erkölcstan

2013 május 31., 03:24

52:48 arányban választották az egyházak által szervezett hittant az állami erkölcstannal szemben az első osztályba beiratott gyerekek szülei.