási intézménynek meg kell győződnie róla, hogy az adatigénylő valóban jogosult az adatra, vagyis tényleg volt osztálytársa adatait kéri. Az iskola erről nyilatkoztathatja is az adatigénylőt.

Ezután az iskolának mérlegelnie kell, hogy arányban áll-e az osztálytalálkozó szervezőjének jogos érdeke az adatalany magánszférájának korlátozásával. Péterfalvi szerint ez egy háromlépcsős folyamat, melynek során az iskola

  • azonosítja az adatkezelő jogos érdekét;
  • a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket;
  • végül megállapítja, hogy a súlyozás alapján kezelhető-e a személyes adat.

Pozitív elbírálás esetén kiadhatja az adatalany

  • nevét;
  • postai címét;
  • emailcímét;
  • telefonszámát.

Már-már a célegyenesben vagyunk, de még mindig megsértheti volt osztálytársai alapjogait!

Megszerezte a vágyott emailcímeket, amiket gyorsan be is gépel a címmezőbe, és elküldi a levelét. Helyesen járt el?

Francokat!

Éppen most sértette meg egy rakat ember információs önrendelkezési jogát! Osztálytársai adatainak megszerzésével adatkezelővé vált, adatkezelőként pedig nem bánhat felelőtlenül az önre bízott információkkal. Nem oszthatja meg ezt másokkal, márpedig köremailje címlistájából bármelyik osztálytársa megismerheti bármelyik másik osztálytársának az emailcímét.

Fontos! Az, hogy van jogalapja az adatok kezelésére még nem elégséges a jogszerű adatkezeléshez! Ebben az esetben is biztosítani kell az érintetti jogok gyakorlását, valamint a célhoz kötött adatkezelés elvének érvényesülését.

A kettő közül az előbbi az egyszerűbb, Péterfalvi jogértelmezésében a kapcsolatfelvétel után az érintett ráutaló magatartásával is jogot adhat adatai kezelésére. Ilyen ráutaló magatartás, ha az érintett jelzi részvételi szándékát az osztálytalálkozón, netán további személyes adatokat is megad.

De ha nem válaszol a megkeresésre, akkor adatait "ésszerű időn belül", de legkésőbb az osztálytalálkozó után törölni kell. Tiltakozásuk esetén pedig "haladéktalanul", mert az érintett tiltakozásával megszűnik a jogalap az adatkezelésre.

A célhoz kötöttség már keményebb korlát. Péterfalvi értelmezése szerint a személyes adatokat - volt osztálytársai elérhetőségét - csak addig kezelheti jogszerűen, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. Magyarán

amint lezajlott az osztálytalálkozó, köteles megsemmisíteni a tárolt adatokat, hogy aztán öt év múlva újra megpróbálhasson alapjogok súlyos sérelme nélkül osztálytalálkozót szervezni.

Vagy hagyja a francba az egészet, és szervezzen osztálytalálkozót a Facebookon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság ajánlása az évfolyam- és osztálytalálkozók szervezéséhez kapcsolódó adatkezelésekről

1. Oktatási intézmények részére a Hatóság az alábbi ajánlást fogalmazza meg:
- Évfolyam- és osztálytalálkozók szervezése céljából a szervezőnek kiadhatják az egykori hallgatók elérhetőségi adatait.
- A szervező csak olyan személy lehet, aki az adott osztály vagy évfolyam egykori hallgatója volt, ezt a tényt az oktatási intézmény köteles ellenőrizni az adattovábbítást megelőzően.
- Az intézmények az egykori diákok megfelelő tájékoztatása érdekében adattovábbítási nyilvántartást vezetnek az Infotv. 15. § (2) bekezdése alapján, tehát rögzítik, hogy kinek, milyen célból, milyen adatokat továbbítottak.

2. Az évfolyam- és osztálytalálkozók szervezése során az adatok felhasználásával kapcsolatban a Hatóság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
- Az adatok kizárólag a találkozó megszervezése céljából a jelen ajánlásban foglaltakra tekintettel, továbbá az Infotv. rendelkezéseinek betartásával használhatóak fel.

Budapest, 2015. október 22.

(Az adatvédelmi hivatal elnökének ajánlását a Bojtárok találták meg. Szép találat!)

Kommentek

Ha kommentelnél, ahhoz Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha csak olvasnád a többiek hozzászólásait, ahhoz nem kell előfizetés.

  1. Ha még nincs, regisztrálj 444 profilt
  2. Fizess elő a Közösség vagy a Belső kör csomagunkra
  3. Az előfizetésnél használt email címmel regisztrálj a Disqusra és azzal lépj be a cikkek alatt