Levélben szólította fel a kórházakat Müller Cecília, hogy mindenképp engedjék be a Covid-osztályokon haldoklók hozzátartozóit

2020 november 12., csütörtök 5:13

Körlevélben figyelmeztette a kórházak vezetőit Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy a látogatási tilalom idején is biztosítsák a kórházi betegek és hozzátartozóik kapcsolattartási jogait.

A november 10-én kelt levél, amit a Telex ismertetett, azzal indít, hogy „a betegek kapcsolattartási jogának korlátozása számos panaszt okozott” a kórházakban, mióta látogatási tilalom van érvényben, és az egészségügyi válsághelyzet lehetővé teszi a betegjogok részleges korlátozását. Müller Cecília azonban figyelmezteti a kórházak vezetőit, hogy törvényi kötelességük néhány esetben ez alól kivételt tenni.

A látogatási tilalom ellenére,

  • a Covid-osztályon a súlyos állapotú, végstádiumú beteg mellett az általa megjelölt ember,
  • kiskorú beteg mellett a szülő vagy a törvényes képviselő, illetve az általa vagy törvényes képviselő által megjelölt személy,
  • a szülő nő mellett a vajúdás és a szülés alatt egy megjelölt személy

mindenképp jelen lehet.

Haldokló, végstádiumú betegek esetében a kórházaknak kell védőfelszerelést adniuk a hozzátartozóknak, és lehetővé kell tenni nekik, hogy folyamatosan a beteg mellett legyenek, láthassák őt, elbúcsúzhassanak tőle.

„A haldokló, végstádiumú beteg láthatása nem várhat órákat, napokat, az alkotmányos alapjog betartását minden esetben haladéktalanul szükséges biztosítani. Minden ezzel ellentétes működési rend az egészségügyi törvény és az alaptörvény hivatkozott rendelkezéseibe ütközik” - hangsúlyozza Müller levele.

Eszerint a felsoroltakon túl egyéb esetekben kockázatbecslés után, egyedi méltányosság alapján is engedélyezhető a látogatás, de csak akkor, ha az valóban indokolt. Müller azt írja, erre csak akkor van lehetőség, ha a beteg látogatása valóban nélkülözhetetlen.

A tiszti főorvos arra is utasította a kórházakat, hogy az adatvédelmi intézkedések betartása mellett a családtagok a kórházban fekvő hozzátartozójuk állapotáról megfelelő tájékoztatást, felvilágosítást kapjanak. „Ennek részleteiről, illetve a tájékoztatás módjáról szíveskedjenek a lakosságot értesíteni megfelelő kommunikációs eszközökön keresztül” - fogalmaz a levélben.