Emlékeznek a bíróra, aki szerint a cigányság egy munkakerülő életforma?

Vizsgálat folyt ellene, de végül megtarthatta hivatalát, sőt semmilyen büntetést sem kapott.

Az RTL Híradóban volt egy riport Mucsi Erika bírónőről. Tudják, ő volt az, aki a Szebb Jövőért Polgári Egyesületről szóló eljárásban kifejtette, hogy

„a »cigányság« mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői”

Etikai eljárás indult ellene, és mint a mai riportból kiderült el is marasztalták.

Hogy milyen büntetést szabtak ki a bírónőre?

Semmilyet.

Kijelentéseit etikátlannak minősített az Országos Bírói Etikai Tanács, és ennyi.

A szigorú döntéssel nyilván üzenni akartak az igazságszolgáltatásban fontos közfeladatot ellátó embereknek.

A bírónő képével indított rasszizmus elleni képeslapos kampányt az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány. A norvég alap pénzéből.