Ingyen odaad az állam két ingatlant Schmidt Mária közalapítványának

ingatlan
2020 április 01., 09:54

A Semjén Zsolt által a kormány nevében péntek este benyújtott javaslat arról is rendelkezik, hogy az állam ingyen odaad két ingatlant a  a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak. Ez a közalapítvány működteti a Terror Háza Múzeumot, a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Kommunizmuskutató Intézetet és Habsburg Történeti Intézetet is.

A javaslat alapján 

A javaslat a vagyonjuttatást a közalapítvány kutatás, közművelődésügyi, oktatási és kulturális javak védelmével kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítésével indokolja. Egyébként a magyar állam eddig is bőkezű volt Schmidt Mária közalapítványával, február végén például 2,9 milliárdot kapott a trianoni emlékévre, korábban pedig  a rendszervártás emlékévére 12 milliárdot ítélt meg a kormány a szervezetnek. Igaz, ennél tavaly problémák léptek fel, amikor belső harcok miatt a stáb nagy része lelépett

Az ingatlanok átadásán kívül a javaslat azt is kimondja, hogy a közalapítvány tartozásit is elengedik: „A Közalapítvány e törvény erejénél fogva mentesül az e törvény hatálybalépése napján fennálló – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jogelődje a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Közalapítvány között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján fennálló
– vagyonkezelési díjtartozása, és visszapótlási kötelezettsége teljesítése alól, továbbá a vagyonjuttatással a feleknek egymással szembeni megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

Ugyanakkor a javaslat szerint az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.

A javaslat indoklása megállapítja, hogy  az épület állagmegóvásával kapcsolatban az eltelt több mint 20 évben a bérbeadó részéről nem történt intézkedés, így mára energetikai hatékonyság szempontjából rendkívül elavult. A tulajdonba adást pedig éppen azzal indokolja, hogy  mivel az épület jelenleg nem a közalapítvány tulajdona, így a nagyobb beruházásokat, valamint a szükséges átalakításokat jelenleg nem végezheti el a bérbeadó engedélye és hozzájárulása nélkül.