A hallgatói önkormányzat szerint az AI-t nem tiltani, hanem felhasználni kell

társadalom
március 22., 14:52

A fiatalok körében rohamosan terjed a mesterséges intelligencián alapuló eszközök használata, ezért egyre fontosabb, hogy a felsőoktatásban ennek egyértelmű szabályai legyenek - írja közleményében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.

A HÖOK „meggyőződése, hogy ebben a legcélravezetőbb megközelítés, ha a mesterséges intelligenciára eszközként tekintünk, amelyet be kell építeni az oktatási és tanulási folyamatokba.”

Ahogy minden eszközre, úgy a mesterséges intelligenciára is igaz az, hogy a felhasználón múlik, hogy pozitív vagy negatív hatást fejt ki - írja a HÖOK, amelynek közgyűlése tíz pontban foglalta össze, milyen szabályozással lehetne hozzájárulni az ilyen eszközök felelős felhasználásához. Ezek alapján

a HÖOK nem csak bátorítaná az AI használatát, hanem a tananyag kötelező részévé tenné az egyetemeken, és tiltaná a tiltását.

Ilyeneket javasolnak:

  • A szakdolgozatokra vonatkozóan legyenek egyértelműen tisztázva a mesterséges intelligencia segítségével készített részek hivatkozásának szabályai az intézményi Tanulmányi- és vizsgaszabályzatokban.
  • Valamennyi kötelező tantárgy első előadásán legyen bemutatva, hogy az adott tárgyra vonatkozóan melyek a mesterséges intelligencia használatának javasolt határai.
  • Az intézmények indítsanak bevezető kurzust, melynek keretein belül megtanítják az adott tudományterület AI lehetőségeinek effektív és etikus használatát.
  • A felsőoktatási intézmények valamennyi tevékenységük (oktatás, kutatás, ügyvitel, stb) során kerüljék a mesterséges intelligencia tiltását.
  • A felsőoktatási intézmények törekedjenek azon számonkérési formák előtérbe helyezésére, amelyek készségeket és a tudományterület megértését helyezik előnybe a lexikális tudással szemben.
  • Az Oktatói munka hallgatói véleményezése térjen ki a mesterséges intelligencia oktatásba való beépítésének hatékonyságára;
  • A felsőoktatási intézmények biztosítsanak hozzáférést a képzés során használatos mesterséges intelligencia eszközökhöz.
  • A felsőoktatási intézmény szervezzen továbbképzést az oktatók számára a mesterséges intelligencia oktatásban való felhasználását illetően.

A mesterséges intelligencia megítélése finoman szólva is szélsőséges még a hozzáértők körében is. Az OpenAI és a Google DeepMind vezetői által is aláírt nyílt levél szerint az AI az emberiség kihalásához vezethet, míg más szakemberek ennél derűlátóbbak. Az biztos, hogy alapjaiban változtathatja meg a világunkat és így természetesen az oktatást is.

Az UNESCO politikai döntéshozóknak szóló iránymutatása hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciát nem szabad ott alkalmazni, ahol az hatással lehet a valós életben végzett megfigyelések, a más emberekkel való interakciók és a gyakorlati kísérletezés során szerzett kognitív és szociális készségek fejlődésére.

Egy tavalyi amerikai felmérés szerint a tanárok kétharmada érzékeli, hogy rendszeresen mesterséges intelligencia által írt munkákat kap, és minden tizedik tanár elismeri, hogy nem tud különbséget tenni a tanítványai és a mesterséges intelligencia által készített munkák között.